Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng


08-10-2020

LÍ LỊCH KHOA HỌC

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên                             : NGUYỄN VIỆT HÙNG

2. Ngày tháng năm sinh         : 08/09/1979;    Nam ; Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN      : 6/9/ 2006           

4. Quê quán:                           : xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

5. Chỗ ở hiện nay                 : Số 70 ngõ 1, Tập thể Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại di động  : 0989209917, Địa chỉ E-mail: viethungsphn@yahoo.com

6. Địa chỉ liên hệ                     : Nguyễn Việt Hùng, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan ):

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 1/2003 đến nay

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

 8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

2001

ĐHSP HN

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học dân gian (chính quy)

2003

ĐHSP HN

Tiến sĩ

Ngữ Văn – Văn học dân gian (chính quy)

2011

ĐHSP HN

Phó Giáo sư

Văn học

2015

 

 

 B.NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Sưu tầm, nghiên cứu VHDG ở địa phương (đồng bằng, miền núi phía Bắc) và văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam

- Nghiên cứu, tiếp nhận lí thuyết folklore thế giới và ứng dụng nghiên cứu thể loại, tác phẩm VHDG Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa, môi trường diễn xướng

Nghiên cứu văn học dân gian trong nhà trường và phương pháp giảng dạy VHDG

2. Đề tài KHCN đã nghiệm thu 

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Nghiệm thu

1

Dự án “Điều tra, sưu tầm, phiên dịch, bảo quản, xuất bản Kho tàng sử thi Tây Nguyên” (Hoàn thành 6 tác phẩm)

 

TG

Cấp Nhà nước

Viện nghiên cứu Văn hóa – TTKHXH VN

2005-2007

2

Tìm hiểu công thức truyền thống trong sử thi Mơ Nông

CN

 

ĐHSP – 09 – 359 - NCS ĐHSP Hà Nội

31/5/2010

3

Nghệ nhân-diễn xướng và vấn đề bảo tồn tác phẩm sử thi trong đời sống cộng đồng (trường hợp sử thi Mơ Nông)

CN

 

ĐHSP-10-618-NCS

ĐHSP Hà Nội

14/12/2011

4

Đánh giá ch­ương trình và kiến thức phần Văn học dân gian trong sách giáo khoa trung học và trong giáo trình đại học (GS.TS Nguyễn Xuân Kính chủ nhiệm đề tài)

 

TG

2006-62-129/KQ

Bộ Khoa học và Công nghệ-Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia

2004-2006

19/32006

5

Xây dựng chương trình nội dung dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng văn hóa giao tiếp người Việt (GS.TS Đỗ Việt Hùng chủ nhiệm đề tài)

 

TG

B 2012-17-21

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011-2013

18/4/2014

6

Nghiên cứu thiết kế chủ đề học tập thuộc chương trình địa phương dựa trên ngữ liệu văn học dân gian

CN

 

Đề tài cấp bộ

2016-2017

Chưa nghiệm thu

 3. Bài báo khoa học đã công bố

Giai đoạn trước khi bảo vệ luận án Tiến sỹ

TT

Tên bài báo

Số tgiả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

 

1

Tính hai mặt của không gian nghệ thuật truyện cổ tích

1

Văn hoá dân gian (ISSN 0866-7284)

103

1

7-14

2006

2

Cấu trúc tự sự loại hình sử thi Mơ Nông

1

Nghiên cứu văn học

(ISSN 1859-2856)

475

9

151-158

2011

3

Những hiện tượng văn hoá dân gian chung quanh nhân vật Trạng Gầu – Tống Trân

 

1

Tạp chí Văn hoá dân gian (ISSN 0866-7284)

99

3

27-34

2005

4

Bàn thêm về thuộc tính của sử thi

1

Tạp chí Văn hóa dân gian (ISSN 0866-7284)

115

1

69-78

2008

5

Người phụ nữ và chế độ mẫu quyền trong sử thi Tây Nguyên (trường hợp sử thi otndrong)

 

1

Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội  (ISSN 0868-3719)

Chuyên đề

 

24-33

2010

6

Tục thờ đá trong tín ng­ưỡng dân gian Việt Nam.

 

1

Tạp chí Văn hoá dân gian(ISSN 0866-7284)

91

1

50-62

2004

7

Truyện kể dân gian ở một ngôi đền Đế Thích

1

Tạp chí Văn hoá dân gian (ISSN 0866-7284)

96

6

14-21

2004

8

Công thức truyền miệng và cấu trúc tự sự loại hình sử thi ot ndrong

 

1

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ,lần thứ III, Nxb ĐHSP

Chuyên đề

Lần III

116-125

2010

9

Từ vấn đề người sáng tác, diễn xướng bàn về khái niệm Văn học dân gian.

 

1

Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu sinh, lần thứ 3. ĐPSH Hà Nội

Chuyên đề

Lần III

 

2010

10

Nghệ thuật so sánh trong sử thi- khan Đam Di

1

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (ISSN0866-8655)

233

11

42-49

2003

11

Tổng thuật tình hình nghiên cứu, giới thiệu sử thi trên tạp chí Truyền thống truyền miệng (oral tradition) từ năm 1986 đến 2007)

 

1

Tạp chí

Nguồn sáng dân gian

29

4

75-90

2008

12

Kiểu truyện Vọng phu ở châu Á và Việt Nam

1

Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Việt Nam và Korea trong phối cảnh Đông Á, ĐHQG tp HCM, ĐHQG Pukyung

Chuyên đề

 

69-75

2011

13

Khảo sát một di tích thờ Đế Thích ở Hư­ng Yên

1

Thông báo Văn hoá dân gian 2004, Nxb KHXH (MS: 06/1135/CXB)

Chuyên đề

 

732-744

2005

14

Truyện kể dân gian về nguồn gốc các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam

1

Thông báo Văn hoá dân gian 2006, Nxb KHXH (MS: 213-2007/CXB/34-14/khxh)

Chuyên đề

 

630-636

2007

15

Nghi lễ trư­ởng thành và kiểu truyện dũng sĩ.

