Tiêu điểm
VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trong xu thế phát triển đại học nghiên cứu hiện nay trên thế giới và chủ trương đi theo hướng này của Trường Đại học Sư phạm Hà ...

Tác giả: GS.TS. Lê Huy Bắc Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật: 22/01/2017
NHÓM NGHIÊN CỨU – TỪ YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

Có một cặp khái niệm mà theo tôi, chưa được phân định một cách mạch lạc trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy văn chương ở Việt ...

Tác giả: TS. Phạm Xuân Thạch Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Cập nhật: 22/01/2017
TÍNH CHẤT ĐA HỆ THỒNG VÀ ĐA VĂN HÓA TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG: NHẬN DIỆN VÀ GIẢNG DẠY

Thực tiễn dạy văn và học văn hiện này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn của tiến trình toàn cầu hóa mà bước đi đầu ...

Tác giả: PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn - Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật: 22/01/2017
HƯỚNG TỚI KHUNG TRI THỨC MỚI TRONG TƯ DUY VÀ BIÊN SOẠN VĂN HỌC SỬ

Hệ thống giáo trình của các trường Đại học sư phạm được xây dựng thành hệ thống, bài bản bắt đầu từ những năm 1960. Cá nhân tôi ...

Tác giả: PGS. TS Trần Văn Toàn Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật: 22/01/2017
MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY Ở KHOA NGỮ VĂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Đặc trưng nổi bật phân biệt công việc giảng dạy của một giảng viên/giáo sư đại học với giáo viên phổ thông là gắn giảng dạy với ...

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Cập nhật: 22/01/2017
MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT TỰ SỰ HỌC Ở TRUNG QUỐC

Trải qua gần 40 năm, nghiên cứu Tự sự học ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nên một tiếng nói riêng ...

Tác giả: Đỗ Văn Hiểu Cập nhật: 19/01/2017
THƯ MỜI: HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC SỐ 1 NĂM 2017 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Thư mời tham dự Thuyết trình "Phiên dịch tiểu thuyết Trung Quốc tại Việt Nam đầu thế kỉ XX".

Tác giả: Viện Nghiên cứu Hán Nôm Cập nhật: 16/01/2017