Lý lịch khoa học

PGS.TS. Hà Văn Minh


08-10-2020
Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: - Nghiên cứu ch­ương trình, nội dung, ph­ương pháp đào tạo các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngữ văn Hán Nôm. - Nghiên cứu cơ bản về Hán Nôm học, Văn hóa học, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ và văn học Việt Nam. - Nghiên cứu ứng dụng về Hán Nôm học, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- o0o ---

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: HÀ VĂN MINH

2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1973;    Nam þ ;  Nữ  ð; Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN:  þ           

4. Quê quán: xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

5. Chỗ ở hiện nay: Phòng 405 B2, TT ĐHSP Hà Nội, ngõ 199, đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ: Hà Văn Minh, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.   Điện thoại cơ quan: 024. 37547770

                        Địa chỉ E-mail : k.van@hnue.edu.vnnguvansphn@gmail.com ;            Fax: 024. 37547770

Điện thoại nhà riêng: 024.39959967 ; Điện thoại di động: 0912129397

Địa chỉ E-mail: haminh@hnue.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1994 đến nay

Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

-Giảng viên (từ 1994);

-P. Trưởng Bộ môn Hán Nôm & CSVH VN (2004 - 2007);

-Trưởng Bộ môn Hán Nôm & CSVH VN (2008 - 2017);

-P. Bí thư chi bộ (2005 - 2010);

-Bí thư chi bộ (2010 - 2017);

-ĐUV Đảng bộ Khoa (2008-2012);

-P. Bí thư Đảng uỷ Khoa (2014 - nay);

-P. Trưởng Khoa (từ 2015 - nay)

2001 đến 2002

Thực tập sinh cao cấp, ĐHSP Bắc Kinh, Trung Quốc

Cao cấp tiến tu sinh

2004 - 2008

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

(kiêm nhiệm)

P. Giám đốc Trung tâm NC và GD Hán Nôm (kiêm nhiệm)

2009 - nay

Viện KHXH – ĐHSP Hà Nội

(kiêm nhiệm)

Giám đốc Trung tâm NC và GD Hán Nôm (kiêm nhiệm)

2010 - nay

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

(kiêm nhiệm)

UV Hội đồng biên tập Tạp chí Hán Nôm (kiêm nhiệm)

2012 đến 2013

Đại học Ngoại ngữ Busan (BUFS)

Giảng viên (thỉnh giảng)

Từ 2016 đến nay

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

 

Giảng viên cao cấp

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành - chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian được cấp, công nhận

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy)

1994

Trường ĐHSP Hà Nội 1, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ văn Hán Nôm (chính quy)

1998

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Cao cấp tiến tu sinh

Hán ngữ cổ đại

2002

Trường ĐHSP Bắc Kinh, Trung Quốc

Tiến sĩ

Ngữ văn Hán Nôm (chính quy)

2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

Phó Giáo Sư

Ngữ văn

2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Ngữ văn Hán Nôm

- Văn hoá Việt Nam và Văn hoá Phương Đông

- Ngữ văn học cổ điển (Việt Nam, Trung Hoa)

2. Đề tài NCKH, Chương trình, Dự án đã nghiệm thu

 

 TT

Tên Chương trình, Đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu, phân tích các bản sao và xác lập thiện bản Toàn Việt thi lục – bộ sưu tuyển thi ca chữ Hán lớn nhất của Việt Nam thời trung đại

X

 

B2012-17-27, Bộ GD&ĐT

2012-2014

 

2014

 

Tốt

2

Tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường: văn bản và tổ chức minh giải văn bản

X

 

SPHN - 06 - 04,  ĐHSP Hà Nội

2006-2007

 

2007

Xuất sắc

 

3

Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu văn thơ Hán Nôm phục vụ dạy học môn Hán Nôm ở Phổ thông và Đại học (Trưởng nhóm nghiên cứu)

 

 

X

 

CNTT - 2005 - 1.2, ĐHSP Hà Nội

2005-2006

2006

Đã thông qua, không xếp loại

 

4

Cơ sở dữ liệu tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường (phổ thông).

