Lý lịch khoa học

TS Trần Ngọc Hiếu


08-10-2020
Giảng viên Lí luận văn học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: TRẦN NGỌC HIẾU                    Bộ môn: Lý luận văn học

2Ngày tháng năm sinh: 24-12-1979;                     Nam;    Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN:  Không

4. Quê quán: Hà Nội

5Chỗ ở hiện nay:

Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng:                            Điện thoại di động: 01699768703

Địa chỉ Emailhieutn1979@yahoo.com

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc

Từ tháng 10-2001 đến nay

Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị, học hàm

Ngành-Chuyên ngành-Hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy)

1997-2001

ĐH Sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ văn, chuyên ngành Lý luận văn học

2001-2003

ĐH Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ

Văn học, chuyên ngành Lý luận văn học

2007-2011

Bộ Giáo dục đào tạo, Hà Nội, Việt Nam

B. NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Lý thuyết văn học

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Văn học so sánh

 2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

STT

Tên đề tài (CT), Đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số quản lý và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Một số khuynh hướng tiếp cận bản chất trò chơi của văn học trong lí thuyết khoa học nhân văn hiện đại

 

Chủ nhiệm

 

09-NCS-328

2009-2010

Tháng 6-2010

Xuất sắc

2.

Diễn giải quan niệm văn học của Jacques Derrida

Chủ nhiệm

 

ĐHSP Hà Nội

2011-2012

2012

Xuất sắc

3.

Thơ và các hiện tượng thơ Việt Nam hiện đại

PGS.TS. Lê Lưu Oanh

Tham gia

B2009-17-2009

2009-2011

2011

 

 

4.

Chuyển hướng nghiên cứu văn hóa trong nghiên cứu văn học

PGS.TS Lê Lưu Oanh

Tham

gia

 (Đề tài trọng điểm cấp trường ĐHSP Hà Nội)

2013-2015

2016

 

3. Bài báo khoa học đã công bố

3.1. Bài báo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ:

a. Bài báo, tạp chí:

1. “Văn học mạng Việt Nam và đời sống văn học nhà trường” (viết chung với thạc sĩ Nguyễn Thành Nam), Tạp chí Giáo dục 6-2010, trang 38-40

2. Tiếp cận bản chất trò chơi của văn học (Những gợi mở từ công trình Homo Ludens của Johan Huizinga), Tạp chí Nghiên cứu văn học 11- 2011, trang 16-28.

3. “Khúc ngoặt ngôn ngữ của lý thuyết trò chơi hậu hiện đại”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số tháng 2, trang 56-58.

b. Bài in sách:

1. “Chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại và thơ Việt Nam hôm nay” in trong Văn học so sánh – Nghiên cứu và triển vọng, Trần Đình Sử (chủ biên), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2005.

2. “Tìm hiểu một quan niệm về ngôn từ trong thơ Việt Nam đương đại” in trong Văn học Việt Nam sau 1975-Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Nguyễn Văn Long & Lã Nhâm Thìn (chủ biên), NXB Giáo dục, Hà Nội 2006.

3. “Giới thiệu lý thuyết tự sự học của Hayden White” in trong Tự sự học tập II, Trần Đình Sử chủ biên, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội 2008.

3. “Từ đồng dao đến thơ hiện đại: Trường hợp Trần Dần” in trong Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách thức, Tuyển tập chuyên khảo do Viện Harvard – Yenching tài trợ, NXB Thế giới 2009, trang 379-399.

c. Dịch thuật (bút danh Hải Ngọc)

1. “Chủ nghĩa giải cấu trúc”  - Joseph Adamson, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4-2008

2.  “Ốc đảo của hạnh phúc – Về bản thể của sự chơi”, Eugen Fink, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4-2008.

3. “Lý thuyết văn chương đương đại”, John Lye, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 2 -2009.

4. “Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết”, Amos Goldberg, Tạp chí Văn học nước ngoài số 4-2009.

5. “Dịch văn hoá: Tại sao quan trọng và phải bắt đầu từ đâu?”, Boris Buden, Tạp chí Văn học nước ngoài số 6-2009.

6. “Lược dẫn quan niệm văn học của Michel Foucault”, Gary Gutting, Tạp chí Văn học nước ngoài số 5-2010.

3.2  Bài báo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

a. Bài in báo

1.  “Văn học đồng tính ở Việt Nam: từ những hình thức ngụy trang đến những tự thuật thú nhận giới tính” - Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 6 năm 2014

2. “Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam: Từ giới hạn của những cách tiếp cận đến đề nghị về những cách đọc khác” - Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 11 năm 2014. 3. “Tự sự học hậu kinh điển - Phác thảo những hướng đi”, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, Volume 59, No.10, 2014.

4. “Dẫn nhập tự sự học nữ quyền luận”, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 7-2015.

5. “Xu hướng trò chơi hóa đời sống và kiểu tác giả-người chơi trong thơ Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 10-2015.

b. Các bài viết khác được công bố:

1. “Dịch là khác” - Tạp chí Tia Sáng (Bộ khoa học và công nghệ), số 2-2015 (ra ngày 20-1-2015).

2. “Dịch thuật có thể”  - Tạp chí Tia Sáng (Bộ khoa học và công nghệ), số 13-2015 (ra ngày 5-7-2015)

3. “Phẩm chất trí thức trong tiểu luận của Đặng Hoàng Giang” - Tạp chí Tia sáng (Bộ khoa học công nghệ), số 22 (ra ngày 20-11-2015).

4. “Triết học như là nghệ thuật chết, Costica Bradatan” (dịch, bút danh Hải Ngọc) - Tạp chí Tia sáng (Bộ khoa học công nghệ), số 10 (ra ngày 20-4-2015).

5. “Cô Tư Hồng của Đào Trinh Nhất như một tiểu thuyết”, (lời giới thiệu tiểu thuyết “Cô Tư Hồng” - sách) - Tao Đàn  & NXB Văn học 2015).

6. “Đọc lại Xóm Rá”, (lời giới thiệu tiểu thuyết Xóm Rá, Ngọc Giao - sách), Nhã Nam & NXB Hội nhà văn 2015.

7. “Thuốc mê: Nụ cười hiền của Thâm Tâm” (lời giới thiệu tiểu thuyết Thuốc mê, Thâm Tâm -sách), Tao Đàn & NXB Văn học 2016.

C. GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

1.1 Đại học:

- Nhập môn Lý luận văn học

- Tác phẩm và thể loại văn học

- Tiến trình văn học

- Văn học so sánh

- Phương pháp nghiên cứu văn học.

1.2 Sau đại học:

- Thi pháp thơ (Cao học K21-22)

II. HƯỚNG DẪN

STT

Tên học viên

Đề tài luận văn

Khóa học

1

Đặng Thị Thái Hà

Cái tự nhiên trong văn học đương đại Việt Nam từ điểm nhìn phê bình sinh thái (Khảo sát qua tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)

K21

2

Phạm Thị Mỹ Duyên

Hình tượng nhà văn trong thể chân dung văn học (Khảo sao qua một số hiện tượng đương đại)

K21

3

Lộ Đức Anh

Văn học dịch và không gian văn hóa đại chúng ở Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới: Khảo sát qua trường hợp tiểu thuyết The Thorn Birds

K22

4

Nguyễn Thị Thu Hoài

Tiểu thuyết Mười người da đen nhỏ- Agatha Christie nhìn từ đặc trưng thể loại văn học trinh thám.

K22

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020