Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thị Tú Mai


07-10-2020
Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Tiếng Việt lịch sử

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

1

Họ và tên

Nguyễn Thị Tú Mai

Ngày sinh

11/9/1977

Nữ

 

Chức danh khoa học, học vị

Tiến sĩ

Năm 2012

 

 

Chức vụ hành chính

 

2

Ngành khoa học

Ngữ văn học

Chuyên ngành khoa học

Hán Nôm

3

Cơ quan công tác và địa chỉ

Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Tên phòng, ban, bộ môn

Bộ môn Hán Nôm

Điện thoại

 

Điện thoại di động

096.555.6566

Fax

 

E-mail

tumai.hnue@gmail.com

4

Số tài khoản

00436392502

Mở tại ngân hàng

Tiên phong chi nhánh Thăng Long

                     

 

2. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Sư phạm Hà Nội

Ngữ văn

1999 (chính quy)

Đại học

ĐH HKXH&NV

Hán Nôm

2000 (chính quy)

Thạc sỹ

ĐH Sư phạm Hà Nội

Ngữ văn

2003 (chính quy)

Tiến sỹ

ĐH Sư phạm Hà Nội

Hán Nôm

2012 (chính quy)

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

Từ 2001

Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 043.7549076

Giảng viên

 

4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Trung Quốc

C

C

C

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi:

 • Chữ Nôm và Tiếng Việt lịch sử
 • Giáo dục Hán văn
 • Giáo dục ngữ văn trong nhà trường phổ thông

 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện có liên quan đến hướng nghiên cứu:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian

thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Cơ sở dữ liệu máy tính về tư liệu tham khảo cho các tác phẩm văn học trung đại ở chương trình Trung học Cơ sở

ĐH Sư phạm Hà Nội

2006-2007

Thành viên

2

Xây dựng phần mềm tra cứu tư liệu Hán Nôm trong chương trình Trung học Phổ thông – phục vụ giảng dạy, học tập và  nghiên cứu của sinh viên, giáo viên trong nhà trường các cấp.

ĐH Sư phạm Hà Nội

2007-2008

Chủ trì

3

Cấu trúc chữ Nôm trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica

ĐH Sư phạm Hà Nội

2008-2009

Chủ trì

4

Đặc điểm của lớp từ cổ và lớp từ phiên âm tiếng nước ngoài trong văn bản Đức chúa Chi Thu quyển chi nhị của Jeronymo Mayorica

ĐH Sư phạm Hà Nội

2010-2011

Chủ trì

5

Nghiên cứu tiếng Việt cổ thế kỉ XV (mã số VII2.4-2013.01)

Nafosted

2014-2017

Thành viên

6

Khảo cứu thư tịch Hán Nôm Công giáo tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

Viện NC

Hán Nôm

2016-2018

Thành viên

7

Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ và văn tự Hán Nôm bậc tiểu học ở Việt Nam trước năm 1919 qua nguồn tư liệu Hán Nôm (mã số 602.02-2016.03)

Nafosted

2017-2020

Thư kí

8

Điều tra khảo sát nhu cầu cộng đồng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT

2017

Chuyên gia

 

 

5.3. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến hướng nghiên cứu:

 

 1. Một vài suy nghĩ về các đọc của các chữ , , , , .. (2006), Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 5/2006, tr.7-11.
 2. Bối cảnh văn hóa và sự hưng thịnh của phú Nôm thế kỉ XVIII-XIX (2007), Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 2, tr. 3-5
 3. Dấu vết cổ trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica (2010) Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội, số 2, tr59-66.
 4. “Diện mạo chữ Nôm tự tạo trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Maiorica” (2010), Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn từ truyền thống đến hiện đại (Kỷ yếu Hội thảo khoa học), Nxb ĐH Sư phạm, Hà Nội, tr.308-317.
 5. Giáo trình Văn bản Hán văn Việt Nam (viết chung) (2011), Nxb Giáo dục Việt Nam, H.
 6.  “Thủ pháp giễu nhại trong phú Nôm”, in trong Hán Nôm học trong nhà trường - một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (2013), Nxb ĐH Sư phạm, H, tr.353-357.
 7. “Vấn đề văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông trong nhóm văn bản chữ Nôm của Jeronimo Mayorica”, in trong Bốn mươi năm đào tạo và nghiên cứu Hán Nôm (1972-2012), (2013), Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, H, tr.573-592.
 8. Giáo trình Văn bản Hán văn Trung Hoa (viết chung) (2013), Nxb Giáo dục Việt Nam, H.
 9. <三字經>對古代越南漢文教材影響 (The influences of the Sanzijing on premodern Vietnam`s literary sinitic), The Journal of Chinese Character Studies, (2016) Vol 014, pages 53-71.
 10. “Phiên dịch và giáo dục Hán văn tại Việt Nam: mục đích phiên dịch kinh điển Nho gia qua góc nhìn trong cuộc của tác giả trung đại”, (viết chung), Tạp chí Hán Nôm, số 5 (144), năm 2017, tr.23-40.
 11. Văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường (viết chung) (2018), Nxb Giáo dục Việt Nam, H.
 12. “Translation and Reception of China’s Shijing in Medieval Vietnam”, (Phiên dịch và tiếp nhận Kinh Thi ở Việt Nam thời trung đại), (viết chung) Vietnam social sciences, No. 6 (188), pages 41-53  (Bản tiếng Anh của Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam).
 13. Người xưa dạy trẻ - Tam tự kinh và giáo dục ngữ văn ở Việt Nam (viết chung), (2020), Nxb Khoa học xã hội, H.

 

    

5.3.1.  Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký quốc tế

         - Tạp chí khoa học chuyên ngành:

         - Sách chuyên khảo:

 

    5.3.2.  Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký quốc gia

         - Tạp chí khoa học chuyên ngành:

         - Sách chuyên khảo:

        

    5.4. Các kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến đề tài (nếu có)

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

1

Cơ sở dữ liệu máy tính về tư liệu tham khảo cho các tác phẩm văn học trung đại ở chương trình Trung học Cơ sở

- Tài liệu tra cứu học tập cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn.

- Trang mạng hnue.edu.vn

2007-2008

2

Xây dựng phần mềm tra cứu tư liệu Hán Nôm trong chương trình Trung học Phổ thông – phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên, giáo viên trong nhà trường các cấp.

- Tài liệu tra cứu học tập cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn.

- Trang mạng hnue.edu.vn

2008-2010

3

Giáo trình Văn bản Hán văn Việt Nam

- Giáo trình cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn, hệ Đại học.

- Tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành Văn học, Ngôn ngữ, Việt Nam học, Sử học.

- Đang áp dụng tại ĐH Sư phạm Hà Nội

2011 - nay

4

Văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường

- Tài liệu tra cứu học tập cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn.

2018-nay

 

   

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2021

           

Xác nhận của cơ quan

Người khai

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Tú Mai

 

Post by: Vu Nguyen HNUE
07-10-2020