 

X

SPHN - 05 - ĐHSP Hà Nội

2006-2007

2006

Tốt

 

 

5

Chương trình Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ (Dự án; tham gia tiểu ban biên soạn Giáo trình tiếng HMông)

 

X

UNICEF và Bộ GD&ĐT

2010

2010

Đã nghiệm thu và  sử dụng

6

Biên soạn Địa chí Sóc Sơn (Tham gia, viết Tổng luận)

 

X

TP. Hà Nội

 

 

Đã nghiệm thu, in sách

7

Văn bản Phương Đình vạn lí tập của Nguyễn Văn Siêu (Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Chung)

 

X

SPHN

2015-2016

2016

Tốt

8

Văn bản Hán Nôm trong nhà trường (Dự án sách tham khảo đặc biệt)

 

X

 

NXBGDVN

2016-2017

2018

Đã nghiệm thu, in sách

9

Tầm nguyên, khảo luận hệ thống yếu tố Hán Việt trong tiếng Việt và xây dựng phần mềm tra cứu (Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Chung)

 

X

Nafosted 602.02 - 2019.02

2019 - 2021

2021

Đang thực hiện

10

Sưu tầm, biên dịch di văn Hán Nôm tỉnh Nam Định (Chủ nhiệm: Trịnh Khắc Mạnh)

 

X

QĐ số 1735/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019

2019-2021

2021

Đã nghiệm thu bước 1

11

Điều chỉnh nội dung và hướng dẫn dạy học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (tiểu ban môn Ngữ văn)

 

 

X

 

QĐ 1731/QĐ-BGDDT, 2/7/2020.

2020

2020

Đã nghiệm thu và áp dụng

12

Nghiên cứu, tổ chức biên soạn xuất bản bộ tư liệu về Lê Quý Đôn (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2019; Chủ nhiệm nhánh)

X

 

Hợp đồng NC

2019 - 2020

2020

Đã nghiệm thu, XB công trình

3. Bài báo khoa học đã công bố

3.1. Giai đoạn trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Vấn đề xác lập văn bản thơ ca của Nguyễn Quý Đức

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội.

52

5

3 – 10

 

2007

2

Quan điểm và phương pháp sưu tập, biên định di sản văn hoá thành văn quá khứ của Lê Quý Đôn thể hiện qua Toàn Việt thi lục

01

Những nhà nghiên cứu ngữ văn trẻ, Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội xuất bản

 

Chuyên đề

 

105-111

 

2004

3

Có bản sao Toàn Việt thi lục ở Trung Quốc

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639

77

4

74 – 77

2006

4

Tổng quan về tình hình và giá trị văn bản Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn.

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

 

5

20 – 23.

2003

5

Sự khác biệt của văn hoá Trung Hoa với các nền văn hoá khác (nhìn từ cội nguồn và diễn trình)

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

5

28 – 35

2004

6

Khảo sát và phân tích hai chữ Sắc- Không trong Đường thi

02

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719),, ĐHSP Hà Nội

 

5

40 – 50

2006

7

Giới thiệu tình hình văn bản và giá trị một số bộ thi tuyển chữ Hán tiêu biểu của Việt Nam thời trung đại

02

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 – 3719), ĐHSP Hà Nội

 

5

17 – 21

2005

8

Một bài thơ Thiền nhìn từ góc độ văn hoá Thiền

01

Hợp tuyển công trình nghiên cứu. NXB Giáo Dục (bài chỉnh lí)

 

Chuyên đề

681 – 688

2001

9

Vọng Nguyệt – từ chữ nghĩa đến văn bản, tác phẩm

01

Vẻ đẹp văn học cách mạng (Tuyển tập nghiên cứu – phê bình). NXB Giáo Dục.

 

Chuyên đề

91 – 97

2005

10

Nguyên Tiêu – từ chữ nghĩa đến văn bản, tác phẩm.

