Lý lịch khoa học

TS. Đặng Thị Thu Hiền


08-10-2020

1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU HIỀN

2. Năm sinh:   03/07/1981                                                          3. Nam/Nữ: Nữ

4.  Học hàm:                                                                         Năm được phong:

     Học vị:  Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị: 2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Khoa học Tự nhiên        

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ         

Khoa học Y dược                     

 Khoa học Xã hội           x

Khoa học Nhân văn                              

Khoa học Nông nghiệp             

 Mã chuyên ngành KH&CN:

 

 

 

 

 

 Tên gọi:   Lí luận  Ngôn ngữ

 

(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN:

1

0

6

0

3

 Tên gọi:   Vi sinh vật học

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)

6. Chức danh nghiên cứu:                                                          Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ nhà riêng: Số 38A/93 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại NR:                                                      ; CQ:                            ; Mobile: 0979821368

    E-mail: hienminh3781@yahoo.com.vn

8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan:  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội      

    Tên người đứng đầu:  GS. TS Nguyễn Văn Minh                 

    Địa chỉ cơ quan: 36 Đường Xuân Thủy, Hà Nội      

    Điện thoại:                                  ;Fax:                                ;Website: htttp://www.hnue.edu

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngữ Văn

2003

Thạc sỹ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lí luận Ngôn ngữ

2005

Tiến sỹ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lí luận Ngôn ngữ

2015

Đại học

Trường ĐH Hà Nội

Tiếng Anh

2006

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh - Trình độ Cử nhân chính quy

khá

khá

khá

khá     

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2005 – nay

Cán bộ giảng dạy

Lí luận  Ngôn ngữ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, sách, giao trình, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

     

2

Tạp chí quốc gia

     

2.1

Từ các phương tiện ngôn ngữ chiếu vật biểu thị tình yêu trong Truyện Kiều đến quan niệm của Nguyễn Du về tình yêu

Tác giả

TC Ngôn ngữ

2010

2.2

Ý nghĩa biểu trưng của gió qua các biểu thức chứa “gió” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

TC Ngôn ngữ

2011

2.3

Ranh giới ngữ nghĩa học và ngữ dụng học qua vấn đề chiếu vật

 

Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc

2013

2.4

Chiếu vật thiên nhiên trong Truyện Kiều dưới ánh sáng của Ngôn ngữ học tri nhận

 

Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc

2013

2.5

Nghiên cứu chiếu vật của ngôn ngữ và xu hướng “dĩ nhân vi trung”

 

TC Từ điển học và Bách khoa thư

2014

2.6

Giải mã biểu thức ngôn ngữ chiếu vật thiên nhiên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du từ mã văn hóa

 

TC Từ điển học và Bách khoa thư

2014

2.7

 

1.     

   

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  ( nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

   

2

   

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Giáo trình ngữ pháp tiếng Việt ( Viết chung

Được sử dụng làm giáo trình giảng dạy cho hệ Đại học và Cao đẳng Sư phạm

Từ 2007 đến nay.

2

Câu tiếng Việt ( Viết riêng ).

Được sử dụng làm giáo trình giảng dạy cho hệ Đại học và Cao đẳng Sư phạm

Từ 2006 đến nay.

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Các biểu thức chiếu vật chứa “phong”, “hoa”, “tuyết”, “nguyệt” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du trên ba bình diện: kết học – nghĩa học – dụng học

2014-2015

Cấp Trường

Chưa nghiệm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

   

2

   
 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

1

GS.TS Bùi Minh Toán

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

 

2

GS.TS Diệp Quang Ban

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

 

3

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

 

4

PGS. TS Nguyễn Thị Lương

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

 

4

PGS.TS Đặng Thị Hảo Tâm

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

 

5

PGS.TS Trần Kim Phượng

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn,Trường ĐHSP Hà Nội

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020