Văn học Việt Nam trung đại

Văn học Việt Nam trung đại

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU VĂN BẢN TÂN SAN CHINH PHỤ NGÂM TỪ KHÚC
08/06/2022 09:20:59 admin 0 704
Bản diễn Nôm hiện hành (thường được gọi là “bản A” theo cách đặt tên của Hoàng Xuân Hãn) là bản...
NGÂM KHÚC VÀ TRUYