Tiêu điểm
TỎA SÁNG SẮC XUÂN HỒ CHÍ MINH

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 23/04/2015
Con người thương thân - một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

Cuộc đời Nguyễn Du gắn với một giai đoạn lịch sử đầy những biến động bất ngờ, dữ dội. Con người thương thân ấy đã trở thành một ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật: 18/04/2015
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỮ NGHĨA

Bình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học chức năng hành chính quan trọng không chỉ đối với lịch sử dân tộc mà còn có ý nghĩa quan ...

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật: 18/04/2015
Lớp Lưỡng quốc cử nhân K10 Hàn Quốc tốt nghiệp

Mối quan hệ hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh giữa trường ĐHSPHN và ĐH Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc hơn mười năm nay đã được nhà ...

Tác giả: Admin Cập nhật: 16/04/2015
Đặc sắc văn hóa Việt Nam

Hiểu đặc sắc văn hoá dân tộc còn là giải phóng cho sức sáng tạo, nói đúng hơn là tìm phương thức vun xới cho sức sáng tạo.

Tác giả: Trần Đình Hượu Cập nhật: 08/04/2015
Những tri thức thiếu chính xác và một số điều cần trao đổi trong những cuốn sách viết về văn hóa Việt Nam

Nếu biên soạn lịch sử văn hóa Việt Nam, một mặt chúng tôi tán thành việc tiếp cận văn hóa sử Việt Nam từ “cái tổng thể”, nhưng ...

Tác giả: Kiều Thu Hoạch Cập nhật: 08/04/2015
Về quan điểm của Samuel P. Huntington: Đối thoại văn hóa hay đụng độ văn minh

Quan điểm không tán thành luận thuyết xung đột văn hoá, văn minh và tư duy kích động kỳ thị dẫn đến chiến tranh không chỉ diễn ra ...

Tác giả: PGS. TS. Hồ Sĩ Quý Cập nhật: 08/04/2015