Văn học nước ngoài

Văn học nước ngoài

MẤY NHẬN XÉT VỀ TIẾP NHẬN TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU TẠI TRUNG QUỐC (PGS.TS Nguyễn Thị Mai Chanh)
14/03/2022 08:15:43 admin 0 1509
Tóm tắt: Kể từ bản dịch đầu tiên của Hoàng Dật Cầu năm 1959 (dựa vào văn bản tiếng Pháp mang tên...
HÀNH TRÌNH “ĐI RA” HẢI NGOẠI CỦA NỮ NHÀ VĂN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI - TÀN TUYẾT (PGS.TS Nguyễn Thị Mai Chanh)
14/03/2022 08:04:54 admin 0 1677
Tàn Tuyết (1953-) là nhà văn Trung Quốc đương đại có tầm ảnh hưởng quốc tế, song tại Việt Nam...
TỪ RIVIERA ĐẾN THƯỢNG HẢI VÀ PARIS: ĐỌC PHONG CẢNH ĐÔ THỊ (LƯU NIỆT ÂU) VÀ HỘI HÈ MIÊN MAN (E. HEMINGWAY) TỪ LĂNG KÍNH THÀNH PHỐ
01/02/2022 11:23:47 admin 0 743
Bài viết sử dụng mô hình cận kề trong văn học so sánh để đọc Phong cảnh đô thị của Lưu Niệt Âu và...
DOSTOEVSKY VÀ CẢM QUAN NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN HUY THIỆP (PGS.TS Đỗ Hải Phong)
08/11/2021 05:48:00 admin 0 1718
Ảnh hưởng của F.M.Dostoevsky đến sáng tác của nhà văn Việt Nam hiện đại Nguyễn Huy Thiệp từng được...
VƯỢT RA NGOÀI CỘNG ĐỒNG BÁO CHÍ ẤN ĐỘ DƯƠNG: TIẾP NHẬN RABINDRANATH TAGORE VÀ TƯ TƯỞNG CHỐNG THỰC DÂN Ở VIỆT NAM (CHI P. PHAM)
28/08/2021 04:24:25 admin 0 471
Trong thời kỳ thuộc địa, đặc biệt là trong những năm 1920, trí thức Việt Nam thường bàn bạc đến tư...
CẢM THỨC HIỆN SINH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA DIÊM LIÊN KHOA - PGS.TS Nguyễn Thị Mai Chanh
16/08/2021 10:29:06 admin 0 1855
Tóm tắt: Các sáng tác xuất bản trong vài thập niên giao thời hai thế kỉ XX và XXI như Ngục tình...
HAI HIỆN TƯỢNG VĂN XUÔI NỔI BẬT CỦA VĂN HỌC TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XX - PGS.TS Nguyễn Thị Mai Chanh
16/08/2021 10:30:48 admin 0 2033
Tóm tắt. Sự xuất hiện của một số hiện tượng văn xuôi Trung Quốc cuối thế kỉ XX như là đòn chót...