Tiêu điểm
Đặc điểm của diễn ngôn viết

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật: 15/08/2018
Một cách xác định chủ ngữ trong kiểu câu "CÓ + X" từ góc độ lí thuyết điển mẫu

This contribution presents and analyzes the structure “Có + X”, which appears rather frequently in Vietnamese, so as to identify ...

Tác giả: Đỗ Hồng Dương Cập nhật: 15/08/2018
Ngôn ngữ học và văn chương

gày nay, dường như mối quan hệ gần gũi giữa ngôn ngữ học và văn chương là điều khá tự nhiên. Có tự nhiên hay không nếu như khoa ...

Tác giả: Roland Barthes Cập nhật: 10/08/2018
KIỂU NHÂN VẬT “NỔI LOẠN” TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Trong một bối cảnh mà nhiều vấn đề thuộc về giá trị nhân bản của con người đã được mở rộng biên độ, khi nhân loại không chỉ thừa ...

Tác giả: Trần Nhật Thu Cập nhật: 08/08/2018
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt nhìn từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán

Việc phân tích các tiêu đề báo (về mặt từ vựng và cấu trúc cú pháp) và việc khái quát hóa đặc trưng của ngôn bản báo chí (từ vựng ...

Tác giả: Trần Thị Hồng Vân Cập nhật: 05/08/2018
NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI VÀ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI

Tô Hoài là một trong những nhà văn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Một trong những thể loại ông sáng tác thành công ...

Tác giả: Thái Phan Vàng Anh Cập nhật: 05/08/2018
SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN HƯỚNG CỦA PHÊ BÌNH VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC

Những năm gần đây, giới nghiên cứu văn học đương đại rất chú ý đến Nghiên cứu “60 năm văn học đương đại Trung Quốc” từ nhiều góc ...

Tác giả: Vương Nghiêu (王尧) Cập nhật: 01/08/2018