Văn học nước ngoài

Văn học nước ngoài

“PHẢN TƯ LỊCH SỬ” VÀ “PHẢN TƯ CON NGƯỜI”: KHUYNH HƯỚNG PHẢN TƯ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (NHÌN TỪ TRÀO LƯU PHẢN TƯ TRONG...
26/06/2021 02:50:59 admin 0 101
Bài viết bàn đến khuynh hướng phản tư cải cách ruộng đất trong văn học Việt Nam hiện đại từ sự...
KHI “KHOẢNH KHẮC TRỞ THÀNH VĨNH VIỄN” : “ĐƯƠNG ĐẠI” VÀ “LỊCH SỬ” TRONG VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC (TS Nguyễn Thị Diệu Linh)
18/06/2021 04:10:16 admin 0 114
Bài viết thảo luận khái niệm “văn học đương đại” với tư cách là một giai đoạn trong lịch sử văn...
THESEUS
09/12/2020 02:09:00 admin 0 659
Chàng được biết đến như một chiến binh với những chiến công vĩ đại, và là một cái tên không thể bỏ...
Ý CẢNH TRONG THƠ CA VÀ HỘI HOẠ TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA
19/10/2020 09:36:31 Vu Nguyen HNUE 0 76
Tác giả: ThS Nguyễn Diệu Minh Chân Như
TỪ MADOLEN II ĐẾN THƠ PHÚC ÂM CỦA BORIS PASTERNAK QUA GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN
19/10/2020 09:35:36 Vu Nguyen HNUE 0 80
Tác giả: TS Đỗ Thị Hường
GIẢI MÃ KHÔNG GIAN TRONG TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT CỦA DOSTOEVSKY
19/10/2020 09:35:00 Vu Nguyen HNUE 0 603
Tác giả: TS Đỗ Thị Hường

Tiện ích

Hệ thống email