Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy


06-04-2022

   1. Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THU THUỶ

   2. Năm sinh: 1973

   3. Nam/Nữ:    Nữ

   4. Cơ quan công tác (đối với người đang công tác)

Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Người đứng đầu cơ quan: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website cơ quan:    www.hnue.edu.vn . Điện thoại cơ quan: 0867.876.053

   5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên cao cấp, Tổ trưởng Công đoàn, CVHT

   6. Nguyên quán: Hưng Yên

   7. Địa chỉ thường trú hiện nay:  P404, ĐN 2, Tập thể Công ti QLĐS Hà Thái, TDP Hoàng 17, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số điện thoại di động: 0936005573

   Email: thuthuynnsphn@gmail.com

   8. Kinh nghiệm công tác

- Là giáo viên ngữ văn THPT từ 1994-1996, tại Trường THPT Mai Sơn, Sơn La.

- Là cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục, phụ trách tờ Tạp chí của Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2004-2006;  Tạp chí Khoa học của trường ĐHSP Hà Nội từ 2007.

- Đã tham gia Dự án thay sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004-2005, vai trò là Tổ chức biên soạn tài liệu và tập huấn cho giáo viên. Đơn vị tham gia tổ chức: Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Là giảng viên, giảng dạy tại Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội từ tháng 7/2007. Tham gia  đào tạo các hệ đại học (đào tạo GV THPT, THCS và Tiểu học) và sau đại học.

- Là giảng viên chính, giảng viên cao cấp, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội từ 2011 đến nay.

- Đã và đang là chủ biên, tác giả biên soạn nhiều bộ sách tham khảo cho HS phổ thông (Tiểu học và THCS).

- Chủ trì 02 đề tài khoa học cấp Trường (Trường ĐHSP Hà Nội).

- Đã viết nhiều bài báo khoa học về Ngôn ngữ học.

- Đã viết 1 chuyên luận Ngôn ngữ học.

- Đã tham gia viết 1 giáo trình Đại học.

   9. Chức danh khoa học: PGS.TS

   10. Trình độ được đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành, chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Sư phạm HN 2

Ngữ văn

1994

Tiến sĩ

Trường Đại học Sư phạm HN

Ngữ văn

2003

Đại học

Trường Đại học Sư phạm HN

Ngôn ngữ Anh

2011

   

     11. Trình độ ngoại ngữ

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Cử nhân (Hệ Vừa học vừa làm)

 

12. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi làm việc

Công việc đảm nhiệm

1994 đến 1996

Trường THPT Mai Sơn – Sơn La

Giáo viên Ngữ văn

1996 đến 2007

Trường ĐHSP Hà Nội:

- Khoa Ngữ văn

- Viện Nghiên cứu Sư phạm

- Phòng Tạp chí và KHCN

- Nghiên cứu sinh,

- Nghiên cứu viên, phụ trách biên tập

- Giảng viên

Từ 7/2007 đến nay

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp

 

13. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học

13.1. Sách cho phổ thông

 

TT

Tên sách, giáo trình

Chủ biên/Tác giả

Nơi

xuất bản

     Năm

  xuất bản

1

Ôn luyện và kiểm tra Tiếng Việt lớp 3/1

Tác giả

NXBGDVN

2013

2

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 1A (sách học sinh)

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

3

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 1B (sách học sinh)

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

4

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 1A (sách cha mẹ)

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

5

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 1B (sách cha mẹ)

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

6

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 2A (sách học sinh)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

7

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 2B (sách học sinh)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

8

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 2A (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

9

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 2B (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

10

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 3A (sách học sinh)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

11

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 3B (sách học sinh)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

12

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 3A (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

13

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 3B (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

14

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 4A (sách học sinh)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

15

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 4B (sách học sinh)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

16

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 4A (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

17

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 4B (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên

NXBĐHQGHN

2020

18

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 5A (sách học sinh)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

19

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 5B (sách học sinh)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

20

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 5A (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

21

Cùng con phát triển năng lực tiếng Việt lớp 5B (sách cha mẹ)

Đồng chủ biên và tác giả

NXBĐHQGHN

2020

22

Ôn tập, kiểm tra cuối tuần tiếng Việt lớp 1, tập 1

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2021

23

Ôn tập, kiểm tra cuối tuần tiếng Việt lớp 1, tập 2

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2021

24

Ôn tập, kiểm tra cuối tuần tiếng Việt lớp 2, tập 1

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2021

25

Ôn tập, kiểm tra cuối tuần tiếng Việt lớp 2, tập 2

Chủ biên

NXBĐHQGHN

2021

26

Bài tập Ngữ văn 6 cơ bản và nâng cao, tập một (theo chương trình GDPT 2018)

Chủ biên, tác giả

NXBGDVN

2021

27

Bài tập Ngữ văn 6  cơ bản và nâng cao, tập hai (theo chương trình GDPT 2018)

Chủ biên, tác giả

NXBGDVN

2021

28

Bài tập Ngữ văn 6 phát triển năng lực, tập một, bộ 1 (Biên soạn theo chương trình GDPT mới)

Chủ biên, tác giả

NXBĐHQGHN

2021

29

Bài tập Ngữ văn 6 phát triển năng lực, tập hai, bộ 1 (Biên soạn theo chương trình GDPT mới)

Chủ biên, tác giả

NXBĐHQGHN

2021

30

Bài tập Ngữ văn 6 phát triển năng lực, tập một, bộ 2 (Biên soạn theo chương trình GDPT mới)

Chủ biên, tác giả

NXBĐHQGHN

2021

31

Bài tập Ngữ văn 6 phát triển năng lực, tập hai, bộ 2 (Biên soạn theo chương trình GDPT mới)

