Tiêu điểm
Lý thuyết ngữ vực và việc nhận diện các đặc điểm của diễn ngôn

Theo M.K.A. Halliday, ngữ vực là một cấu hình nghĩa có tính chất tiềm năng của văn bản, gắn liền với đặc điểm tình huống, được ...

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật: 25/09/2018
GIỌNG PHẢN VẤN VÀ CẢM HỨNG PHẢN TƯ TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾN

Sau năm 1884, cùng với “bước ngoặt trở về”, sáng tác của Nguyễn Khuyến đã ghi lại chân thực những chuyển biến trong tư tưởng/quan ...

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật: 13/09/2018
Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - một cách nhìn

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan Cập nhật: 05/09/2018