Lý lịch khoa học

TS. Lê Thị Minh Nguyệt


08-10-2020
Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Lê Thị Minh Nguyệt

2. Năm sinh: 04/11/1982

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Cơ quan công tác

 Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 Người đứng đầu cơ quan: GS.TS Nguyễn Văn Minh

 Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 Website cơ quan: https://hnue.edu.vn/

 Điện thoại cơ quan: 02437549076

5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính

6. Nguyên quán: Ân Thi, Hưng Yên

7. Địa chỉ thường trú hiện nay: Lô 33A, khu tập thể Trung ương Đoàn, đường Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

 - Số điện thoại di động: 0983114982

 - Email: nguyetltm@hnue.edu.vn

8. Kinh nghiệm công tác:

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo giáo viên trung học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm là giáo viên phổ thông tại Trường phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội.

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm tập huấn cho giáo viên trung học trên cả nước.

- Là tác giả của bộ SGK Ngữ văn 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) của NXB Giáo dục Việt Nam.

- Là chủ biên, tác giả biên soạn một số mô đun tập huấn GV phổ thông cốt cán và GV đại trà cho Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Tác giả của mô đun 1 tập huấn cho GV đại trà: Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

+ Chủ biên mô đun 3 tập huấn cho GV phổ thông cốt cán và GV đại trà: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển  phẩm chất, năng lực.

+ Tác giả mô đun 3 tập huấn cho GV phổ thông cốt cán và GV đại trà: Kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển  phẩm chất, năng lực.

- Là tác giả của nhiều bộ sách hướng dẫn dạy học cho GV và sách tham khảo cho HS.

- Là giám khảo của các cuộc thi: Dạy học liên môn tích hợp, GV sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin và giám khảo của cuộc thi giáo viên giỏi cấp quận ở Hà Nội.

- Là thành viên của một số đề tài khoa học nghiên cứu về chương trình và sách giáo khoa cấp Bộ.

9. Chức danh khoa học: Tiến sĩ

10. Trình độ được đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành, chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Cử nhân

Đại học Sư phạm Hà Nội       

Sư phạm Ngữ văn                    

2004

Thạc sĩ

Đại học Sư phạm Hà Nội       

Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn-Tiếng Việt

2006

Tiến sĩ

Đại học Sư phạm Hà Nội       

Khoa học Giáo dục

2015

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh                    

Khá

Khá

Khá

Khá

12. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi làm việc

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 8/2004 đến nay

Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

 

B. NGHIÊN CỨU

1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học

1.1. Sách, giáo trình

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi

xuất bản

 

     Năm

  xuất bản

1

Kiểm tra, đánh giá Ngữ văn 10

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2010

2

Kiểm tra, đánh giá Ngữ văn 11

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2010

3

Tự luyện Ngữ văn 9

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2010

4

Bộ câu hỏi môn Ngữ văn cấp Trung học cơ sở (kèm đĩa CD)

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2013

5

Văn học thiếu nhi trong nhà trường

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2015

6

Nguyễn Nhật Ánh, hiệp sĩ của tuổi thơ

Đồng tác giả

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2016

7

Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học cơ sở

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2018

8

Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2018

9

Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2019

10

Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1 (Bộ kết nối Tri thức với cuộc sống)

Đồng tác giả

NXB Giáo dục

2021

11

Sách giáo viên Ngữ văn 6, tập 1 (Bộ kết nối Tri thức với cuộc sống)

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2021

12

Sách bài tập Ngữ văn 6, tập 1 (Bộ kết nối Tri thức với cuộc sống)

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2021

13

Vở bài tập Ngữ văn 6, tập 1 (Bộ kết nối Tri thức với cuộc sống)

Đồng tác giả

NXB Giáo dục Việt Nam

2021

1.2. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách, giáo trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm

xuất bản

1

Giáo trình thực hành dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

1.3. Các bài báo khoa học

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Về dạy học tiếng Việt theo định hướng giao tiếp

Tác giả

Tạp chí Giáo dục số 151, tháng 12, tr 16- 17- 23.

2006

2

Một số nguyên tắc dạy học cấu tạo từ theo định hướng giao tiếp,

Tác giả

Tạp chí Khoa học Giáo dục số 15, tháng 12, tr 16 – 19

2006

3

Về nguyên tắc giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học

Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục số 271, tháng 10, tr 34- 35-45.

2011

4

Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh qua các bài tập về hành động nói trong chương trình Ngữ văn lớp 8

Tác giả

Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 57, No.10, tr 59 – 66.

2012

5

Nghĩ tiếp về dạy học Tiếng Việt theo đường hướng giao tiếp ở nhà trường phổ thông.

Tác giả

Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 58 , No 6A, tr 89- 96

2013

6

Dạy học văn bản đa phương thức  nhằm phát triển năng lực giao tiếp của học sinh ở nhà trường phổ thông

Tác giả

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 119 tháng 3

2017

7

 Phát triển năng lực viết văn thuyết minh của học sinh trung học cơ sở qua các hoạt động trải nghiệm

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 63 , Issue 8, tr 20- 28.

2018

8

Developing the narrative text writing capacity of junior high school students through the experiential activities to collect the writing materials

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 63 , Issue 8, tr 20- 28.

2018

9

Vận dụng lí thuyết dạy viết dựa trên tiến trình vào phát triển năng lực tạo lập văn bản tự sự cho học sinh trung học cơ sở

Tác giả

Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 63 , Issue 12, tr 92- 101.

2018

  Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề "Thơ Nguyễn Trãi" ở lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, kì 1, 5/2021 2021
  Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học chủ đề "Văn bản tự sự" ở lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 Đồng tác giả Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, kì 1, 5/2021 2021

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia

Thời gian

Tên đề tài

Tư cách

tham gia

Cơ quan quản lý

2014

Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung dạy học Tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp của người Việt

Thành viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Nghiên cứu thiết kế mô hình bài học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo của học sinh trung học

Thư kí

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình môn học Tiếng Việt và Ngữ văn

Thành viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Nghiên cứu đề xuất mô hình sách giáo khoa Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực người học

Thành viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Phát triển năng lực giao tiếp cho HS (vận dụng quan điểm dụng học) qua bài học Ngữ văn THCS

Chủ nhiệm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2021

Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán. Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (môn Ngữ văn)

Chủ nhiệm

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2021

Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán. Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (môn Ngữ văn)

Thành viên

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

3. Tham gia đào tạo sau đại học:

- Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 0

- Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 10

 

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020