Tiêu điểm
Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích Nho học ở Việt Nam

Nho học và những di tích nho học là một phần bộ mặt của nền văn hiến Việt Nam

Tác giả: Bộ VH,TT&DL Cập nhật: 29/01/2015
Quảng bá Di sản tư liệu góp phần nâng cao hình ảnh Quốc gia

Việt Nam hiện có 04 di sản tư liệu thế giới đã được Unesco công nhận gồm: Mộc bản triều Nguyễn; 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ ...

Tác giả: Bộ VH,TT&DL Cập nhật: 29/01/2015
Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ

Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du được đánh giá là một đỉnh Thái Sơn trong dòng thơ đi sứ. Để góp phần làm rõ những đóng góp riêng ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật: 28/01/2015
Có hay không nền văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh

Bài viết này bàn về vấn đề của các thuật ngữ quen dùng trong nghiên cứu văn học Ấn Độ: Văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh (“Indian ...

Tác giả: TS. Phạm Phương Chi Cập nhật: 24/01/2015
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ MINH ĐÔ THI VỰNG

Minh đô thi vựng 明 都 詩 彙(MĐTV) là bộ thi tuyển chữ Hán đồ sộ thứ hai của Việt Nam thời trung đại(1) do Bùi Nhữ Tích 裴 汝 惜 (? – ?) ...

Tác giả: TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật: 17/01/2015
NHẬN DIỆN THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG HÀNH CHỨC

Đề tài đi sâu tìm hiểu những sự khác biệt của tục ngữ so với thành ngữ trong hành chức (thể hiện qua văn bản văn ...

Tác giả: GS.TS. Đỗ Thị Kim Liên Cập nhật: 14/01/2015