Nghiên cứu

Nghiên cứu

Những giá trị Hà Nội còn mãi trong Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam
13/10/2020 11:43:43 Vu Nguyen HNUE 0 22
Tác giả: Lê Đỗ Tuấn Hùng - SV CLC K66
Không gian và thời gian trong bài thơ Lá Diêu bông của Hoàng Cầm
13/10/2020 11:43:12 Vu Nguyen HNUE 0 28
Tác giả: Lê Đỗ Tuấn Hùng - SV CLC K66
Tiếp cận Tràng giang (Huy Cận) từ phương diện thế giới nghệ thuật
13/10/2020 11:42:40 Vu Nguyen HNUE 0 174
Tác giả: Phạm Anh Tuấn - SV DK64
Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Kịch câm (Phan Thị Vàng Anh) – vài điều ấn tượng
13/10/2020 11:41:52 Vu Nguyen HNUE 0 16
Tác giả: Phạm Anh Tuấn - SV DK64
Trương Dzũ Kha và "Hành trình đến với Hàn Mạc Tử"
13/10/2020 11:41:10 Vu Nguyen HNUE 0 19
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Hà – SV AK66
Ngô Thụy Miên và Nguyên Sa – mối duyên giao cảm giữa âm nhạc và thi ca
13/10/2020 11:39:39 Vu Nguyen HNUE 0 16
Tác giả: Đặng Lan Chi – Lớp A K66
Hannibal Lecter – kẻ sát nhân máu lạnh hay con người bị tổn thương?
13/10/2020 11:39:01 Vu Nguyen HNUE 0 140
Tác giả: Trần Linh Phụng - SV CK64
Về khổ thơ cuối tác phẩm "Hoa sữa" của nhà thơ Nguyễn Phan Hách
13/10/2020 11:38:14 Vu Nguyen HNUE 0 19
Tác giả: Lê Đỗ Tuấn Hùng - SV CLCK66
Huyền thoại về tính liên tục trong lịch sử Việt Nam: trường hợp Bà Huyện Thanh Quan
13/10/2020 11:37:12 Vu Nguyen HNUE 0 16
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc - SV CLC K64

Tiện ích

Hệ thống email