Văn học Việt Nam trung đại

Văn học Việt Nam trung đại

LƯỢC THUẬT VỀ THI HỌC CỔ VIỆT NAM
21/07/2021 10:04:46 admin 0 43
Tóm tắt: Thi học cổ Việt Nam là vọng âm của các trào lưu thi học trên thi đàn Trung Quốc. Thi học...
TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐIỂN CỐ TRONG TÁC PHẨM NÔM
19/05/2021 12:42:47 admin 0 70
Điển cố là một vấn đề khó, lại xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm Nôm, người đọc tác phẩm Nôm...
NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TÁC GIẢ CÁC TRUYỆN TRONG TRUYỀN KỲ TÂN PHẢ
22/03/2021 12:09:26 admin 0 207
Truyền kỳ tân phả là một tác phẩm đáng chú ý trên văn đàn Việt Nam. Các văn bản Truyền kỳ tân phả...
Vấn đề nữ quyền trên tạp chí Từ bi âm (1932 - 1945)
22/03/2021 12:04:50 admin 0 224
ThS Lê Tùng Lâm
CÓ HAY KHÔNG YẾU TỐ NỮ TRONG BÀI TỪ ĐIỆU NGUYỄN LANG QUY CỦA KHUÔNG VIỆT ĐẠI SƯ?
04/02/2021 11:39:07 admin 0 258
Bài viết khảo sát dấu ấn của yếu tố nữ tính trong bài từ theo điệu "Nguyễn Lang quy" của Khuông...
Một số nét cơ bản thể loại từ ở Việt Nam
27/11/2020 06:55:46 admin 0 82
Gần đây, xu hướng nghiên cứu theo thể loại văn học ngày càng được chú trọng, hi vọng trong tương...

Hệ thống email