Lý lịch khoa học

TS. Phùng Diệu Linh


07-10-2020
Giảng viên Bộ môn Hán Nôm

TS. GVC PHÙNG DIỆU LINH

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: PHÙNG DIỆU LINH                        Bộ môn: Hán Nôm

2Ngày tháng năm sinh: 06 -05 -1983;               Nữ           Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN:  không

4. Quê quán: Bắc Ninh

5Chỗ ở hiện nay: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:                                  Điện thoại di động:

Địa chỉ Email: phungdieulinh@gmail.com

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hán Nôm, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008-nay

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Giảng viên, tổ Hán Nôm

 8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

2001-2005

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Cử nhân

Tiếng Trung (chính quy)

2006-2009

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Hán Nôm

2005-2007

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ

Ngữ Văn – Hán Nôm

2017

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Ngữ văn Hán Nôm

- Ngữ văn học cổ điển (Việt Nam, Trung Hoa)

- Văn học thiếu nhi

- Phát triển ngôn ngữ

- Phát triển năng lực đọc- viết.

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

 Vấn đề văn bản và cách sử dụng chữ Hán của Phùng Khắc Khoan trong Ngôn chí thi tập.

 

 

CN

 

 

SPHN-13-315

12/2013-6/2015

 

05/2015

 

Xuất sắc

 

 

 

 

 

3. Bài báo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

  1.  

Vận dụng tri thức Hán Nôm trong đào tạo dạy học mở rộng vốn từ cho sinh viên Sư phạm Tiểu học: Khảo sát gốc từ Hán Việt, phần mở rộng vốn từ, SGK Tiếng Việt lớp 5.

1

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

66

2

67-77

2021

  1.  

Một số đặc điểm ngôn ngữ thơ Phùng Khắc Khoan trong Ngôn chí thi tập;

1

Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại, , ISBN: 978-604-54-6924-8, HTQG

 

 

688

2020

  1.  

Ứng dụng kĩ thuật nghiên cứu phát sinh chủng loài trong nghiên cứu văn bản Hán Nôm

1

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ISSN 2354-1075,

Volume 63,

Issue 5B,

trg 170-175.

2018

  1.  

Vài nét về văn bản Lữ hành ngâm tập” kí hiệu AB.447

1

Tạp chí Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 

3

142

trg 26-33.

2017

  1.  

Xây dựng phả hệ văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan bằng phần mềm PAUP V4.0”.

1

Tạp chí nghiên cứu và phát triển, Sở khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế, Số

1

127

128-137

2016

  1.  

Tân phả hệ văn bản và ứng dụng trong nghiên cứu văn bản học.

1

Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia: Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, tháng 1.2016

 

 

 

2016

  1.      

Lược khảo văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan

1

Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội

Volume 59

Number 6BC

13-19

2014

 

Vài nét về tần số sử dụng ngôn ngữ trong Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan-

1

Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội

Volume 58

Number 6B

43-52

2013

 

Cảm thức mùa xuân trong Ngôn chí thi tập  của Phùng Khắc Khoan.

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn từ truyền thống đến hiện đại

   

318-325

2011

 

Yếu tố kì trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ.

 

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn-Nx ĐHSPHN

   

141-146

2011

 

Nam Xương liệt nữ Vũ thị tân truyện văn bản và tác phẩm

2

Kỷ yếu hội thảo quốc tế chữ Nôm, Huế

     

2006

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. 1. Các giáo trình/ môn học/ chuyên đề đã giảng dạy:

1.1 Đại học

- Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm

- Minh giải Văn bản Hán văn Trung Hoa

- Minh giải Văn bản Hán văn Việt Nam

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

- Văn học thiếu nhi

- Phương pháp dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

2. Sách, giáo trình tham gia biên soạn

STT

Tên công trình

Năm công bố

Nguồn công bố

1

Văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường (Số ĐKXB : 24-2018/CXBIPH/2-02/GD ; Mã số ISBN : 978-604-0-10990-3)

2018

Nhà xuất Giáo dục Việt Nam

2

Phát triển năng lực trong môn Ngữ văn lớp 6, tập 2.

(Số đăng ký KHXB: 2294-2018/ CXBIPH/2-813/GD; Số QĐXB: 3120/QĐ-GD-HN ngày 6 tháng 7 năm 2018; mã số ISBN: 978-604-0-13341-0).

2018

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3

Phát triển năng lực trong môn Ngữ văn lớp 7, tập 1.

(Số đăng ký KHXB: 316-2019/ CXBIPH/34-108/GD; Số QĐXB: 231/QĐ-GD-HN ngày 20 tháng 02 năm 2019; mã số ISBN: 978-604-0-15724-4).

2019

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

4

Phát triển năng lực trong môn Ngữ văn lớp 8, tập 2.

(Số đăng ký KHXB: 316-2019/ CXBIPH/43-108/GD; Số QĐXB: 236/QĐ-GD-HN ngày 20 tháng 02 năm 2019; mã số ISBN: 978-604-0-15733-8).

2019

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

5

Phát triển năng lực trong môn Ngữ văn lớp 9, tập 1.

(Số ĐKXB: 316-2019/CXBIPH/54-108/GD; Số QĐXB: 250/QĐ-GD-HN ngày 21 tháng 02 năm 2019; mã số ISBN: 978-604-0-15744-0).

2019

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

6

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt, (sách cho học sinh), tập 5A, 5B

Số ĐKXB : 2516- 2020/CXBIPH/14-189 ĐHQGHN ngày 01 tháng 07 năm 2020 ; Quyết định xuất bản số : 1168 LK-XH/QĐ- NXB ĐHQG ngày 26/8/2020 ; mã số ISBN 9786043002584.

2020

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia

7

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt, (sách cho phụ huynh), tập 5A, 5B

Số ĐKXB : 2516- 2020/CXBIPH/14-189 ĐHQGHN ngày 01 tháng 07 năm 2020 ; Quyết định xuất bản số : 1168 LK-XH/QĐ- NXB ĐHQG ngày 26/8/2020 ; mã số ISBN 9786043002577.

2020

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia

3. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng và hợp tác đào tạo

- Học viện Phật giáo Việt Nam - Trường Trung cấp Phật học Hà Nội

                                                                                                                   NGƯỜI KHAI

                                                                                                            PHÙNG DIỆU LINH

Post by: Vu Nguyen HNUE
07-10-2020