Tiêu điểm
Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật

Sự ràng buộc của những quan niệm cũ, giáo điều về sáng tạo nghệ thuật, về nội dung và hình thức đã biến kiềm hãm thành tự kiềm ...

Tác giả: Lê Ngọc Trà Cập nhật: 01/07/2020
Trường hợp Nguyễn Công Trứ với lý luận đọc văn học

Tác giả: GS TS Trần Nho Thìn Cập nhật: 24/06/2020
Hoàng đế - Thi nhân - Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308)

Tác giả: PGS TS Nguyễn Công Lý Cập nhật: 24/06/2020
TB BÀI DẠ TRẠCH TIÊN GIA PHÚ Ở ĐÌNH LÀNG QUAN XUYÊN XÃ THÀNH CÔNG HUYỆN KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN

Tác giả: Nguyễn Minh Tường. Trương Đức Quả Cập nhật: 15/06/2020
HIỆN TƯỢNG NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG VÀ MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA

Những năm từ 1979 đến 1982, khi đang học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, Nguyễn Khắc Trường từng nung nấu tạo dựng một tiểu ...

Tác giả: Anh Chi Cập nhật: 15/06/2020
ankara escort