Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

GS. TS Lê Huy Bắc
08/10/2020 11:34:59 Vu Nguyen HNUE 0 15
Bộ môn Văn học nước ngoài
GS. TS Trần Đăng Xuyền
08/10/2020 11:32:52 Vu Nguyen HNUE 0 9
Giảng viên cao cấp. Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Các...
GS.TS Lã Nhâm Thìn
08/10/2020 11:31:16 Vu Nguyen HNUE 0 3
Giảng viên cao cấp Văn học Việt Nam trung đại
GS.TS Vũ Anh Tuấn
08/10/2020 11:27:46 Vu Nguyen HNUE 0 2
PGS. TS Trần Lê Bảo
08/10/2020 11:23:33 Vu Nguyen HNUE 0 3
PGS. TS. Đặng Thu Thủy
08/10/2020 11:22:34 Vu Nguyen HNUE 0 6
Trưởng môn Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại,...
PGS. TS. Dương Tuấn Anh
08/10/2020 11:19:48 Vu Nguyen HNUE 0 3
Giảng viên Bộ môn Hán Nôm. Hướng nghiên cứu chính: Hán Nôm, Văn học Trung Quốc, Văn học trung...
PGS. TS. NGƯT NGUYỄN ĐĂNG NA
08/10/2020 11:17:32 Vu Nguyen HNUE 0 6
PGS. TS. NGUYỄN THỊ MAI LIÊN
08/10/2020 11:12:14 Vu Nguyen HNUE 0 4
PGS.TS Đỗ Hải Phong
08/10/2020 11:10:09 Vu Nguyen HNUE 0 9
Bí thư Đảng ủy Khoa. Trưởng Khoa. Giảng viên Bộ môn Văn học nước ngoài. Hướng nghiên cứu...

News Display

Hệ thống email