01

Vẻ đẹp thơ văn Hồ Chủ tịch (Tuyển tập nghiên cứu – phê bình). NXB Giáo Dục (bài chỉnh lí)

 

Chuyên đề

110 – 115

2006

11

Về ngôi mộ cổ ở Phùng - Đan Phượng, Hà Tây

02

Hội nghị thông báo Khảo cổ học 1996, Viện Khảo cổ

 

Kỉ yếu

 

1996

12

Một cách hiểu hai câu kết bài Độc Tiểu Thanh kí

01

Tạp chí VH&TT (ISSN 1859 – 2686), NXB Giáo dục

 

9

 

1996

13

Chữ và nghĩa trong bài Hà thành tức cảnh

01

Tạp chí VH&TT (ISSN 1859 – 2686), NXB Giáo dục

 

22

16 – 17

1997

14

Nhà thơ Nguyễn Quý Đức và dòng họ đại khoa - đại quan

01

Tạp chí VH&TT (ISSN 1859 – 2686), NXB Giáo dục

 

23

 

1998

15

Mùa xuân – Cảm thức về thời gian trong thơ Thiền Lý - Trần

01

Tạp chí VH&TT (ISSN 1859 – 2686), NXB Giáo dục

 

35 – 36

42 – 45

1999

 

3.2. Giai đoạn sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí,

Kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

16

Bàn tiếp về phạm vi nội dung và quy mô kết cấu bộ “Toàn Việt thi lục” của Lê Quý Đôn.

01

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

124

3

 

28 – 39

 

2014

17

Khảo cứu lai lịch và nội dung bản sao Toàn Việt thi lục - HM. 2139

01

Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868 – 3719),

59

3

10-17

2014

18

Thành tựu hoạt động ngữ văn học của Lê Quý Đôn trong bối cảnh học thuật thời trung đại

01

Tạp chí Khoa học (ISSN 0868 - 3719), ĐHSP Hà Nội

58

2

3-10

2013

19

Bước đầu khảo sát và đánh giá di sản Hán Nôm của Nguyễn Nghiễm - nhà hoạt động ngữ văn học tiêu biểu thế kỉ XVIII

01

Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868 - 3719)

57

6

17-21.

2012

20

Xác lập sơ đồ truyền bản Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn

01

Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc, NXB ĐHSP. H

 

Chuyên đề

254-262

2013

21

Khảo luận văn bản và chữ nghĩa bài thơ “Hà Nội tức cảnh” của Dương Khuê và bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà”

01

Ngôn ngữ và Văn học (Mã số: 02.01.20/21 – ĐH2013), Kỉ yểu Hội thảo Khoa học toàn quốc, NXB ĐHSP. H.

 

Chuyên đề

551 – 565

2013

22

Nam Xương liệt nữ Vũ thị tân truyện - văn bản và tác phẩm

02

Nghiên cứu về chữ Nôm, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về chữ Nôm, NXB KHXH, H

 

Chuyên đề

315 – 323.

2008

23

Lê triều Vũ Liên Khê công Bắc sứ tự thuật kí - văn bản và tác phẩm

02

Tạp chí Hán Nôm (ISSN 8066 – 8639)

116

01

46 – 52

2013

24

Chiêu hồn của Khuất Nguyên và Phản Chiêu hồn của Nguyễn Du - một số vấn đề văn bản và tác phẩm

01

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn – từ truyền thống đến hiện đại. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia NXB ĐHSP. H

 

Chuyên đề

282 – 295

2011

25

Ảnh hưởng thơ Đỗ Phủ đối với thơ Phan Thúc Trực (Sơ bộ khảo sát dẫn liệu “Cẩm Đình thi tuyển tập”)

01

Danh nhân văn hoá Đình nguyên thám hoa Phan Thúc Trực (1808 – 1852), Kỉ yếu Hội thảo khoa học, NXB KHXH. H

 

Chuyên đề

351-358

2012

26

Tổng quan thực trạng văn bản và hướng nghiên cứu hệ thống thi tuyển chữ Hán Việt Nam

02

Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc, NXB ĐHSP. H.

 

Chuyên đề

234-253 

2013

27

Tình hình nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam thời trung đại – thực trạng và những thách thức đặt ra trong công tác văn bản học Hán Nôm

01

Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, NXB ĐHSP. H

 

 

Chuyên đề

10-21

2013

28

Khảo sát thơ chữ Hán của Nguyễn Quý Đức trong bản sao “Toàn Việt thi lục” A.132

01

Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, NXB ĐHSP. H.

