Tiêu điểm
TB BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU CHỮ NÔM TRONG CÁC BẢN VĂN KHẮC THỜI LÝ - TRẦN

Tác giả: Trần Thị Giáng Hoa Cập nhật: 18/09/2020
Thiên nhiên trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn phê bình sinh thái

Theo Cheryll Glotfelty, phê bình sinh thái, nói một cách đơn giản nhất, là nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học và môi trường tự ...

Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt Cập nhật: 16/09/2020
NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Tác giả: Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung Cập nhật: 09/09/2020
TỪ MADOLEN II ĐẾN THƠ PHÚC ÂM CỦA BORIS PASTERNAK QUA GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN

Tác giả: TS Đỗ Thị Hường Cập nhật: 01/09/2020
GIẢI MÃ KHÔNG GIAN TRONG TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT CỦA DOSTOEVSKY

Tóm tắt: Tội ác và hình phạt của Dostoevsky được coi là một trong những bộ tiểu thuyết có ảnh hưởng lớn nhất tới tư tưởng nhân ...

Tác giả: TS Đỗ Thị Hường Cập nhật: 01/09/2020
Lý luận văn nghệ Mác xít đối mặt với thách thức

Ngày nay, lý luận văn nghệ Mác xít phải đối mặt với những thách thức ở hai phương diện: Thách thức thứ nhất là văn nghệ thế giới ...

Tác giả: rương Quýnh Cập nhật: 01/09/2020
Giáo dục năng lực giao tiếp trong môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học tại Việt Nam nhìn từ góc độ lí thuyết về thể loại theo phương phap Sydney

Bài báo đưa ra một số đánh giá về chương trình tiếng Việt ở bậc Tiểu học trên khía cạnh thể loại văn bản, đối chiếu so sánh với ...

Tác giả: NGÔ THỊ BÍCH THU Cập nhật: 01/09/2020