Danh sách cán bộ - giảng viên

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh/ chức vụ

Ghi chú

Bộ môn Văn học Việt Nam Dân gian và Trung đại

1

Trần Hoa Lê

18-03-1968

PGS.TS – Trưởng BM

 

2

Nguyễn Việt Hùng

08-09-1979

PGS.TS – Phó BM, BTCB

 

3

Nguyễn Thanh Tùng

03-10-1981

PGS.TS

 

4

Đỗ Thị Mỹ Phương

29-09-1982

TS

 

5

Nguyễn Thị Hường

27-06-1986

ThS

 

6 Trịnh Thùy Dương 12-10-1996 ThS  
7 Lương Văn Thịnh 14-08-1996 Giảng viên tạo nguồn, ThS  
8 Nguyễn Thị Diệu Khanh 14-01-1998 Giảng viên tạo nguồn, ThS  
9 Trần Đức Dũng 04-11-2001 Giảng viên tạo nguồn  

Bộ môn Văn học Việt Nam Hiện đại

1

Trần Văn Toàn

02-02-1973

PGS.TS

 

2

Đặng Thu Thủy

11-08-1977

PGS.TS – Trưởng BM

 

3

Đinh Minh Hằng

07-12-1986

TS

 

4

Nguyễn Thị Minh Thương

25-08-1986

TS

 

5

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

02-10-1980

TS

 

6

Hoàng Thị Kiều Anh 29-09-1999 Giảng viên tạo nguồn

 

Bộ môn Lý luận văn học

1

Trần Mạnh Tiến

05-01-1957

PGS. TS

 

2

Trần Ngọc Hiếu

24-12-1979

TS

 

3

Nguyễn Hải Phương

03-06-1979

TS – Ph BM

 

4

Đỗ Văn Hiểu

03-01-1979

TS - Trưởng BM

 

5

Nguyễn Ngọc Minh

05-09-1981

TS

 

6 Vũ Thị Kiều Chinh 31-01-1997 Giảng viên tạo nguồn  
7 Nguyễn Thu Hằng 17-05-1997 ThS  

Bộ môn Lý luận ngôn ngữ

1

Đỗ Việt Hùng

02-01-1966

GS.TS – CT Hội đồng Trường, Bí thư ĐU Trường

 

2

Đặng Hảo Tâm

30-07-1965

PGS. TS

 

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

25-05-1973

PGS.TS, P. CTCĐ

 

4

Đặng Thị Thu Hiền

03-07-1981

TS

 

5

Nguyễn Thị Hồng Ngân

08-07-1977

TS

 

6

Lương Thị Hiền

27-06-1982

TS

 

7

Trần Kim Phượng

28-11-1970

PGS.TS – Tr. BM

 

8

Tạ Thành Tấn

11-02-1990

TS

 

9

Đoàn Tiến Lực

20-12-1979

TS

 

Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn

1

Phạm Thị Thu Hương

17-09-1976

PGS.TS – Trưởng BM, P. BTCB

 

2

Trịnh Thị Lan

30-08-1976

PGS.TS - P.Tr BM, BTCB

 

3

Lê Thị Minh Nguyệt

04-11-1982

TS

 

4

Đoàn Thị Thanh Huyền

27-03-1983

TS

 

5

Trần Hoài Phương

24-10-1986

TS

 

6

Nguyễn Thế Hưng

14-11-1994

TS

 

Bộ môn Văn học nước ngoài

1

Đỗ Hải Phong

23-10-1967

PGS. TS

 

2

Nguyễn Linh Chi

23-12-1970

PGS.TS

 

3

Nguyễn Mai Liên

02-01-1970

PGS.TS – Trưởng BM

 

4

Thành Đức Hồng Hà

09-03-1972

PGS.TS – Phó BM, CTCĐ

 

5

Nguyễn Thị Mai Chanh

06-12-1968

PGS.TS

 

6

Nguyễn Thị Diệu Linh

14-07-1979

TS

 

7

Trần Thị Thu Hương

30-05-1979

TS

 

8 Nguyễn Hoàng Mai 06-06-1999 Giảng viên tạo nguồn  

Bộ môn Hán Nôm và Cơ sở văn hóa Việt Nam

1

Dương Tuấn Anh

06-05-1975

PGS.TS – PTr. Khoa; P. BTĐU; BTCB

 

2

Hà Văn Minh

01-01-1973

PGS.TS – Tr. Khoa; BTĐU

 

3

Nguyễn Thị Thanh Chung

30-11-1978

PGS.TS – Phụ trách BM

 

4

Nguyễn Thị Tú Mai

11-09-1977

TS

 

5

Phùng Diệu Linh

06-05-1983

TS

 

6

Nguyễn Bá Trung

01-04-1998

Giảng viên tạo nguồn, BT LCĐ

 

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Chí Trung

06-11-1976

ThS - QLSV, BTCB

 

2

Nguyễn Thủy Nguyên

11-11-1980

CN - Giáo vụ Khoa