 

Chuyên đề

337-348

2013

29

Khảo sát, xác lập văn bản và tìm hiểu giá trị thơ đi sứ của Đào Nghiễm qua tư liệu thi tuyển chữ Hán Việt Nam

02

Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, NXB ĐHSP. H.

 

Chuyên đề

323-336

2013

30

Một số vấn đề lai lịch và cấu trúc văn bản “Toàn Việt thi lục” – Bộ “bách khoa thư” về di sản thơ ca chữ Hán Việt Nam thời trung đại

01

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (ISSN: 1859 – 3135)

 

31

5

52 – 60

2014

31

Vài nét về di sản Hán Nôm và yêu cầu đối với nhà trường hiện nay

 

01

Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc, NXB ĐHSP. H

 

Chuyên đề

82-87

2013

32

Một số vấn đề về công tác tổ chức minh giải văn bản tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường

01

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn, Tuyển tập công trình nghiên cứu, NXB ĐHSP. H.

 

Chuyên đề

176 – 181

2011

33

Lê Quý Đôn và công trình “Toàn Việt thi lục”

 

02

Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, NXB ĐHSP. H

 

Chuyên đề

155-162

2013

34

Tổng luận Địa chí Sóc Sơn

03

NXB Thời đại, Hà Nội

 

Chuyên đề

7-18

2014

35

Bàn tiếp về văn bản tác phẩm Chiêu hồn của Khuất Nguyên và Phản Chiêu hồn của Nguyễn Du

01

Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 0494 – 6928)

522

8

93-106

2015

36

Tư tưởng Đạo học trong thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

02

Hội thảo khoa học quốc gia: Di sản văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mĩ

 

Kỉ yếu

248 – 258

2015

37

Thực trạng và yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức minh giải văn bản tác phẩm thơ ca Lý – Trần trong nhà trưởng phổ thông hiện nay

02

Tạp chí Hán Nôm (ISSN: 8066-8639)

132

5

73 – 82

2015

38

Bộ môn Ngữ văn Hán Nôm trong nhà trường Sư phạm hiện nay: Thực trạng và yêu cầu đổi mới

01

Hội thảo KH toàn quốc Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm. NXB Giáo dục Việt Nam. ISBN 978-604-0-08132-2

 

Kỉ yếu

328 – 335

2016

39

Vấn đề khai thác tư liệu và lựa chọn nguồn ngữ liệu trong nghiên cứu – giảng dạy lịch sử văn học địa phương (Trường hợp di sản văn hoá thành văn Thành phố Thái Bình)

02

Hội thảo KH toàn quốc Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm. NXB Giáo dục Việt Nam (Bản in lần thứ 2 – có chỉnh lí); ISBN: 978-604-0-08132-2

 

Kỉ yếu

234 – 250

2016

40

Vấn đề đưa hệ thống tri thức Hán Nôm vào nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

01

Hội thảo khoa học quốc gia Vai trò của Hán Nôm trong văn hoá đương đại, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, H.

 

 

Kỉ yếu

316 – 321

2016

41

Khảo luận lai lịch và cấu trúc văn bản “Toàn Việt thi lục” – Bộ “bách khoa thư” về di sản thơ ca chữ Hán Việt Nam thời trung đại. (Bài chỉnh lí)

01

In trong: Danh nhân Lê Quý Đôn – Cuộc đời và sự nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Hội thảo khoa học quốc gia)

 

Kỉ yếu

266 – 278

2016

42

Tư tưởng học thuật và phương pháp tổ chức, biên định di sản văn hoá của Lê Quý Đôn thể hiện qua ‘Toàn Việt thi lục’. (Bài chỉnh lí)

01

In trong: Danh nhân Lê Quý Đôn – Cuộc đời và sự nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Hội thảo khoa học quốc gia)

 

Kỉ yếu

279 – 289

2016

43

Sơ bộ so sánh truyện thơ Nôm Nhị độ mai và tiểu thuyết chữ Hán Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai.

