Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI TRONG THƠ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
11/01/2021 11:51:29 admin 0 44
Bài viết này tập trung vào các vấn đề sau: 1. Trình bày một số nội dung cơ bản cần thiết của...
Nhạc điệu trong thơ ca Việt
15/10/2020 12:58:02 Vu Nguyen HNUE 0 27
Tác giả: NGUYỄN QUANG HỒNG
Mối tương quan giữa động cơ và mô hình giáo dục song ngữ ở các quốc gia đa ngữ
15/10/2020 12:57:30 Vu Nguyen HNUE 0 27
Tác giả: HOÀNG THỊ THANH HÒA
Phương thức tu từ tích hợp trong tình khúc Trịnh "Như cánh vạc bay"
15/10/2020 12:57:03 Vu Nguyen HNUE 0 25
Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
Hành động ngắt lời trong giao tiếp Tiếng Việt xét từ góc độ giới
15/10/2020 12:55:49 Vu Nguyen HNUE 0 22
Tác giả: PHẠM HỒNG VÂN
Về quan điểm bất lịch sự của Jonathan Culpeper
15/10/2020 12:54:15 Vu Nguyen HNUE 0 22
Tác giả: PHẠM THỊ TUYẾT MINH
Cấu tạo từ láy nhìn từ góc độ loại hình học và ngôn ngữ học tri nhận
15/10/2020 12:53:43 Vu Nguyen HNUE 0 30
Tác giả: NGÔ THỊ HUỆ

Tiện ích

Hệ thống email