Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Tiếp cận hai diễn ngôn về "phở" của hai nhà văn Hà Nội từ góc độ phân tích diễn ngôn
30/07/2021 12:23:18 admin 0 1504
Với cách tiếp cận của lí thuyết Phân tích diễn ngôn,bài viết sẽ chỉ ra những điểm tương đồng và...
Ngụy biện trong truyện cười Việt Nam
30/07/2021 12:15:21 admin 0 1805
Ngụy biện là sử dụng lập luận một cách sai lầm, vi phạm quy tắc của lập luận, làm cho người khác...
NGÔN NGỮ XÃ HỘI trong phóng sự VŨ TRỌNG PHỤNG
20/06/2021 11:03:07 admin 0 2000
This article researches the system of slangs, aural language and folklore idioms in report...
Phép quy chiếu trong tiếng Việt và tiếng Anh
20/06/2021 10:59:17 admin 0 2008
   Bài viết bàn về một số điểm giống và khác nhau của phép quy chiếu trong đoạn văn giải thích...
Về tính quan yếu của diễn ngôn
30/07/2021 12:25:37 admin 0 731
Trong địa hạt phân tích diễn ngôn, người ta thường quan tâm tới ngữ vực (register), ngữ cảnh...
Tích hợp ngôn ngữ học và văn hóa học trong phân tích văn bản nghệ thuật
20/06/2021 10:56:53 admin 0 671
Trong lí thuyết ngôn ngữ học hiện đại, văn bản nghệ thuật là một diễn ngôn và được đặc trưng...
Tìm hiểu lại danh xưng “Lạc” vương và “Hùng” vương
20/06/2021 10:53:55 admin 0 671
   Theo truyền thống người Việt Nam, danh xưng “Hùng vương” bao đời nay đã được lưu truyền qua...
Đặc điểm âm học của phụ âm đầu trong tiếng Việt
20/06/2021 10:51:29 admin 0 471
     Trong tiếng Việt phổ thông, từ chầu được dùng để biểu đạt các nghĩa chỉ tên gọi sự vật và chỉ...