Tiêu điểm
Kí hiệu học là gì?

Tác giả: Triệu Nghị Hành, sinh năm 1956, Giáo sư văn học so sánh, chủ nhiệm trung tâm Kí hiệu học và truyền thông, học viện Văn ...

Tác giả: Triệu Nghị Hành Cập nhật: 29/04/2016
TIẾNG VIỆT TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015

Tiêu đề nêu trên của bản tham luận buộc người viết ít nhất phải làm sáng tỏ mấy vấn đề sau: a) Vị trí, vai trò, tầm quan trọng ...

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống Cập nhật: 29/04/2016
ẨN DỤ ‎Ý NIỆM LÒNG TRONG THƠ XUÂN DIỆU

Ẩn dụ không chỉ làm giàu thêm vốn từ cho một ngôn ngữ, làm giàu thêm nghĩa cho một từ mà còn tạo ra những cách nói mới trở nên ...

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thùy Cập nhật: 29/04/2016
VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG VIỆT - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ BẢN THỂ

Nghiên cứu đặt vấn đề: Trong tiếng Việt chỉ có các phương thức cấu tạo từ sau: phương thức chuyển âm hay biến âm, phương thức ...

Tác giả: Nguyễn Đức Tồn Cập nhật: 29/04/2016
Tranh hang động thời Đồ Đá Cũ: đẹp nhờ đâu?

Trong lịch sử nghệ thuật, mỹ thuật, thời kỳ Đồ Đá Cũ thượng kỳ (khoảng 40 ngàn tới 10 ngàn năm trước Công nguyên) là thời kỳ đầu ...

Tác giả: Phó Đức Tùng Cập nhật: 18/04/2016