Lý lịch khoa học

TS. TRẦN THỊ THU HƯƠNG


16-07-2021
Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: TRẦN THỊ THU HƯƠNG      Bộ môn: Văn học nước ngoài

2Ngày tháng năm sinh: 30/5/1979                  Giới tính: Nữ            Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN:  Là Đảng viên Đảng CSVN

4. Quê quán: Tức Mặc, Lộc Vượng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

5Chỗ ở hiện nay:

Số 6, B1, Khu TT Đại học Sư phạm Hà Nội, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:                                             Điện thoại di động: 0856556888

Địa chỉ Email: huongttt@hnue.edu.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

2001 - nay

Giảng viên, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Học vị, học hàm

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ

Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngữ văn

9/1997 - 6/2001

Chính quy

Cử nhân Ngữ văn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngữ văn

9/2001 – 12/2003

Chính quy

Thạc sĩ Ngữ văn

Đại học Sư phạm Bắc Kinh

Văn học hiện đương đại Trung Quốc

9/2007 - 01/2013

Chính quy

Tiến sĩ Ngữ văn

II.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính

- Văn hoá học

- Văn học phương Đông

- Văn học so sánh

2. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thi phái đời Đường và ứng dụng tìm hiểu thi phái trung đại Việt Nam

(Mã số: SPHN 19-08TT)

2019 –2020

Đề tài NCKH cấp trường

Chủ nhiệm

2

Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

(Mã số: B2015-17-66)

2015 - 2019

Đề tài NCKH cấp Bộ

Thành viên

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học, bài báo khoa học đã công bố

Sách, giáo trình

STT

Tên công trình

Năm công bố

Nguồn công bố

1

Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: Vương Duy, số ĐKXB: 340-2006/CXB/3-33/ĐHSP ngày 3/5/2006; mã số: 02.02.3/68.ĐH 2006)

2006

 

Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm Hà Nội

2

Đổi mới văn học Trung Quốc, số ĐKXB : 199-2019/CXBIPH/03-08/ĐHQGHN ngày 29/03/2019; Mã số ISBN : 978-604-939-636-6

2019

 

Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội

3

Giáo trình Đọc văn, số ĐKXB :491-2019/CXBIPH/13-49/ĐHQGHN ngày 29/03/2019; Mã số: 2L – 21ĐH2019

2019

Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội

Bài báo

1

Vương Duy và M.Basho - loại hình “thi tăng” của văn học phương Đông

2005

Sách Văn học so sánh nghiên cứu và triển vọng, Trần Đình Sử, Lê Lưu Oanh chủ biên, NXB Đại học Sư phạm, tr.425-439

2

Văn học Linglei – một hiện tượng mới trên văn đàn Trung Quốc

2006

Tạp chí Khoa học Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội, số 3, 2006.

3

Sự cạnh tranh giữa Lỗ Tấn và Cố Mạn – những thách thức và giải pháp cho việc tiếp nhận Lỗ Tấn ở Việt Nam đầu thế kỉ 21

2014

Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế: Lỗ Tấn và văn học Đông Á, Tô Châu, Trung Quốc, tr.71-75

4

Giáo dục Nho học Thiên Trường Nam Định và vai trò của nó trong việc hình thành danh hiệu “đất học” của Việt Nam

2016

Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Nho học – triết lí giáo dục trong thế giới đương đại, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tr.421-428

5

Đọc hiểu truyện truyền kì qua đặc trưng thể loại

2019

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019

6

19世纪末20世纪初时期越南与台湾文学现代化过程比较研究 (So sánh quá trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam và Đài Loan giai đoạn cuối TK 19 đầu TK 20)

2019

Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học, Đài Loan học 2019, Đài Nam (Đài Loan)

7

Đọc hiểu tiểu thuyết chương hồi qua đặc trưng thể loại

2020

Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2, tr.21-31

8

Thi phái giai đoạn trung vãn Đường – diện mạo và đặc điểm

2020

Tạp chí Lí luận phê bình văn học, nghệ thuật, số tháng 8/2020

III.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. Giảng dạy

1.1. Các giáo trình đã giảng dạy:

* Đại học

- Lịch sử văn học Trung Quốc

- Thể loại và các tác gia văn học Châu Á

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Nhập môn Khoa học xã hội và nhân văn

* Sau đại học:

- Chuyên đề: Các thi phái đời Đường

1.2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

- Đại học Tây Bắc

- Đại học Văn hóa

2. Hướng dẫn khoa học

1.1.Hướng dẫn Thạc sĩ

TT

Họ và tên học viên

Tên luận văn

Khóa

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Phượng Uyên

Yếu tố dân gian trong bộ ba tiểu thuyết “quái thế kì đàm” của Phùng Ký Tài

22

2014

2

Nguyễn Thị Thúy

Đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Trương Ái Linh

22

2014

3

Phạm Phương Thảo

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung

23

2015

4

Nguyễn Lan Phương

Cảm thức sinh mệnh trong thơ Lý Hạ và Chế Lan Viên

25

2017

5

Nguyễn Thị Sen

Châu chấu đỏ của Mạc Ngôn - 
nhìn từ lý thuyết phê bình sinh thái

27

2020

6

Nguyễn Thị Bình

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện của Lưu Liễm Tử

28

2021

7

Nguyễn Hải Yến

Dạy học truyện ngắn của Lỗ Tấn ở THPT theo mô hình tiến trình đọc hiểu ba giai đoạn

28

2021

8

Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Kiểu nhân vật hung thủ trong bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp y Tần Minh

29

2021

9

Nguyễn Thị Huyền

Phương thức trần thuật trong tiểu thuyết Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya của Higashino Keigo

29

2021

1.2. Hướng dẫn Tiến sĩ

TT

Họ và tên NCS

Trách nhiệm

Tên luận án

Khoá

Năm

bảo vệ

1

Nguyễn Thị Hoài Thu

Đồng hướng dẫn

Kiểu nhân vật
trong tiểu thuyết Dư Hoa

2015 - 2019

2021

 

 

Post by: admin
16-07-2021