Tiêu điểm
Văn học sinh thái và lí luận phê bình sinh thái (3)

Đỗ Văn Hiểu dịch Văn học sinh thái là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa sinh thái. Văn hóa sinh thái bị biên duyên ...

Tác giả: Vương Nhạc Xuyên (王岳川) Cập nhật: 09/02/2016
Tự do và trách nhiệm của nghệ thuật hiện đại

Nghệ thuật hiện đại (NTHD) đưa chúng ta vào cảnh ngộ khó xử. Những tác phẩm nghệ thuật kỳ dị khác với bất kỳ thời đại nào trước ...

Tác giả: Đỗ Văn Hiểu Cập nhật: 08/02/2016
Văn học sinh thái và lí luận phê bình sinh thái (2)

Đỗ Văn Hiểu dịch Theo tôi, vấn đề văn hóa sinh thái là sự khảo biện khoa học liên ngành về vận mệnh nhân loại và tự nhiên, là sự ...

Tác giả: Vương Nhạc Xuyên (王岳川) Cập nhật: 08/02/2016
Điểm nóng của lí luận văn học Trung Quốc những năm gần đây

Đỗ Văn Hiểu dịch Lời người dịch: Việt Nam và Trung Quốc trong sự phát triển văn hóa xã hội nói chung, lí luận văn ...

Tác giả: Dương Hướng Vinh Cập nhật: 07/02/2016
Hướng phát triển và những vấn đề của lí luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ 21

Đỗ Văn Hiểu dịch Bài viết này dựa trên tài liệu tiếng Anh, tiến hành độc lập suy nghĩ, nghiên cứu hiện trạng lí luận phê bình ...

Tác giả: Diêm Gia (阎嘉) Cập nhật: 06/02/2016
Sự vận động của văn học Trung Quốc 20 năm qua

Đỗ Văn Hiểu tổng hợp Văn nghệ Trẻ - 20 năm qua, văn học Trung Quốc đã trải qua nhiều biến động lớn và phát triển tương đối phức ...

Tác giả: Đỗ Văn Hiểu Cập nhật: 05/02/2016
ĐÔI ĐIỀU VỀ BỘ MÔN NGỮ VĂN HÁN NÔM TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Nói ngữ văn Hán Nôm, tức đã nói tới ngôn ngữ và văn tự cổ của Hán ngữ Việt ngữ. Điều ấy thật rõ ràng và hiển nhiên. Gần suốt một ...

Tác giả: Mai Hồng Cập nhật: 05/02/2016
Tin tức mới nhất