Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thu Hằng


14-09-2023

Giảng viên Bộ môn Lý luận văn học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THU HẰNG        Bộ môn: Lý luận văn học

2. Ngày tháng năm sinh: 17 – 05 – 1997;                      Nữ, Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN: Không

4. Quê quán: Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

5. Chỗ ở hiện nay: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại di động: 0968812979

Email: hangnt.nv@hnue.edu.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý luận văn học; Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2019-2022

Trường THCS Nam Từ Liêm

Giáo viên

Từ tháng 6/2022

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Giảng viên tạo nguồn

Từ tháng 6/2023

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị, học hàm

Ngành - chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy chất lượng cao)

2015-2019

Trường ĐHSP Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ văn – Lý luận văn học (chính quy)

2020-2022

Trường ĐHSP Hà Nội

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính

Lý luận văn học

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

 

3. Bài báo khoa học đã công bố

3.1. Bài báo trong nước

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí

Số

Trang

Năm

1

Thiên nhiên trong Bạch vân quốc ngữ thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm từ góc nhìn phê bình sinh thái

Tạp chí Khoa học, (Trường ĐHSP Hà Nội), ISSN 2354-1075 

Tập 3,

68-74

2021

2      

Truyện cực ngắn Hoa muộn của Phan Thị Vàng Anh dưới góc nhìn kí hiệu học văn HỌC.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Tập 5,

219-223

2021

3

Behaving with nature – eco-ethical nucleus in the short story collection The sound of guimbarde behind the stone fence by Do Bich Thuy

HNUE Journal of Science educational sciences

Volume 68, Issue 2A

43-53

2023

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các học phần đã giảng dạy

1. Văn học, nhà văn, bạn đọc

2. Tác phẩm và thể loại văn học

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

Post by: Khoa Ngữ văn
14-09-2023