Lý lịch khoa học

PGS.TS. Đặng Thị Hảo Tâm


08-10-2020
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ. Hướng nghiên cứu chính: Ngữ dụng học, Từ vựng - Ngữ nghĩa, Ngôn ngữ học tri nhận

1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

2. Năm sinh:        1965                                                    3. Nam/Nữ: Nữ

4.  Học hàm:  PGS                                                   Năm được phong: 2011

     Học vị:      TS                                                     Năm đạt học vị: 2003

6. Chức danh nghiên cứu: PGS.TS                       

Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn ngôn ngữ

7. Địa chỉ:

    CQ: 0437547424

    E-mail: dhaotam@gmail.com

8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội     

    Tên người đứng đầu: PGS.TS Nguyễn Văn Minh                 

    Địa chỉ cơ quan: 136 đường Xuân Thủy – Cầu Giấy, Hà Nội

    ĐWebsite:hnue.edu.vn htttp://www.

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Khoa Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội

Ngữ văn

1986

Thạc sỹ

Khoa Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội

Ngôn ngữ học

1996

Tiến sỹ

Khoa Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội

Ngôn ngữ học

2003

Thực tập sinh khoa học

     
 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

TB

TB

Khá

TB      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1986 đến 2000

Giáo viên

Giảng dạy Ngữ văn

Trường trung học phổ thông Tô Hiệu – Thành phố Sơn La

2001 đến nay

Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

     

2

Tạp chí quốc gia

     

2.1

Tìm hiểu lời tiền dẫn nhập cho sự kiện lời nói rủ

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2006

2.2

Một số cách thức biểu thị Hương vị trong kí của Vũ Bằng

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

2008

2.3

Một số chiến lược kết tội thể hiện qua tiền dẫn nhập kết tội

Đồng tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

2009

2.4

Vận động hội thoại trong trích đoạn “Thoát ra khỏi nghịch cảnh ” (Trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”- SGK Ngữ văn 12, NXB Giáo dục)

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2010

2.5

Thương lượng nội dung hội thoại và mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với quần chúng nhân dân trong trích đoạn “Vĩnh biệt Cửu trùng đài ” – Nguyễn Huy Tưởng (Sách giáo khoa Ngữ văn 11, NXB Giáo dục)

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2010

2.6

Hành động giễu nhại trong thơ hậu hiện đại

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

2011

2.7

Trường từ vựng ngữ nghĩa Món ăn và ý niệm Con người

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2011

2.8

Ẩn dụ ý niệm "Vàng" trong tiếng Việt

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2013

2.9

Ẩn dụ ý niệm "Ánh sáng" trong tiếng Việt

Tác giả

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

2014

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  ( nếu có)

                     

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Hành động ngôn từ gián tiếp và sự tri nhận

Giáo trình dành cho học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ học

Từ 2009 đến nay

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Một số chức năng của lời tiền dẫn nhập trong sự kiện lời nói thỉnh cầu, sự kiện lời nói kết tội.

1/2007 – 12/ 2008

SPHN – Cấp cơ sở

Đạt yêu cầu

Trường thực vật với 4 mùa xuân – hạ - thu – đông trong thơ nôm Đường luật thế kỉ XV – thế kỉ XVII và đặc điểm tâm lí, văn hóa của người Việt

1/2010 – 5/ 2011

SPHN – Cấp cơ sở

Xuất sắc

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đặc điểm văn hóa giao tiếp của người Việt qua một số hành động ngôn từ

1/2009 – 4/2011

Cấp Bộ

Xuất sắc

Văn hóa giao tiếp cộng đồng và việc dạy học bản ngữ

1/2009 – 12/2010

Dự án Trig – Cấp trường

Xuất sắc

Ứng dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện vào việc dạy tiếng Việt cho trẻ mần non (4- 5 tuổi)

1 /2013 – 12 2015

Cấp Bộ

 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Ủy viên Hội đồng

08

2

Chủ tịch Hội đồng

01

3

Phản biện

07

18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

 

2

PGS.TS Nguyễn Thị Lương

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

 

3

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn

Khoa Ngôn ngữ - trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

 

4

PGS.TS Nguyễn Ngân Hoa

ĐHSP Hà Nội

ĐHSP Hà Nội

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020