Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

TS. Nguyễn Thị Minh Thương
11/12/2020 10:45:09 admin 0 111
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại
TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
11/12/2020 10:48:46 admin 0 134
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại
GS. TS Lê Huy Bắc
08/10/2020 11:34:59 Vu Nguyen HNUE 0 67
Bộ môn Văn học nước ngoài
GS. TS Trần Đăng Xuyền
08/10/2020 11:32:52 Vu Nguyen HNUE 0 169
Giảng viên cao cấp. Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Các...
GS.TS Lã Nhâm Thìn
08/10/2020 11:31:16 Vu Nguyen HNUE 0 109
Giảng viên cao cấp Văn học Việt Nam trung đại
GS.TS Vũ Anh Tuấn
08/10/2020 11:27:46 Vu Nguyen HNUE 0 55
PGS. TS Trần Lê Bảo
08/10/2020 11:23:33 Vu Nguyen HNUE 0 46
PGS. TS. Đặng Thu Thủy
08/10/2020 11:22:34 Vu Nguyen HNUE 0 77
Trưởng môn Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại,...
PGS. TS. Dương Tuấn Anh
08/10/2020 11:19:48 Vu Nguyen HNUE 0 101
Giảng viên Bộ môn Hán Nôm. Hướng nghiên cứu chính: Hán Nôm, Văn học Trung Quốc, Văn học trung...
PGS. TS. NGƯT NGUYỄN ĐĂNG NA
08/10/2020 11:17:32 Vu Nguyen HNUE 0 91

News Display

Hệ thống email