Tiêu điểm
CÔNG DÂN TOÀN CẦU VÀ CÂU CHUYỆN BẢN SẮC VĂN HÓA

Tác giả: Nguyễn Văn Chính Cập nhật: 22/07/2019
ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO SƯ LÊ TRÍ VIỄN CHO NGÀNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM

Giáo sư Lê Trí Viễn là giáo sư đầu ngành, cây đại thụ uyên bác, năng sản và rất mực tinh tế của chuyên ngành văn học Việt Nam cổ ...

Tác giả: GS Trần Đình Sử Cập nhật: 17/07/2019
LÃ NGUYÊN VÀ PHÊ BÌNH KÍ HIỆU HỌC

Mặc dù kí hiệu học đã được giới thiệu và ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 70 thế kỉ trước, song phải đến Phê bình ki hiệu học ...

Tác giả: GS Trần Đình Sử Cập nhật: 17/07/2019
SỰ TIẾP NHẬN PHÂN TÂM HỌC Ở VIỆT NAM SAU 1986

Từ những năm 30, 40 của thế kỉ trước, phân tâm học đã được tiếp nhận vào Việt Nam. Có thể nhận ra dấu vết của nó trong sáng tác ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 17/07/2019
SỰ TIẾP NHẬN THI PHÁP HỌC NGA – XÔ VIẾT Ở VIỆT NAM TỪ SAU 1986

Sau năm 1986, việc tiếp nhận thi pháp học có nguồn gốc từ Nga – Xô viết góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhất khoa nghiên cứu văn ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 17/07/2019
SỰ TIẾP NHẬN DI SẢN TRIẾT HỌC VÀ MĨ HỌC CỦA M.M. BAKHTIN Ở VIỆT NAM

Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học và nghiên cứu văn học lỗi lạc ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 17/07/2019
Tin tức mới nhất