Tiêu điểm
ĐẶC ĐIỂM VẾ SO SÁNH TRONG THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG VIỆT

Nghiên cứu vêt so sánh của thành ngữ so sánh trong tiếng Việt có thể khẳng định rằng vế so sánh phong phú về mặt cấu tạo, đa dạng ...

Tác giả: PGS.TS. Hà Quang Năng Cập nhật: 25/05/2015
DẪN NHẬP LÍ THUYẾT DIỄN NGÔN CỦA M.FOUCAULT VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC*

Có một thực tế là: dù có công trình nghiên cứu về văn học Pháp đương đại được viết vào những năm 1960 thì Foucault vẫn chưa bao ...

Tác giả: TS. Trần Văn Toàn Cập nhật: 24/05/2015
PHƯƠNG TÂY VÀ SỰ HÌNH THÀNH DIỄN NGÔN VỀ BẢN SẮC VIỆT NAM (trường hợp Phan Bội Châu từ 1905 – 1908)

Bạo lực của thực dân vì thế không chỉ gắn với súng đạn, sự xâm chiếm đất đai, khai thức nguyên liệu, bóc lột sức lao động mà còn ...

Tác giả: TS. Trần Văn Toàn Cập nhật: 24/05/2015
KHẢO LUẬN VĂN BẢN VÀ CHỮ NGHĨA BÀI THƠ "HÀ NỘI TỨC CẢNH" CỦA DƯƠNG KHUÊ VÀ BÀI CA DAO "GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ"

Thời gian gần đây, dư luận xã hội và nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc “cắt nghĩa” bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà”. Bài ...

Tác giả: TS. Lư Nguyên Minh Cập nhật: 22/05/2015
VÀI NÉT VỀ HÀNH VI CHÊ TRONG PHỎNG VẤN BÁO CHÍ

Trong phỏng vấn, hành vi chê thường không vì mục đích cá nhân mà chủ yếu để thăm dò thái độ, phản ứng hoặc yêu cầu giải thích qua ...

Tác giả: Ths. Phạm Thị Tuyết Minh Cập nhật: 22/05/2015
TÌNH THÁI TỪ TRÊN TRANG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Bài viết làm rõ hơn về các loại tình thái từ (ba tiểu loại: tiểu từ tình thái, trợ từ nhấn mạnh và thán từ) trong ngôn ngữ mạng ...

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Trà My -Trương Thị Hoa Cập nhật: 22/05/2015
Tỏa sáng sắc xuân Hồ Chí Minh

Con người và văn chương Hồ Chí Minh thường gắn liền với Mùa xuân. Cuộc đời huyền thoại của Người là bài thơ Xuân tuyệt đẹp cùng ...

Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy Cập nhật: 18/05/2015