Tiêu điểm
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Phát triển chương trình đào tạo đại học là yêu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Hiện nay ...

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Cúc - Trường ĐH Tân Trào Cập nhật: 23/01/2018
ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Hiện nay, ngành giáo dục và toàn xã hội đang khẩn trương và ráo riết chuẩn bị thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện ...

Tác giả: PGS. Nguyễn Văn Long - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật: 23/01/2018
SƠ BỘ SO SÁNH TRUYỆN THƠ NÔM NHỊ ĐỘ MAI VÀ TIỂU THUYẾT CHỮ HÁN TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA NHỊ ĐỘ MAI

Tiểu thuyết Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai 忠孝節義𠄠度枚 của Trung Quốc sau khi được du nhập vào Việt Nam đã có một sự lan tỏa rộng ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân*, Lư Nguyên Minh** * NCS, Học viện Khoa học Xã hội ** Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội Cập nhật: 22/01/2018
TRẢI NGHIỆM NHƯ TÂM HUYẾT VÀ TRÍ TUỆ (Đọc Vừa làm vừa nghĩ của Phạm Tiến Duật)

Phạm Tiến Duật làm thơ nổi tiếng, và có mảng phê bình, tiểu luận đặc sắc: Kim cương bất hoại (phê bình) và Vừa làm vừa nghĩ (tiểu ...

Tác giả: Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 18/01/2018
Nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh: sự phối hợp liên ngành

Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa Cập nhật: 15/01/2018
Tính dị bản trong lý con sáo Nam bộ

Tác giả: Châu Hoài Phương Cập nhật: 15/01/2018