Phương pháp

Phương pháp

ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH LÊN VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CỦA HỌC SINH
16/02/2022 06:15:50 admin 0 124
Bài báo tóm tắt nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng hoạt động thuyết trình trong việc giảng...
PHÂN TÍCH BÀI HỌC ĐỌC HIỂU THƠ VIỆT NAM TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA HOA KÌ DƯỚI GÓC NHÌN ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI
17/04/2021 05:01:17 admin 0 280
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm...

Tiện ích

Hệ thống email