Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thế Hưng


22-07-2021

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THẾ HƯNG        Bộ môn: Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn

2. Ngày tháng năm sinh: 14 – 11 – 1994;                      Nam, Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN: Đảng viên (30-5-2017)

4. Quê quán: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

5. Chỗ ở hiện nay: Phòng 708, chung cư Xphomes Star, Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại di động: 035.522.3863 – 0941.110.865

Email: nthung@hnue.edu.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn,

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2016

Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội

Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị, học hàm

Ngành - chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ văn (chính quy)

2012-2016

Trường ĐHSP Hà Nội

Thạc sĩ

Ngữ văn – Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt (chính quy)

2016-2018

Trường ĐHSP Hà Nội

Tiến sĩ Ngữ văn – Khoa học giáo dục (chính quy) 2018-2022 Trường ĐHSP Hà Nội

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính

- Phương pháp dạy học bộ môn Văn

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu

3. Bài báo khoa học đã công bố

3.1. Bài báo trong nước

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí

Số

Trang

Năm

1

Thực trạng đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản thông tin của học sinh trong môn Ngữ văn ở Trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn, NXB Giáo dục Việt Nam, ISBN 978-604-0-10569-1

Tập 3,

547-554

2017

2      

Sử dụng phiếu học tập đa phương tiện trong dạy học các bài học văn học dân gian ở lớp 10

Giáo chức Việt Nam, ISSN 1859-2902

126

40-43, 63

2017

3

Dạy học văn bản đa phương thức nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh ở nhà trường phổ thông

Tạp chí Khoa học (Trường ĐHSP Hà Nội), ISSN 2354-1075 

63, Issue 5B

161-169

2018

4

Using multimodal texts in teaching Literature in schools

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII – năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB ĐHSP, ISBN 978-604-54-4525-9

 

476-483

2018

5

Văn bản đa phương thức – loại văn bản giàu tiềm năng trong dạy học Ngữ văn ở nước ta

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường Đại học Hải Phòng, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, ISBN 978-604-62-5993-0

 

68-83

2018

6

Yếu tố hình ảnh trong văn bản đa phương thức

Tạp chí Khoa học (Trường ĐHSP Hà Nội), ISSN 2354-1075 

63, Issue 12

84-91

2018

7

Phương pháp dạy học văn bản đa phương thức ở trường trung học qua khảo sát sách giáo khoa Literature 6, Hoa Kì

Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753

446 (kì 2, tháng 1)

62-64, 61

2019

8

Đề xuất nội dung dạy học văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại, ISBN: 978-604-54-6924-8

 

529-539

2020

9 Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học tri thức nền về văn bản đa phương thức nhằm phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia Văn học và ngôn ngữ trong thế giới đương đại; ISBN 978-604-0-09502   220-234 2022
10 Đa dạng hóa công cụ đánh giá trong dạy học chủ đề theo Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Ngữ văn; Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông   5-26 2022
           

3.2. Bài báo quốc tế

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí

Số

Trang

Năm

1

Thi Diu Luu, The Hung Nguyen, Thi Tam Bui, Thi Thuy An Le, Thi Anh Mai Nguyen, Nguyen Tra Giang Phan, Developing the Competence of using Study Cards in Teaching Reading Skill-An analysis in Vietnamese Elementary Pedagogical Students

Adhyatma: A Journal of Management, Spirituality, and Human Values, ISSN: 2581-7809

Vol 4 No 2

32-44

2020

2 Luu Thi Diu, Pham Thi Thu Huong, Nguyen The Hung, Applying Flipped classroom to develop evaluation-competency of pre-service teachers in primary education in teaching about understanding Philology materials in Vietnam’s primary schools Proceeding of the 2nd International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher education - ILITE 2   172-184 2021
3 Nguyen The Hung; Building and Using the System of Competence Development-oriented Exercises to Develop the Teaching Reading Comprehension Multimodal Texts Competence for Philology Pedagogical Students VNU Journal of Science: Education Research, volume. 38, no. 4;   1-12 2022
4 Nguyen The Hung; The Teaching of Reading Comprehension Multimodal Texts Competence Assessment Standards for Philology Pedagogical Students HNUE Journal of Science DOI: 10.18173/2354-1075.2023-0018, Educational Sciences 68, Issue 2A pp. 27-42 2023
           

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các học phần đã giảng dạy

1.1. Đại học

1. Phương pháp phát triển năng lực Ngữ văn cho học sinh

2. Thực hành dạy học Ngữ văn ở trường sư phạm

3. Văn học trong nhà trường

4. Xây dựng và sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông

5. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

6. Tổ chức dạy học Ngữ văn

1.2. Sau đại học

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo Đại học, Sau Đại học và Phổ thông

TT

Tên sách

Thuộc loại

Nhà XB

Năm 
XB

Viết riêng,
 chủ biên

Số trang

Số đồng tác giả

1

Tổng hợp kĩ năng và phương pháp làm bài môn Ngữ văn

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2012

Chủ biên

296

6

2

Chinh phục kì thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn (tập 1)

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2013

Chủ biên

349

2

3

Chinh phục kì thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn (tập 2)

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2014

Chủ biên

 

2

4

Chắt lọc tinh túy trong chuỗi đề thi thử THPT Quốc gia – Môn Ngữ văn

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2016

Chủ biên

180

2

5

Chinh phục dạng bài đọc hiểu trong kì thi THPT Quốc gia Ngữ văn

Tham khảo

Thanh Hóa

2017

Viết riêng

267

1

6

Củng cố và ôn luyện Ngữ văn 6, 7, 8, 9 (Hai tập)

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2019

Viết chung

235

6

7

Củng cố và ôn luyện Ngữ văn 12

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2020

Viết chung

299

6

8

Thần tốc luyện đề Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ văn

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2019

Viết chung

160

2

9

Thần tốc luyện đề Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ văn (Tập 2)

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2020

Viết chung

259

2

10

Bí quyết chinh phục điểm cao Ngữ văn 11

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2020

Viết chung

240

 

11

Đột phá 8+ môn Ngữ văn

Tham khảo

ĐHQG Hà Nội

2020

Viết chung

238

5

12

Phiếu học tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn 6, tập 2

Tham khảo

ĐHSP

2021

Viết chung

107

2

13

Giáo trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn

Giáo trình

ĐHSP

2022

Viết chung

282

6

14 Phiếu học tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn 10, tập 1 Tham khảo ĐHSP 2022 Viết chung 107 3
               

 

 

Post by: admin
22-07-2021