Tiêu điểm
LIÊN TƯỞNG, MẪU SỐ CHUNG CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN NGHĨA VÀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC

Sau khi trình bày lại lịch sử phát triển các thực nghiêm liên tưởng ngôn ngữ, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh vào việc vận dụng thí ...

Tác giả: Ths. Đinh Văn Thiện Cập nhật: 22/08/2015
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA CHU LAI

Hình ảnh người lính trong tiểu thuyết Chu Lai chủ yếu là sự đan cài thời gian, không gian giữa quá khứ và hiện tại. Bởi vậy, ...

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thái Cập nhật: 12/08/2015
Sắc màu sùng tín trong Thơ Dâng của R. Tagore

Người đọc cùng với nhân vật trải qua những những trạng thái thường tình, nhận thức được bản chất của thế giới và cá nhân, từ đó ...

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thị Mai Liên Cập nhật: 12/08/2015
VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ CÁC NGÀNH KHOA HỌC NGHIÊN CỨU

Ở Việt Nam, trong Danh mục các khoa học của Tổng cục Thống kê, Văn hoá học thuộc nhóm Khoa học nhân văn, còn Nhân học (trừ Nhân ...

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Kính (Viện Nghiên cứu văn hoá) Cập nhật: 07/08/2015
VĂN HÓA CỔ TRUYỀN, VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu cách hiểu của giới nghiên cứu về ba khái niệm: văn hoá cổ truyền, văn hoá truyền thốngvà ...

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Kính (Viện Nghiên cứu văn hoá) Cập nhật: 07/08/2015
THỬ BÀN VỀ GIẤC MỘNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU

Tồn tại như một giá trị nghệ thuật quý giá, những giấc mộng trong thơ chữ Hán Nguyễn Du mở ra cho người đọc ...

Tác giả: ThS. Ngô Thị Thanh Tâm Cập nhật: 05/08/2015
TRIỂN VỌNG NGÀNH HÁN NÔM TRONG THẾ KỈ XXI VÀ PHẦN ĐÓNG GÓP KHÔNG THỂ THIẾU CỦA NHÀ TRƯỜNG

Cũng như nhiều ngành nghề khác, trong thời đại ngày nay, muốn có người làm được, làm thạo, làm giỏi công tác Hán Nôm, nhất thiết ...

Tác giả: PGS Trần Nghĩa Cập nhật: 02/08/2015