Dịch thuật

Dịch thuật

Ngôn ngữ học và văn chương
15/10/2020 12:20:29 Vu Nguyen HNUE 0 9212
Tác giả: Roland Barthes
Chúng ta sống trong ẩn dụ (Metophor we live by) - Phần 2
14/10/2020 10:32:35 Vu Nguyen HNUE 0 4785
Tác giả: George Lakoff & Mark Johnson
Chúng ta sống trong ẩn dụ (Metophor we live by) - Phần 1
14/10/2020 10:31:33 Vu Nguyen HNUE 0 1270
Tác giả: George Lakoff & Mark Johnson
Người ta có thể thoát khỏi văn hóa của mình không?
13/10/2020 11:48:21 Vu Nguyen HNUE 0 485
Tác giả: Aïda N'diaye - Nguyễn Hồng Phúc (CLC- K64) dịch từ bản tiếng Anh
Tài năng ẩn giấu của Victor Erice
13/10/2020 11:47:46 Vu Nguyen HNUE 0 582
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương, SV K66 CLC, dịch
Bài phát biểu của Bob Dylan tại lễ trao giải Nobel
13/10/2020 11:46:46 Vu Nguyen HNUE 0 862
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương - SV CLCK66 (dịch)