Tiêu điểm
TRIỂN VỌNG NGÀNH HÁN NÔM TRONG THẾ KỈ XXI VÀ PHẦN ĐÓNG GÓP KHÔNG THỂ THIẾU CỦA NHÀ TRƯỜNG

Cũng như nhiều ngành nghề khác, trong thời đại ngày nay, muốn có người làm được, làm thạo, làm giỏi công tác Hán Nôm, nhất thiết ...

Tác giả: PGS Trần Nghĩa Cập nhật: 02/08/2015
CẦN KHẨN TRƯƠNG KHÔI PHỤC VIỆC DẠY CHỮ HÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM

Với ý thức muốn đưa chữ Hán và chút ít khởi động như trên, thiết tưởng đã đến lúc cần đặt vấn đề học chữ Hán trong nền giáo dục ...

Tác giả: GS Nguyễn Đình Chú Cập nhật: 02/08/2015
Hình tượng nhân vật người kể chuyện trong truyện Lỗ Tấn

Trong Gào thét, Bàng hoàng hình tượng nhân vật người kể chuyện rất phát triển. điều đó do Lỗ Tấn sáng tác với một động cơ chiến ...

Tác giả: GS. Lương Duy Thứ Cập nhật: 01/08/2015
Tổng quan về sự tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam từ 1986 đến nay (phần 1)

Có thể nhận xét khái quát: phát triển di sản của Marx và Engels ở giai đoạn sau, mĩ học Mác xit truyền thống của Liên Xô và các ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 01/08/2015
Tổng quan về sự tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam từ 1986 đến nay (phần 2)

Ba mươi năm, từ ngày “đổi mới” đến nay, là một chặng đường đủ dài, cần nhìn lại để đúc rút kinh nghiệm lịch sử. Và khi nhìn lại, ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 01/08/2015
THƠ HAIKÂU LÊ ĐẠT NHÌN TỪ MĨ HỌC HAIKU NHẬT BẢN

Lê Đạt đã đọc thơ Haiku từ bao giờ? Điều này thật khó nói tường tận. Nhưng ông là người duy nhất ở Việt Nam cho đến giờ phút này ...

Tác giả: TS. Lê Thị Thanh Tâm Cập nhật: 29/07/2015
CHỨC NĂNG TÁC ĐỘNG CỦA THƠ CA KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM (1945 – 1975) QUA CẤU TRÚC SO SÁNH

Bài viết nghiên cứu chức năng tác động của thơ ca kháng chiến Việt Nam (1945-1975) qua những biến thể của cấu ...

Tác giả: ThS. Lê Thị Phượng Cập nhật: 22/07/2015