Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh


08-10-2020

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU LINH             Bộ môn: Văn học nước ngoài

2Ngày tháng năm sinh: 1979;               Nữ     Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN: không 

4. Quê quán: Hà Nội 

5Chỗ ở hiện nay:

Tòa nhà Star Tower, lô 32, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:          Điện thoại di động

Địa chỉ Email: linhnguyendieu2020@gmail.com

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001 đến nay

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

2001

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học nước ngoài (chính quy)

2004

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Tiến sĩ

Văn học hiện đương đại Trung Quốc

2013

Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông, Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Văn học hiện đương đại Trung Quốc

- Văn học châu Á

- Văn học so sánh

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

3. Bài báo khoa học đã công bố

3.1. Bài báo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Một quan niệm nghệ thuật về con người trong “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần

1

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

 

5

22-27

2004

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Bài báo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

 • 2020, Nguyễn Thị Diệu Linh, 「革新」から語る ― ベトナムにおける中国新時期小説の翻 訳とベトナム文学の革新について, Asia Review, ISSN: 2435-1245, 9/2020, 107-122
 • 2020, Nguyễn Thị Diệu Linh, Khi "khoảnh khắc trở thành vĩnh viễn": "đương đại" và "lịch sử" trong văn học đương đại Trung Quốc; , Tạp chí Nghiên cứu văn học ISSN 0494-6928, 2021, số 6 (592), 19-30
 • 2019, Nguyen Thi Dieu Linh, Translation of Chinese new era fiction from the context of contemporary period of Vietnam, Journal of Science (HCM City University of Education), 2019,7, 79-87
 • 2019, Nguyễn Thị Diệu Linh, Vấn đề phụ nữ và dân tộc Ấn Độ thời kỳ hiện đại trong tiểu thuyết "Kamala: câu chuyện về một cuộc đời Hindu" của Krupabai Satthianadhan, Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật, 1/2019, 107-115
 • 2018, Nguyen Thi Dieu Linh, A Sense of Place, a Sense of Home and a Sense of Self: Ecological Imagination in Hoang A Sang’s The Dreams of Chestnut Colour, Journal of Ecocriticism, Vol 8, No 1, 2018,
 • 2018, Nguyễn Thị Diệu Linh, "Trào lưu Hàn Quốc" và tình hình dịch thuật, xuất bản văn học Hàn Quốc ở Trung Quốc, Nghiên cứu văn học , số 2/2018,
 • 2017, Nguyễn Thị Diệu Linh, Chuyến du hành giữa Miền Rừng và Phố Thị: Hình ảnh sinh thái trong Những giấc mơ màu hạt dẻ của Hoàng A Sáng , Kỷ yếu hội thảo quốc tế Phê bình sinh thái Tiếng nói bản địa - tiếng nói toàn cầu, NXB Khoa học xã hội, 2017, ,
 • 2017, Nguyễn Thị Diệu Linh, Dịch thuật và xuất bản như là sự viết lại tác phẩm: Về tiếp nhận tiểu thuyết Phế đô của Giả Bình Ao tại Việt Nam, Nghiên cứu văn học , số 5/2017,
 • 2016, Nguyễn Thị Diệu Linh, “Phản tư lịch sử” và “phản tư con người”: Khuynh hướng phản tư cải cách ruộng đất trong văn học Việt Nam hiện đại (Nhìn từ trào lưu phản tư trong văn học Trung Quốc), Kỷ yếu hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, NXB Thông tin và truyền thông, 12/2016, ,
 • 2016, Nguyễn Thị Diệu Linh, Dịch thuật tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ mới tại Việt Nam - khảo sát qua trường hợp Một nửa đàn ông là đàn bà của Trương Hiền Lượng , Dịch văn học: Những vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm, NXB Đại học quốc gia HN, 12/2016, ,
 • 2015, Bùi Thị Thúy Phương, Nguyễn Thị Diệu Linh, Tình hình nghiên cứu Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm Tài Nhân) và Truyện Kiều (Nguyễn Du) của giới học thuật Trung Quốc, Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du, ,
 • 2015, Nguyen Thi Dieu Linh, “纠错”与“反思” – 历史与文学中的“越南土改, Civilization and Revolution: International Cross-Disciplinary Conference on Land Reform, Chongqing University, August, 2015, ,
 • 2015, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc thế hệ thứ sáu và những xung đột , Tạp chí nghiên cứu Sân khấu Điện ảnh , số 5/2015,
 • 2015, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Đọc Kim Vân Kiều truyện dịch thuật và nghiên cứu của Triệu Ngọc Lan, Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du, ,
 • 2014, Nguyen Thi Dieu Linh, 从“亲和性”到“主体性”——越南对贾平凹《废都》的翻译与接受, Writing Chinese Translation History – Sixth Young Researchers’ Conference on Chinese Translation Studies, Hong Kong Chinese University, December, 2014, ,
 • 2014, Nguyễn Thị Diệu Linh, Chương trình Văn học nước ngoài cấp trung học phổ thông tại Trung Quốc và một số tham khảo với Việt Nam , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM , 3/2014,

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

- Văn học Trung Quốc

- Văn học phương Đông 

- Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Post by: HNUE
08-10-2020