Lý lịch khoa học

TS. Trần Hoài Phương


07-10-2020

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN HOÀI PHƯƠNG       

2. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1986              Nữ, dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN: Có

4. Quê quán: Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

5. Chỗ ở hiện nay: Số 302 Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại di động: 0947.694.698

Emailphuongth@hnue.edu.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008 - nay

Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên

2010 - 2011

Học viện Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc

Giảng viên thỉnh giảng

 

 

 

 

 

8. Học vị, học hàm

Học vị, học hàm

Ngành - chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy)

2004 - 2008

Trường ĐHSP Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ văn

2008 - 2010

Trường ĐHSP Hà Nội

Tiến sĩ

Khoa học giáo dục

2011-2015

Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên chính

 

2020

Bộ GD&ĐT

B. Nghiên cứu

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính

- Các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông 
- Ứng dụng lí thuyết bản đồ tư duy vào dạy học Ngữ văn

- Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

- Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

- Phát triển chương trình nhà trường môn Ngữ văn.

- Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn.

2. Đề tài NCKH đã, đang thực hiện

TT

Tên đề tài

Mã số

Cấp quản lí

Vai trò

Thời gian

Nghiệm thu

1

Ứng dụng lí thuyết bản đồ tư duy trong dạy học tìm ý, lập ý cho bài văn nghị luận ở THPT

 SPHN-2013-317

Trường ĐHSP Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài

2013-2015

2015/ Xuất sắc

 

 

2

 

 

Nghiên cứu các trò chơi ngôn ngữ phát triển năng lực tư duy của học sinh (trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học)

 B2017 – SPH - 39

Cấp bộ

Thành viên

2016-2019

2020/ Tốt

3

Phát triển năng lực giao tiếp cho HS THPT qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Ngữ văn

SPHN-17-14

Trường ĐHSP Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài

2017-2019

2021/ Tốt

4

Giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho học sinh trung học cơ sở qua môn Ngữ văn

SPHN-18-06

Trường ĐHSP Hà Nội

Thành viên

2018-2021

2020/ Xuất sắc

 

3. Bài báo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí

Số

Trang

Năm

1

Tìm hiểu bài thơ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử trên cơ sở tiếp cận các yếu tố ngôn ngữ

Tạp chí Giáo dục

189

47 - 50

2008

2

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiếng Việt, Tạp chí Giáo dục

Tạp chí Giáo dục

202

30 - 33

2008

3

Nghệ thuật kết nối câu trả lời của học sinh trong giờ dạy học Ngữ văn

Tạp chí Giáo dục

223, kì 1

28 - 31

10/2009

4

So sánh khả năng ứng dụng Graph và Bản đồ tư duy trong dạy học tiếng Việt ở trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học – Cao học ngành Ngữ văn lần thứ 1, Trường ĐHSP Hà Nội

 

110 - 129

2010

5

Áp dụng “ẩn dụ” như một phương pháp dạy học hiệu quả trong dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các Trường ĐHSP Toàn quốc, Đà Nẵng

 

379 - 384

2013

6

Ứng dụng lí thuyết bản đồ tư duy vào dạy học Tiếng Việt ở THPT

Tạp chí Giáo dục

   

2013

7

Hướng dẫn HS THPT lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

Tạp chí Giáo dục

348

37 - 40

2014

8

Suy nghĩ về đề làm văn trong dạy học Ngữ văn ở THPT

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ Khoa Ngữ văn

   

2014

9

Vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học lập ý bài làm văn nghị luận ở THPT

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

115

26 - 29

2015

10

Tái tạo ý đồ văn bản có sẵn bằng logic bản đồ tư duy - một hướng đi hiệu quả trong dạy học lập ý bài làm văn nghị luận ở THPT

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số đặc biệt tháng 11

45-47, 197

2015

11

Khả năng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lập ý cho bài văn nghị luận ở THPT

Kỉ yếu Hội thảo Đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn ở trường Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội

 

643 - 653

2016

12

Mối quan hệ logic - ngôn ngữ và vài nét về vai trò của các loại logic hiện đại đối với việc tìm hiểu tiếng Việt

Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2

37

73 - 80

2016

13

Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của học sinh với bài tập sử dụng bản đồ tư duy để lập ý cho bài văn nghị luận

Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ và sinh viên các trường ĐHSP Toàn quốc, Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

   

2016

14

Đề xuất hình thức tổ chức trải nghiệm văn học dân gian ở trường phổ thông

Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

754-759

2017

15

Developing vocabulary for foreigners using mindmapping

Proceedings of The Asian Conference of Language Learning

 

321-332

2018

16

Role-playing as an experiential activity in teaching literature for high school students

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

Volume 63, Issue 5A

132-136

2018

17

Đưa nghiên cứu trường hợp vào giảng dạy cho sinh viên sư phạm Ngữ văn: một giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên tương lai

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Những xu hướng mới trong giáo dục, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

 

307-317

2018

18

Lesson study and application experience lesson study to build capacity for students of Literature Education

Proceedings of the international conference “Education for all”, University of Education, Vietnam National University

 

125 - 133

2018

19

Khổng Tử dạy Kinh Thi và những bài học gợi ý cho dạy học Ngữ văn hiện nay (Viết chung)

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, tập 34, số 3 (2018)

Tập 34, số 3

82-88

2018

20

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực”

 

244-249

2018

21

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh tiểu học

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

Volume 63, Issue 12

21-28

2018

22

Training model for primary teachers in the context of the Fourth Industrial Revolution

Proceedings of The International conference on teacher education revnovation – ICTER, “Teacher Education in the Context of Industrial Revolution 4.0”

 

144-152

2018

23

Phát triển tư duy lôgic cho học sinh tiểu học trong dạy học nhóm bài tập làm văn

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

Volume 64, issue 1

16 – 27

2019

24

Đánh giá hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tạp chí Giáo dục

Số 476(kì 2, tháng 4/2020)

38-42

2020

25

Building experiential learning activity model in teaching Literature towards developing students' competences

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Volume 65, Issue 4D

26-34

2020

26

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học truyện ngụ ngôn cho học sinh lớp 6 theo đặc trưng thi pháp thể loại

Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại, ĐHSP Hà Nội

 

 

2020

27

Current Situation and Management Solutions for Bilingual Education in Primary School (co-author)

International Journal of Innovation, Creativity and Change

www.ijicc.net Volume 11, Issue 3, 2020

466-482 

2020

28

Thiết kế trò chơi trải nghiệm để dạy học truyền thuyết cho học sinh lớp 6

Tạp chí

Giáo dục

Số 489 (kì 1 - 11/2020)

trang 21-26

2020

 

4. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Sách: Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn, Nxb ĐH Quốc gia, Hà Nội, 2017

- Sách: Giáo trình Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, viết chung, NXB ĐHSP, 2017

- Sách: Vở ôn tập hè Tiếng Việt 4, viết chung, NXB ĐHSP, 2019

- Sách: Vở ôn tập hè Tiếng Việt 1, chủ biên, NXB ĐHSP, 2021

Post by: Vu Nguyen HNUE
07-10-2020