Phương pháp

Phương pháp

Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
24/02/2021 09:21:50 admin 0 46
Experiential learning has been studied by theoretical and practical scientists to demonstrate the...
XÂY DỰNG CÁC TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
27/10/2020 09:58:28 Vu Nguyen HNUE 0 486
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Thanh Trường THPT Lê Quảng Chí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
PHƯƠNG THỨC HỌC CẦN CÓ CHO SINH VIÊN Ở BẬC ĐẠI HỌC
19/10/2020 04:11:43 Vu Nguyen HNUE 0 107
Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Trang, Đỗ Mạnh Cường và Đoàn Thị Huệ Dung
NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
19/10/2020 04:11:13 Vu Nguyen HNUE 0 142
Tác giả: Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung
KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRẺ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
19/10/2020 04:10:42 Vu Nguyen HNUE 0 51
Tác giả: Phạm Thị Kim Anh Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO RUBRIC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
19/10/2020 04:10:10 Vu Nguyen HNUE 0 37
Tác giả: Mai Quốc Khánh, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Vinh Quang và Nguyễn Thành...
THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH TÍNH CHUYÊN NGHIỆP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
19/10/2020 04:09:36 Vu Nguyen HNUE 0 43
Tác giả: Mai Quốc Khánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
19/10/2020 04:09:06 Vu Nguyen HNUE 0 66
Tác giả: Nguyễn Văn Cường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức
DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
19/10/2020 04:08:29 Vu Nguyen HNUE 0 49
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN CỦA SÁCH GIÁO KHOA LITERATURE (MCDOUGAL LITTELL - HOA KÌ) VÀO DẠY VIẾT VĂN THUYẾT MINH CHO HỌC...
19/10/2020 04:07:53 Vu Nguyen HNUE 0 53
Tác giả: Trịnh Thị Lan - Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Nguyễn Thu Thủy - Trường...

Tiện ích

Hệ thống email