Lý lịch khoa học

PGS.TS. NGUYỄN LINH CHI


16-06-2021
Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài

PGS.TS. NGUYỄN LINH CHI

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: NGUYỄN LINH CHI                       Bộ môn: Văn học Nước ngoài

2Ngày tháng năm sinh: 23 -12 -1970;               Nữ     Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN:  Là Đảng viên Đảng CSVN

4.Quê quán: Xã Nam Tuấn, huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

5Chỗ ở hiện nay:

Số 2, nhà B8, Khu Đô thị Mĩ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:                                  Điện thoại di động: 0912.102.879

Địa chỉ Email: linhchi2312@gmail.com

6.Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn học Nước ngoài, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2000 đến nay

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

8.Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Văn học (chính quy)

06/1992

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Cử nhân

Sư Phạm tiếng Anh

( chuyên ngành II)

06/1998

Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học Nước ngoài (chính quy)

12/2002

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Tiến sĩ

Văn học – Văn học Nước ngoài (chính quy)

05/2011

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Giáo Sư

  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Văn học Anh

- Văn học phương Tây hiện đại

- Tiếp nhận văn học

2. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học 

TT

Tên sách

Loại sách 

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình 

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

1

Từ điển Văn học 

Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội 2004.

 

Mục từ trang 239-240

Trường ĐHSP Hà Nội

2

James Joyce - Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường 

TK

Nhà XB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006.

02

Biên soạn toàn bộ

Trường ĐHSP Hà Nội

3

William Makepeace Thackeray - Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường 

TK

Nhà XB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006.

02

Biên soạn toàn bộ

Trường ĐHSP Hà Nội

4

Từ điển Văn học nước ngoài

Nhà XB Giáo dục Việt Nam, 2009.

 

Mục từ trang 180-183; 184-186; 580-583; 584-586; 797-799

Trường ĐHSP Hà Nội

 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

5

Giáo trình Văn học phương Tây

GT

Nhà XB 

Giáo dục Việt Nam, 2011.

03

Phần D - Chương 6: 203 - 223

Trường ĐHSP Hà Nội

6

Văn học Âu – Mỹ Thế kỷ XX

GT

Nhà XB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.

09

Chương 3

80 - 113

Trường ĐHSP Hà Nội

7

Tiếp nhận J.A. Joyce và A.S.Pushkin từ góc độ thi pháp

CK

Nhà XB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015.

02

Phần I

7 – 101

Trường ĐHSP Hà Nội

8

Chân dung một nghệ sĩ trẻ

Dịch

Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016.

01

MM

Trường ĐHSP Hà Nội

9

Từ Kí hiệu đến Biểu tượng

CL

Nhà XB Khoa học xã hội, Hà Nội 2017

08

Chương II, Phần IV: 207 -223

Trường ĐHSP Hà Nội

10

Tiểu thuyết James Joyce: hành trình “tự lưu đày” 

CK

Nhà XB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2017

01

MM

Trường ĐHSP Hà Nội

11

Mã văn hoá trong tác phẩm của James Joyce

CK

Nhà XB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2018

01

MM

Trường ĐHSPHN

                         

 

3. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết của James Joyce – Những biến thể

CN

 

SPHN – 09 – 351 NCS

18 tháng

11/06/2010

Xuất sắc

2

Mẫu gốc trong tiểu thuyết của James Joyce

CN

 

SPHN – 14 – 408 Ngữ văn

18 tháng

4/8/2016

Xuất sắc

3

Mã văn hóa trong tác phẩm văn học – những vấn đề lý thuyết và giảng dạy

 

TG

VII1.4-2013.03

24 tháng

29/3/2017

Xuất sắc

4

Mã văn hóa trong tác phẩm của James Joyce

CN

 

B - 2015

24 tháng

Tháng 8/ 2018

Xuất sắc

4. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế)

4.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo 

Số tác giả

Tên tạp chí, 

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

1

Đổi mới thể loại tự thuật trong tiểu thuyết Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce

1

Kỷ yếu Hội thảo Những nhà nghiên cứu ngữ văn trẻ

 

 

tr. 196 – 202.