 

02

In trong: Tuyển tập công trình nghiên cứu Ngữ văn học, Tập 3, NXB Giáo dục Việt Nam, H. ISBN:978-604-0-10569-1

 

Kỉ yếu

741-745

2017

44

Inducstrial revolution 4.0 and requiremments for lecturers of current pedagogical schools,

02

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Developing competency for Vietnamese educationnal managers in the context of industrial revolution 4.0, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, H.

 

Kỉ yếu

 

116-122

 

2017

45

Khảo sát, xác lập văn bản thơ ca Nguyễn Bảo - tác giả văn học tiêu biểu thế kỉ XV

02

Tạp chí Khoa học (ISSN: 2354-1512), Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

21

2

24-36

2018

46

Thơ ca Nguyễn Bảo - văn bản và tác phẩm

02

Tạp chí Hán Nôm (ISSN: 8066-8639)

148

3

69-79

2018

47

Khảo cứu lai lịch, cấu trúc và một số vấn đề văn bản của bộ sách Sài Sơn thi lục

02

Tạp chí Khoa học (ISSN: 2354-1067), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

63

1

62-67

2018

48

Giáo sư Lê Trí Viễn và ngành Ngữ văn Hán Nôm ở nhà trường sư phạm Việt Nam

01

In trong: Lê Trí Viễn - bản tổng phổ tài hoa, Tuyển tập Kỉ yếu Hội thảo khoa học, NXB ĐHSP TP. HCM, ISBN: 978-604-958-829-7

 

 

236 -249

2019

 

49

“Thập vương pháp” và giá trị đạo đức cốt lõi của tư tưởng và phương pháp chính trị theo tinh thần Phật giáo,

 

01

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đại lễ Vesak quốc tế 2019: Lãnh đạo chánh niệm và hoà bình, NXB Tôn giáo, ISBN: 978-604-61-6270-4

 

 

163-176

2019

50

Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo định hướng phát triển năng lực.

01

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm theo thể loại” (ISBN 978-604-54-6924-8), NXB Đại học Sư phạm. H.

 

 

9-12

2020

51

Một kiểu loại văn bản đặc thù trong hệ thống các tác phẩm lí luận phê bình văn nghệ Việt Nam thời Trung đại: trường hợp Lệ ngôn sách Toàn Việt thi lục của Lê QĐôn.

01

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm theo thể loại” (ISBN 978-604-54-6924-8), NXB Đại học Sư phạm. H.

 

 

194-215

2020

52

Những tiếp cận mới trong nghiên cứu -  giảng dạy về Nguyễn Du

01

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Những tiếp cận mới trong nghiên cứu - giảng dạy về Nguyễn Du và Truyện Kiều, NXB ĐHQG Hà Nội, ISBN: 978-604-336-295-4.

 

 

 9-13

2021

53

Khảo luận chữ Hán và hệ thống từ vựng trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du.

02

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Những tiếp cận mới trong nghiên cứu - giảng dạy về Nguyễn Du và Truyện Kiều, NXB ĐHQG Hà Nội, ISBN: 978-604-336-295-4

 

 

114-135

2021

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình/ môn học/ chuyên đề đã giảng dạy:

1.1. Đại học

- Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm

- Minh giải Văn bản Hán văn Trung Hoa

- Minh giải Văn bản Hán văn Việt Nam

- Cơ sở văn hoá Việt Nam

- Đặc trưng văn hóa Phương Đông

- Ảnh hưởng Nho - Phật - Đạo trong văn hóa Việt Nam

- Minh giải Văn bản Nôm

- Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

1.2. Sau đại học

- Lịch sử văn hoá - tư tưởng Phương Đông

- Văn bản học Hán Nôm

- Ngữ nghĩa học và vấn đề minh giải văn bản Hán Nôm trong nhà trường

- Văn bản kinh điển Nho học tiên Tần

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng và hợp tác đào tạo

- Đại học KHXH & NV – ĐHQG Hà Nội

- Học viện KHXH - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

- Đại học Hùng Vương

- Đại học Hồng Đức

- Đại học Đông Đô

- Đại học Ngoại ngữ Busan (BUFS)

