Phương pháp

Phương pháp

DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
12/03/2021 09:29:57 admin 0 23
Trải nghiệm là một trong những hình thức tổ chức dạy học không mới nhưng khá có ưu thế trong giai...
DẠY HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
04/07/2021 07:04:20 admin 0 74
Việc dạy học theo quan điểm và phương pháp tích hợp đã được thể hiện trong Chương trình, sách giáo...
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐẶT CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
05/06/2021 11:24:37 admin 0 78
Bài viết nghiên cứu về khả năng và cách thức vận dụng chiến lược tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc...
DẠY HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
04/07/2021 07:03:06 admin 0 174
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh
VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
12/03/2021 09:26:14 admin 0 30
Tóm tắt. Xuất phát từ mục tiêu của chương trình giáo dục và môn Ngữ văn, văn học địa phương đã...
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC
05/06/2021 11:22:24 admin 0 102
Dạy học tích hợp là xu hướng chung trong giáo dục Việt Nam và nhiều quốc gia trên...
DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
05/06/2021 11:21:29 admin 0 69
Có nhiều mô hình cũng như hình thức khác nhau trong việc phát triển chương trình và tổ chức dạy...
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGỤ NGÔN CHO HỌC SINH LỚP 6 THEO ĐẶC TRƯNG THI PHÁP THỂ LOẠI
17/04/2021 05:02:53 admin 0 60
Trong dạy học Ngữ văn, hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng giúp gắn kết kiến thức, kĩ năng...
LOẠI THỂ VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC THEO LOẠI THỂ
17/04/2021 04:32:36 admin 0 87
Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã chia các sáng tác Văn chương ra làm ba thể loại : Tự sự , trữ tình...
VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN CỦA SÁCH GIÁO KHOA LITERATURE (MCDOUGAL LITTELL - HOA KÌ) VÀO DẠY VIẾT VĂN THUYẾT MINH CHO HỌC...
12/03/2021 09:20:37 admin 0 100
Từ trước đến nay, những nghiên cứu tại Việt Nam về việc rèn luyện kĩ năng viết văn bản thông tin...

Tiện ích

Hệ thống email