Văn học Việt Nam trung đại

Văn học Việt Nam trung đại

CÓ HAY KHÔNG YẾU TỐ NỮ TRONG BÀI TỪ ĐIỆU NGUYỄN LANG QUY CỦA KHUÔNG VIỆT ĐẠI SƯ?
04/02/2021 11:39:07 admin 0 32
Bài viết khảo sát dấu ấn của yếu tố nữ tính trong bài từ theo điệu "Nguyễn Lang quy" của Khuông...
Một số nét cơ bản thể loại từ ở Việt Nam
27/11/2020 06:55:46 admin 0 45
Gần đây, xu hướng nghiên cứu theo thể loại văn học ngày càng được chú trọng, hi vọng trong tương...
THI TỰ CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ
11/10/2020 11:16:10 Vu Nguyen HNUE 0 26

Hệ thống email