 

1

Nguồn sáng Dân gian

94

4

47-53

2003

16

Lư­ợc sử nghiên cứu tục thờ đá ở Việt Nam

1

Nguồn sáng Dân gian

95

1

15-21

2004

 Giai đoạn sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí,

Kỷ yếu

S

Trang

Năm

 

17

Từ đặc trưng hoàn kết về cốt truyện đề xuất cách đọc truyện cổ tích

Tạp chí Khoa học

ĐHSP Hà Nội

(ISSN 0868-3719)

5

57-62

2015

18

Về tính chuyên nghiệp của nghệ nhân sử thi

Văn hóa nghệ thuật

(ISSN0866-8655)

5

26-30

2015

19

Văn bản và thuật ngữ văn học dân gian trong nhà trường phổ thông: Tổng quan và những đề xuất thay đổi

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb ĐHSP

 

131-142

2013

20

Dạy học văn học dân gian với việc nâng cao tri thức, giữ gìn truyền thống văn hóa cho học sinh phổ thông,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. Bộ GD&ĐT, ĐHSP Tp HCM. ISBN:978-604-981-298-3

 

88-99

2014

21

Đặc điểm các thể loại văn học dân gian trong vùng văn hóa Tây bắc

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Ngôn ngữ và văn học Tây Bắc, Nxb ĐHSP MS: 02.01.8/22-ĐH2014

 

217-223

2014

22

Sự đan xen ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học trong ca dao xứ Huế

Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, Nxb ĐHSP, Mãsố 02.01.20/21-ĐH2013

 

453-459

 2013

23

Tại sao các nhà folklore không lên tiếng (bàn về truyện Tấm Cám)

 

Tác phẩm văn học trong nhà trường - những vấn đề trao đổi,  Nxb Giáo dục.H. Ms: 8V738K2

Tập 3

33-40

2012

24

Sự đặt tên thế giới, từ thần thoại đến sử thi thần thoại

Nguồn sáng dân gian

1

3-9

2013

25

Trở lại vấn đề mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết (qua trường hợp bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà)

Nguồn sáng dân gian,

4

17-24

2013

26

Folklore ngôn từ người Mơ Nông, những quan sát bước đầu.

Nguồn sáng dân gian

1

25-31

2012

27

Tiếng cười giải trí của bài ca dao Thằng Bờm

Nguồn sáng dân gian

3

18-23

2014

C. GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1.1. Đại học

- Văn học dân gian Việt Nam

- Phương pháp sưu tầm nghiên cứu VHDG

- Sử thi Tây nguyên

1.2. Sau đại học

- Chuyên đề: Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á

Thi pháp các thể loại văn học dân gian

Truyện cổ tích: Đặc trưng và phương pháp nghiên cứu thể loại

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

- Đại học ngoại ngữ Pusan (Hàn Quốc)

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

    TT

Tên sách

Loại sách

NXB và năm xuất bản

Viết một mình

hoặc chủ biên, phần biên soạn

1

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

Bắt con lư­ơn ở suối Dak Huch

(1057 trang )

TK

Khoa học xã hội, H, 2005

Khảo cứu, thẩm định thể loại, chú thích, giới thiệu

2

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

Con hổ cắn mẹ Rông (1590 tr)

TK

Khoa học xã hội, H, 2006

Khảo cứu, thẩm định thể loại, chú thích, giới thiệu

3

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

Kể gia phả Ot ndrông (611 tr)

TK

Khoa học xã hội, H, 2006

Khảo cứu, thẩm định, chú thích

Phần giới thiệu viết chung Đỗ Hồng Kỳ

4

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

AMã Chi Sa    (598 trang)

TK

Khoa học xã hội, H, 2006

Khảo cứu, thẩm định thể loại, chú thích, giới thiệu

5

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

Giông đánh hạ nguồn cứu dân làng (498 trang)

TK

Khoa học xã hội, H, 2006

Khảo cứu, thẩm định thể loại, chú thích, giới thiệu

6

Kho tàng sử thi Tây Nguyên

Giông cưới nàng khỉ ,(614 tr)

TK

Khoa học xã hội, H, 2007

Khảo cứu, thẩm định thể loại, chú thích, giới thiệu

7

Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá   

CK

 Văn hóa thông tin.H. 2011

MM

(201 trang)

8

Cẩm nang kiến thức văn học dân gian trong nhà trường

TK

Giáo dục, H, 2012

MM

(348 trang)

9

Sử thi Ot ndrong: cấu trúc văn bản và diễn xướng

CK

 Văn hóa thông tin, 2013

MM

(407 trang)

10

Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam

GT

 Giáo dục, 2012

Tái bản, 2014

Chương 3, 4 (tr112-166), chương 9,10 (tr267-302)

11

Bình giảng truyền thuyết.

TK

 Giáo dục, 2013

MM (160 trang)

12

Bình giảng ca dao

TK

Giáo dục 2013

MM (164 trang)

13

Bình giảng truyện cười

TK

Giáo dục, 2012

MM (144 trang)

14

Bình giảng truyện ngụ ngôn

TK

Giáo dục, 2012

Tham gia

(tr3-47 và tr90-136)

15

Bình giảng truyện cổ tích

TK

Giáo dục, 2012

Tham gia

(tr 3-107)

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020