Tiêu điểm
LƯỢC KHẢO ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ẤN ĐỘ TỚI PHONG TỤC VIỆT NAM

Tác giả: PGS TS Nguyễn Thị Mai Liên Cập nhật: 09/03/2018
KIỂU NHÂN VẬT ĐÁM ĐÔNG TRONG HUYNH ĐỆ CỦA DƯ HOA

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Chanh Cập nhật: 09/03/2018
ĐẶC SẮC TÀI HOA NGUYỄN ĐÌNH THI

Xưa nay thường được mến mộ là những bậc tài danh nhất là những con người tài hoa – “Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm” (Kiều). Giới ...

Tác giả: Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 03/03/2018
BÀN THÊM VỀ VIỆC HỌC CHỮ VÀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN HÁN NÔM

Tác giả: Lại Văn Hùng - Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 02/03/2018
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU NGUYÊN TÁC THƠ CHỮ HÁN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống trên cơ sở học tập và nghiên cứu những tài liệu thư tịch Hán Nôm không phải cách ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 02/03/2018
CHỮ KHÔNG TRONG THƠ TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ – TRẦN TUNG

Tuệ Trung Thượng sĩ - Trần Tung (1230 - 1291) là tác giả lớn của văn học thời Trần. Trước tác của ông hiện còn ba phần chính gồm ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 02/03/2018
KHẢ NĂNG TẠO DỰNG HỆ THỐNG KÍ HIỆU CỦA HÌNH THỂ CHỮ HÁN TRONG THƠ

Khoa học về kí hiệu và các hệ thống kí hiệu đã đưa ra những khám phá, góc nhìn, kết luận mới trong nghiên cứu văn học. Con đường ...

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 02/03/2018