- Học viện Phật giáo Việt Nam - Trường Trung cấp Phật học Hà Nội

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

Giai đoạn trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ:

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1

Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (Tập 1)

Giáo trình đại học

NXB ĐHSP, 2007

05

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Bản xác nhận kèm theo HS

2

Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (Tập 2)

Giáo trình đại học

NXB ĐHSP, 2008

05

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Bản xác nhận kèm theo HS

 

Giai đoạn sau khi bảo vệ học vị Tiến sỹ:

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

1

Văn bản Hán văn Việt Nam

Giáo trình đại học

NXB Giáo dục Việt Nam, 2013

 

06

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Bản xác nhận kèm theo HS

2

Giáo trình Ngữ văn Hán Nôm (Tập 3)

Giáo trình đại học

NXB ĐHSP, 2009

05

Viết chung, phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Bản xác nhận kèm theo HS

3

Văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường

Sách tham khảo đặc biệt

NXB Giáo dục Việt Nam, 2018

06

Chủ biên, viết các phần đánh dấu trong văn bản (kèm theo HS)

Bản xác nhận kèm theo HS

4

Toàn Việt thi lục (Tập 1)

Khảo cứu, dịch thuật

NXB Văn học, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, 2019

11

Viết phần Khảo luận văn bản (tr.19-147)

 

5

Lý luận phê bình Văn nghệ cổ Việt Nam

Khảo cứu, dịch thuật

NXB Văn học, H, 2019

Nhiều tác giả

Khảo dịch (tr.85-99)

 

 

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

  1. Hướng dẫn Thạc sĩ

TT

Họ tên HVCH

Tên đề tài/ chuyên ngành

 

Cơ sở

đào tạo

Năm đã

bảo vệ

1

Nguyễn Thị Hải Vân

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2010

2

Tạ Vân Hà

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2011

3

Bùi Minh Tiệp

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2011

4

Nguyễn Thị Hằng Nga

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2012

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên ngành Văn học Việt Nam

ĐHSP HN

2013

6

Nguyễn Đức Diên

Chuyên ngành Văn học Việt Nam

ĐHSP HN

2014

7

Phan Thanh Việt

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2014

8

Vũ Hương Sen

Chuyên ngành Hán Nôm

ĐHSP HN

2015

9

Nguyễn Ngọc Hương

Chuyên ngành Văn học Việt Nam

ĐHSP HN

2015

10

[5 LV khác, chưa cập nhật]

Chuyên ngành Hán Nôm, VHVN

ĐHSP HN

2016 - 2020

 

  1. Hướng dẫn Tiến sĩ

TT

Họ tên NCS

 

Trách nhiệm

Tên luận án/ Cơ sở đào tạo

 

Năm

bảo vệ

Chính

Phụ

1

Nguyễn Thị Hải Vân

 

x

(Học viện KHXH -Viện HL KHXH)

2018

2

Phùng Diệu Linh

 

x

(Trường ĐHSP Hà Nội)

2017

3

Ng. Th. Thanh Huyền

 

x

(Trường ĐHSP Hà Nội)

2017

4

Nguyễn Văn Hảo

 

x

(Trường ĐHSP Hà Nội)

2019

5

Phan Thanh Việt

x

 

(Trường ĐHSP Hà Nội)

2021

6

Nguyễn Thị Thuý Hương

x

 

(Trường ĐHSP Hà Nội)

 

 

D. KHEN THƯỞNG (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp Bộ (2004).

- Chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Ba cấp Bộ (2005).

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016).

- Kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2007).

- Bằng khen của Trung ương Đoàn (2001);

- Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội (2004);

- Giải thưởng 26 tháng 3, ĐHSP Hà Nội (2006);

- Giải thưởng NCS xuất sắc, Khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội (2007);

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2016)

- Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (2017)

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (nhiều năm), ĐHSP Hà Nội.

  Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Xác nhận của cơ quan công tác                                                                   Người khai

 

        HÀ VĂN MINH

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020