Lý lịch khoa học

PGS.TS. Thành Đức Hồng Hà


08-10-2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ                           Bộ môn: Văn học nước ngoài

2Ngày tháng năm sinh: 09 - 03 - 1972;                         Nữ    Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN:  Là Đảng viên Đảng CSVN

4. Quê quán: Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5Chỗ ở hiện nay: Số 32/65, đường Nguyễn Đổng Chi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: 043 837.26.04;                              Điện thoại di động: 0913.002.538

Địa chỉ Email: thd_hongha@yahoo.com.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

20.11. 1996 đến nay

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài

 

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Tiếng Nga và văn học (chính quy)

14/06/1996

Trường Đại học Sư phạm Voronhez, Nga

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học Việt Nam (chính quy)

13/03/2001

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Tiến sĩ

Ngữ Văn – Văn học Việt Nam (chính quy)

08/09/2011

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Phó Giáo Sư Ngữ văn 3/2018 Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Văn học Nga

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Đặc trưng kết cấu lời nói nghệ thuật trong văn xuôi A.S.Pushkin

CN

 

SPHN-09-360, ĐHSP Hà Nội

2009 - 2010

08/06/2010

Xuất sắc

2

Cấu trúc truyện kể trong văn xuôi A.S.Pushkin

CN

 

SPHN-12-143,

ĐHSP Hà Nội

2012 - 2013

19/07/2013

Xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bài báo khoa học đã công bố (xếp theo thời gian hoặc trật tự giảm dần của mức độ tiêu biểu)

3.1. Bài báo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Chủ nghĩa hiện thực trong tiểu thuyết bằng thơ Evghenhi Oneghin

1

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội

     

2001

2

Nhân vật trí thức trong truyện ngắn A.P.Sekhov

1

Thông tin Đại học Sự phạm

   

15-17

2004

3

Yếu tố kì ảo trong văn xuôi của A. X. Puskin,

1

Tạp chí khoa học – trường ĐHSP Hà Nội

 

2

51-55

2009

4

Các dạng thức người kể chuyện trong văn xuôi A. X Puskin,

1

Tạp chí khoa học – trường ĐHSP Hà Nội 2

 

7

17-27

2009

5

Ngôn ngữ đối thoại trong văn xuôi Puskin,

1

Tạp chí Văn hóa nghệ  thuật

 

12

14-17

2009

6

Điểm nhìn trần thuật trong văn xuôi Puskin,

1

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “A.Puskin và N.Gogol trong nhà trường” - Trường ĐHSP Hà Nội

   

263-269

2009

7

Những ảnh hưởng và sáng tạo trong văn xuôi Puskin

1

Kỉ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ nhất.

     

2009

8

Độc thoại nội tâm trong văn xuôi Puskin,

1

Tạp chí khoa học – trường ĐHSP Hà Nội,  Số 2, tr. 67-74.

 

2

67-74

2010

9

Đề từ trong văn xuôi A.S.Pushkin

1

Tạp chí khoa học – trường ĐHSP Hà Nội 2

 

12

9-19

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Bài báo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

10

Cấu trúc người kể chuyện đa tầng trong Tập truyện ông Belkin

1

Tạp chí Văn học

 

9

54-64

2011

11

Tiếp nhận A.S.Puskin tại Việt Nam

 

Tạp chí văn học

 

2

 

2014

12

Không gian văn hóa trong sông Đông êm đềm của M.Solokhov.

1

Hội thảo Văn hóa – văn học,Viện Văn học

     

2014

13

Đối thoại trong tiểu thuyết bằng thơ của Evgheni Oneghin của A.S Puskhin

1

Hội thảo Ngôn ngữ học, ĐHSP TP Hồ Chí Minh

     

2015

14

Hiện thực diễn ngôn và không gian văn hóa trong Sông Đông êm đềm của M.Solokhov

1

Hội thảo Đỗ Hữu Châu – Hành trình và tiếp nối

   

264-270

2015

15

Chủ đề tình yêu trọng sự trải nghiệm nghệ thuật giai đoạn thế kỷ bạc (I.V.Pakhomova)

1

Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật

 

40

71-75

2015

16

Những lẵng hoa của Mayakovsky

1

Báo Văn nghệ

 

43

 

2015

17

Tiếp nhận văn học Nga trong trường PTCS

1

Hội thảo Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm

   

735-741

2016

18 Отношение к творчеству Льва Толстого во Вьетнама 1 Научная перпектива   2 66-73 2017
19 Tiếp nhận Văn học Nga trong trường THPT 1 Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật   6 104-116 2017
20

