Lý lịch khoa học

Ths. Tạ Thành Tấn


08-10-2020
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ âm - âm vị học, Ngôn ngữ học tri nhận

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: TẠ THÀNH TẤN                 Bộ môn: Ngôn ngữ

2Ngày tháng năm sinh: 11 -02 -1990;  Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh

3Đảng viên Đảng CSVN

4. Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

5Chỗ ở hiện nay:

Địa chỉ Emailtathanhtan90@gmail.com; tathanhtan@hnue.edu.vn

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Ngôn ngữ, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

04.2013 đến nay

Bộ môn Ngôn ngữ, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

06/2012

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Ngôn ngữ học (chính quy)

11/2014

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Ngôn ngữ học đại cương

- Ngữ âm học

- Ngôn ngữ học tri nhận

2. Đề tài NCKH đã nghiệm thu
3. Bài báo khoa học đã công bố

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Hệ thống phụ âm đầu thổ ngữ Phục Lễ (Thuỷ Nguyên – Hải Phòng)

1

Từ điển học và Bách khoa thư

 

5 (31)

185-192

2014

2

Hoán dụ từ góc nhìn tri nhận

1

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

59

6BC

3-12

2014

3

Xác định yếu tố thứ hai của các nguyên âm đôi tiếng Việt trên cứ liệu phân tích âm học bằng computer

1

Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc – Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

 

 

 

2015

4

Kiểm định các đặc trưng ngữ âm của nguyên âm đôi tiếng Việt

1

Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam

 

 

 

2015

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

1.1 Đại học

- Dẫn luận ngôn ngữ học

- Ngữ âm tiếng Việt

- Tiếng Việt cho người nước ngoài

1.2 Sau đại học:

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020