Tiêu điểm
Những ảnh hưởng và sáng tạo trong văn xuôi của Puskin

Tác giả: TS. Thành Đức Hồng Hà Cập nhật: 01/03/2015
Chương trình văn học nước ngoài cấp trung học phổ thông tại Trung Quốc và một số tham khảo với Việt Nam

Có cùng xuất phát điểm là những nước Phương Đông thuộc thế giới thứ ba, cùng giành độc lập dân tộc bằng cách mạng, cùng tiến hành ...

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Linh Cập nhật: 27/02/2015
Phan Phu Tiên, Chu Xa và bộ “Việt âm thi tập”

Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng tổng hợp các nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu đi trước để trình bày và phân tích, nhận ...

Tác giả: TS Hà Đăng Việt Cập nhật: 12/02/2015
Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích Nho học ở Việt Nam

Nho học và những di tích nho học là một phần bộ mặt của nền văn hiến Việt Nam

Tác giả: Bộ VH,TT&DL Cập nhật: 29/01/2015
Quảng bá Di sản tư liệu góp phần nâng cao hình ảnh Quốc gia

Việt Nam hiện có 04 di sản tư liệu thế giới đã được Unesco công nhận gồm: Mộc bản triều Nguyễn; 82 bia đá các khoa thi Tiến sĩ ...

Tác giả: Bộ VH,TT&DL Cập nhật: 29/01/2015
Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ

Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du được đánh giá là một đỉnh Thái Sơn trong dòng thơ đi sứ. Để góp phần làm rõ những đóng góp riêng ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật: 28/01/2015
Có hay không nền văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh

Bài viết này bàn về vấn đề của các thuật ngữ quen dùng trong nghiên cứu văn học Ấn Độ: Văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh (“Indian ...

Tác giả: TS. Phạm Phương Chi Cập nhật: 24/01/2015