Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

TS. Tạ Thành Tấn
11/12/2023 09:45:57 Khoa Ngữ văn 0 1513
Ths. Trịnh Thùy Dương
15/09/2023 09:11:20 Khoa Ngữ văn 0 1511
ThS. Nguyễn Thu Hằng
14/09/2023 10:26:14 Khoa Ngữ văn 0 1530

Giảng viên Bộ môn Lý luận văn học

TS. Đoàn Tiến Lực
05/02/2023 09:34:14 Khoa Ngữ văn 0 3717
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2022 07:06:22 admin 0 2319
PGS.TS. Đặng Hảo Tâm
11/08/2021 09:41:31 admin 0 3049
TS. Đỗ Thị Thu Hà
30/05/2022 08:20:31 admin 0 3516
GS. TS. Trần Đăng Xuyền
05/08/2021 10:33:36 admin 0 4154
TS. Trần Hạnh Mai
05/08/2021 09:58:35 admin 0 1953
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hoá học, Lịch sử văn...
TS. Nguyễn Hồng Ngân
02/08/2021 04:53:23 admin 0 1896