Chủ biên, tác giả

NXBĐHQGHN

2021

 

13.2. Sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo cho hệ Đại học

TT

Tên công trình

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm

xuất bản

1

Điểm nhìn và ngôn ngữ trong truyện kể

Tác giả

NXB ĐHQG Hà Nội

2016

13.3. Các bài báo khoa học

TT

Tên bài báo

Tác giả/

đồng tác giả

Nơi công bố

Năm

công bố

1

Người kể trong truyện ngắn

Tác giả

Kỉ yếu Ngữ học trẻ

1999

2

Sự chiếu vật và các phương thức ngôn ngữ biểu thị nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao - Những vấn đề Ngữ dụng học

Tác giả

Hội NNH và Trường ĐHNN Hà Nội

1999

3

Im lặng – một hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong lời kể

 

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2001

4

Về khái niệm truyện kể ở ngôi thứ ba và người kể chuyện ở ngôi thứ ba

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2002

5

Về khái niệm và các nhân tố của điểm nhìn

Tác giả

Tạp chí Khoa học (ĐHSP Hà Nội)

2003

6

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tác giả

Dạy và học trong nhà trường

2010

7

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tác giả

Dạy và học trong nhà trường

2010

8

Một số đặc điểm ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

 

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2011

9

Thoại dẫn gián tiếp và những đặc điểm nhận diện

Tác giả

 

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

2013

10

Thêm một cách tiếp cận bài ca dao Tát nước đầu đình

Tác giả

Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc: Ngôn ngữ và văn học

2013

11

Ẩn dụ tu từ - phương tiện hay biện pháp

Tác giả

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

2014

12

Tính thông tuệ trong diễn ngôn truyện kể theo điểm nhìn toàn tri

Tác giả

Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc

2015

13

Đồng nghĩa kép trong Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái

Tác giả

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

2015

14

Đỗ Hữu Châu – Từ lí thuyết tín hiệu (tín hiệu thẩm mĩ) đến việc nghiên cứu lời nói nghệ thuật…

Tác giả

Kỉ yếu hội thảo toàn quốc - Đỗ Hữu Châu – Hành  trình và tiếp nối, Nxb. ĐHQG Hà Nội.

2015

15

Về người kể chuyện trong truyện kể Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

2016

16

Đặc điểm thoại dẫn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả

Tạp chí Từ điển và BKT Việt Nam

2016

17

Điểm nhìn ở ý nghĩ nội tâm trực tiếp

Tác giả

Tạp chí Từ điển học và BKT Việt Nam

2017

18

Represented speech as a rhetorical device in 10+ nights

Tác giả

Tạp chí nước ngoài-VNU

2018

19

Mã trộn trong tiêu đề phim truyện Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2021

 

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia

 

Thời gian

Tên đề tài

Tư cách tham gia

Cơ quan quản lý

2005-2006

Vận dụng lí thuyết giao tiếp và điểm nhìn ngôn ngữ vào dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT

 

Chủ nhiệm

Cấp Trường

2007-2009

Hình thành khái niệm và quy tắc sử dụng tiếng Việt cho học sinh THPT

 

Chủ nhiệm

Cấp Trường

15. Tham gia đào tạo sau đại học:

- Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 01

- Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 15

 

 

Tên luận văn/luận án (đã bảo vệ luận án hoặc đang làm NCS)

Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ)

Tên ThS, NCS, thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

1. Điểm nhìn trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái

Chính

Hoàng Thu Thủy

(2008 –2009)

 

2. Đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái

Chính

Nguyễn Thị Minh Hoa (2009 –2010)

 

3. Cách tổ chức hình tượng trong tác phẩm tự sự

Chính

Trần Thị Thu Bình

(2010 – 2011)

 

4. Điểm nhìn và cách dùng các từ chỉ vị trí trên, dưới, trong, ngoài

Chính

Bùi Thị Thu Hiền (2010-2011)

 

5. Điểm nhìn trong thơ Hàn Mặc Tử

Chính

Lưu Thị Khanh (2010-2011)

 

6. Điểm nhìn trong kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng

Chính

Bùi Thị Tú (2011-2012)

 

7. Đặc điểm thổ ngữ huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Chính

Lê Thị Sao Băng (2012-2013)

 

8. Giải mã  truyện kể có yếu tố kì ảo

Chính

Nguyễn Thị Phượng (2012-2013)

 

9. Các yếu tố kèm lời trong tác phẩm của Ma Văn Kháng

Chính

Triệu Thanh Thùy (2013-2014)

 

10. Ẩn dụ tu từ trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Chính

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2013-2014)

 

11. Phương thức kể chuyện trong truyện ngắn của Tạ Duy Anh

Chính

Nguyễn Thị Long (2013-2014)

 

12. Phương thức kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh

Chính

Phạm Thị Thùy Liên (2013-2014)

 

13. Cách tổ chức các thành phần lời nói trong tiểu thuyết Những đứa trẻ chết già của Nguyễn Bình Phương

Chính

ThS.Bùi Huyền Trang

(2014 - 2015)

 

14. Cách tổ chức các thành phần lời nói trong tiểu thuyết Mười lẻ một đêm của Hồ Anh Thái

Chính

Bùi Ngọc Ly (2014-2016)

 

15.  Tính tương tác của diễn ngôn báo chí đương đại (Thông qua một số báo điện tử phổ biến hiện nay)

Phụ

 

TS. Vũ Hồng Tiệp 2013 -2017

 

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Xác nhận chữ kí của Trường ĐHSP Hà Nội                                   NGƯỜI KHAI

            (Chữ ký, Họ và Tên)

  

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Post by: admin
06-04-2022