Văn học nước ngoài

Văn học nước ngoài

Ý CẢNH TRONG THƠ CA VÀ HỘI HOẠ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA
19/10/2020 09:36:31 Vu Nguyen HNUE 0 6
Tác giả: ThS Nguyễn Diệu Minh Chân Như
TỪ MADOLEN II ĐẾN THƠ PHÚC ÂM CỦA BORIS PASTERNAK QUA GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN
19/10/2020 09:35:36 Vu Nguyen HNUE 0 4
Tác giả: TS Đỗ Thị Hường
GIẢI MÃ KHÔNG GIAN TRONG TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT CỦA DOSTOEVSKY
19/10/2020 09:35:00 Vu Nguyen HNUE 0 9
Tác giả: TS Đỗ Thị Hường
SỰ PHÂN CỰC KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA KAWABATA
19/10/2020 09:34:28 Vu Nguyen HNUE 0 4
Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thị Mai Liên
ĐẶC ĐIỂM HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA Y. KAWABATA
19/10/2020 09:33:56 Vu Nguyen HNUE 0 5
Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thị Mai Liên
SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC GIỚI TÍNH TRONG VĂN HỌC NHẬT BẢN THỜI HEIAN VÀ KAMAKURA
19/10/2020 09:33:05 Vu Nguyen HNUE 0 2
Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thị Mai Liên
KHÔNG GIAN TRUYỆN KỂ TIỂU THUYẾT NGA THẾ KỶ XIX
19/10/2020 09:31:58 Vu Nguyen HNUE 0 10
Tác giả: Iu.M.Lotman
Mạch ngầm văn bản trong truyện ngắn và truyện vừa của A.P.Chekhov
19/10/2020 09:31:04 Vu Nguyen HNUE 0 8
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Hải Phong
TƯ TƯỞNG TỰ SỰ HỌC NGA: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG
19/10/2020 09:30:31 Vu Nguyen HNUE 0 3
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Hải Phong

Tiện ích

Hệ thống email