2004

2

James Joyce với nỗi cô đơn tột cùng của con người

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

4

Tr. 143-149

2005

3

Tự thuật của James Joyce

1

Tạp chí Nghiên cứu Văn học

 

9

Tr.98-108

2009

4

Đọc Ulysses của James Joyce dưới cái nhìn so sánh

1

Tạp chí Khoa học – ĐHSPHN

 

7

Tr.17-28

2009

 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ

5

 

Ulysses của James Joyce và vấn đề thể loại

1

 Tạp chí Nghiên cứu văn học

 

9

Tr.34 – 41

2011

6

Hình tượng Ulysses trong cảm quan của con người hiện đại

1

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn

 

 

Tr.346-350

2011

7

Văn học Anh trong trường phổ thông 

1

Tạp chí Nghiên cứu Văn học

 

2

Tr. 134 – 142

2014

8

 Đọc Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce dưới góc nhìn văn hóa phương Tây

1

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật 

 

34

Tr.80 -88

2015

9

Mẫu gốc như kí hiệu giải mã văn chương

1

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Kí hiệu học – từ lý thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn 

 

 

Tr.102 113

2016

10

Một số biểu tượng mẫu gốc trong văn học Tây Âu

1

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật

 

53

Tr.83-90

2017

11

Biểu tượng tôn giáo trong sáng tác của James Joyce

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

 

395

Tr.87-90

2017

12

Epiphany – Quan niệm mỹ học của James Joyce

1

Tạp chí Nghiên cứu văn học

 

6

Tr. 102 - 114

2017

13

Người kể chuyện trong kịch tự sự của Bertolt Brecht

1

Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật

 

57

Tr. 87 - 91

2017

14

Remythologizing Ulysses

1

Journal of HNUE for science

62

5

Tr. 100 - 105

2017

15

James Joyce trong và ngoài tác phẩm nghệ thuật”(dịch)

1

Tạp chí Nghiên cứu văn học.

 

 

 

 

2019

16

Dạy và học kịch nước ngoài trong nhà trường theo loại thể.

1

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại.

 

 

 

 

2020

                     

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

Đại học

- Văn học phương Tây từ cổ đại đến TK XVIII

- Văn học phương Tây TK XIX-XX

- Tiểu thuyết phương Tây hiện đại

Thạc sĩ

Chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại phương Tây

Tiến sĩ

Văn học Anh hiện đại

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.      Hướng dẫn Thạc Sĩ

 

TT

Họ tên NCS 

hoặc HV

Đối tượng

Trách nhiệm

Thời gian 

hướng dẫn

 

Cơ sở

đào tạo

Năm 

bảo vệ

NCS

HV

Chính

Phụ

1

Đặng Ngọc Hà

 

X

X

 

2012-2013

Đại học Sư phạm Hà Nội

2013

2

Trần Thị Thanh Loan

 

X

X

 

2013-2014

Đại học Sư phạm Hà Nội

2014

3

Hoàng Thị Bích Diệp

 

X

X

 

2013-2014

Đại học Sư phạm Hà Nội

2014

4

Trần Thuỳ Trang

 

X

X

 

2014-2015

Đại học Sư phạm Hà Nội

2015

5

Nguyễn Thị Thu Trang

 

X

X

 

2014-2015

Đại học Sư phạm Hà Nội

2015

6

Nguyễn Thị Quỳnh

 

X

X

 

2015-2016

Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

7

Đào Thị Tuyền

 

X

X

 

2015-2016

Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

8

Nguyễn Phúc Chính

 

X

X

 

2016-2017

Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

9

Đặng Thị Ngọc Mai

 

X

X

 

2017-2018

Đại học Sư phạm Hà Nội

2018

10

Lê Thị Thu Hương

 

X

X

 

2018-2019

Đại học Sư phạm Hà Nội

2020

11

Nguyễn Thị Vân

 

X

X

 

2029-2020

Đại học Sư phạm Hà Nội

2020

Đang hướng dẫn

12

Nguyễn Thị Dung

 

X

X

 

2020-2021

Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 

 

Post by: Vu Nguyen HNUE
16-06-2021