Tiêu điểm
KHẢO CỨU LAI LỊCH, CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN BẢN CỦA BỘ SÁCH “SÀI SƠN THI LỤC”

“Sài Sơn thi lục” là bộ sách tập hợp những sáng tác thi phú về cảnh đẹp non nước Sài Sơn - chùa Thầy của lịch đại danh gia Việt ...

Tác giả: Phan Thanh Việt*, Lư Nguyên Minh** Cập nhật: 21/11/2017
TÂN PHẢ HỆ VĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VĂN BẢN HỌC

Tóm tắt: Tình trạng thiếu thống nhất giữa giữa các văn bản hiện tồn của thư tịch cổ cùng với sự khuyết thiếu thông tin sao ...

Tác giả: Phùng Diệu Linh Cập nhật: 19/11/2017
Vị từ tiếng Việt với việc biểu hiện sự tình động và tĩnh

Tác giả: Bùi Minh Toán Cập nhật: 08/11/2017
Những bí ẩn hiểm hóc của bộ bài tây vẫn chơi hàng ngày

Không phải ngẫu nhiên mà 1 bộ bài tây luôn có đủ 52 cây hay vì sao chúng được chia thành 4 chất khác nhau. Đó đều là những bí ẩn ...

Tác giả: website Cập nhật: 06/11/2017
Tin tức mới nhất