Sáng tác

Sáng tác

THÔNG ĐIỆP THÁNG BA: GIẢI NHẤT MÙA 2
13/10/2020 12:00:46 Vu Nguyen HNUE 0 448
Tác giả: Hạ Vũ - SV CK68
THÔNG ĐIỆP THÁNG BA: GIẢI NHÌ MÙA 2
13/10/2020 12:00:16 Vu Nguyen HNUE 0 232
Tác giả: Phạm Thu Cúc - SV AK69
THÔNG ĐIỆP THÁNG BA: GIẢI BA MÙA 2 - BÀI SỐ 1
13/10/2020 11:59:49 Vu Nguyen HNUE 0 239
Tác giả: Hùng Lê - SV CLCK66
THÔNG ĐIỆP THÁNG BA: GIẢI BA MÙA 2 - BÀI SỐ 2
13/10/2020 11:59:21 Vu Nguyen HNUE 0 273
Tác giả: Nguyễn Thị Hà - SV CLCK67
[KÌ 3 - LỜI CON CHƯA NÓI]: Thiên thần kể chuyện trần gian (Truyện ngắn)
13/10/2020 11:58:53 Vu Nguyen HNUE 0 276
Tác giả: Vũ Thị Minh Tâm - SV EK66
[KÌ 2 - LỜI CON CHƯA NÓI]: Trang nhật ký của mẹ (Tản văn)
13/10/2020 11:58:10 Vu Nguyen HNUE 0 3675
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Đỗ Tuấn Hùng - SV CLC K66
[KÌ 1 - LỜI CON CHƯA NÓI]: ĐÊM ĐẦU (Truyện ngắn)
13/10/2020 11:57:34 Vu Nguyen HNUE 0 228
Tác giả: Nguyễn Xuân Bảo - SV EK67
Khoa Văn trong tôi…
13/10/2020 11:56:47 Vu Nguyen HNUE 0 241
Tác giả: Phạm Huyền Trang - SV EK64
Trường tôi đấy...
13/10/2020 11:56:13 Vu Nguyen HNUE 0 225
Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền - SV K66
Thành phố mình ở...
13/10/2020 11:55:39 Vu Nguyen HNUE 0 216
Tác giả: Triệu Thị Minh Thanh - SV CLCK65