Nghệ thuật kể chuyện trong Evgheni Oneghin của A.S.Pushkin

1 Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật   5 42-46 2017
21

Phong tục truyền thống Nga trong tiểu thuyết bằng thơ Evgheni Oneghin của A.Pushkin

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

  2 35-47 2017
22

The wold of objects in Eugene Onegin by A.S.Pushkin

1

Journal of science - HNUE

  5 76-86 2017
23

Biểu tượng màu sắc trong Tội ác và hình phạt của F.M.Dostoevsky

1 Tạp chí Nghiên cứu văn học   6 67-77 2017
24 Comparison between Chinese and Vietnamese customs: The role of the uxorilocal groom, 2 Journal of science - HNUE   2 38-49 2018
25 Global third education program: study, job, vietnamese, vietnam 2

Interculturai communication and foreign language education

    92-98 2018
26

Традиция свадьбы народа Тау в Као Бань

2 Наука и инновации - современные концепции     133-138

2019

 

27 Thơ văn Thái Đình Lan và Đặng Huy Trứtrên con đường "Viên Hành Lân Quốc" 2 Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội   6 3-10 2020
28 Луна в стихах Хан Мак Ты и Есенина 1 Научная перпектива   5 56-59 2020
29 Truyện Kiều trong xuất bản và dịch thuật ở Nga 1 Hội thảo Những tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy về Nguyễn Du và Truyện Kiều     251-261 2021
30 Văn học Nga trong nhà trường ở Việt Nam 1 Hội thảo 70 năm hợp tác hữu nghị Nga - Việt     351-361 2021

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

1.1 Đại học

- Văn học Nga

- Chuyên đề Các tác gia tiêu biểu 

- Chuyên đề Văn học Nga trong nhà trường

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

1.2 Sau đại học:

- Tiểu thuyết bằng thơ Evgheni Oneghin

- Thi pháp A.S.Pushkin

- Tiếp nhận Văn học Nga trong nhà trường

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn

1

Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường: A. Puskin

Tham khảo

NXB ĐHSP, 2006

1

 

2

Từ điển văn học trong nhà trường

Tham khảo

NXB GD, 2008

   

3

Văn học Nga trong nhà trường

Tham khảo

NXB GD, 2010

   
4 Tiếp nhận Jame Joyce và A.Pushkin từ góc độ thi pháp học Chuyên luận  NXB ĐHSP HN - 2017    
5 Thi pháp văn xuôi A.S.Pushkin Chuyên luận NXB ĐHQG HN - 2017  

 

 

6 Bà chủ dịch  NXB Văn học  2021  

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.      Hướng dẫn Thạc Sĩ

TT

Tên học viên cao học

Tên luận văn

Khóa

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Thị Tính

Nhân vật trung tâm trong tập truyện Ông già, cô gái và mặt trời

21

2013

2

Ngô Lan Hương

Thế giới nhân vật trong Bình minh phương bắc của Nikitin

22

2014

3

Nguyễn Tú Phương

Nhân vật địa chủ trong Những linh hồn chết của N.Gogol

22

2014

4

Nguyễn Thị Kim Thiện

Bản sắc văn hóa dân tộc trong Đagestan của tôi của R.Gamzatov

23

2015

5

Vũ Thị Hồng

Kết cấu tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong Người bay Ariel của Belyaev

23

2015

6

Trần Danh Tú

Kết cấu tác phẩm Khatgi Murats của L.Tolstoy

23

2015

7 Vũ Thị Thương Con người và tự nhiên trong Con bim trắng tai đen của G.Troieponxki 23 2016
8 Nguyễn Thị Hiền Hình tượng nhân vật người thầy giáo trong chương trình văn học nước ngoài 23 2016
9 Hoàng Văn Tài Ba nhân đức đối thàn của Kinh Thánh trong Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky 23 2018
10 Trần Thị Liên Thế giới nghệ thuật trong bộ ba truyện Mít Đặc của N.Náov 23 2019
11 Đặng Hoàng Loan Sa Giông trong tiểu thuyết Khi loài vật lên ngôi của Karel Capek 23 2020

 

2. Hướng dẫn Tiến Sĩ

TT

Họ tên NCS

Trách nhiệm

Tên luận án

Khóa

Năm bảo vệ

1

Lê Thị Hiên

Phụ

Tiếp nhận A.Sekhov ở Việt Nam

 

2019

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020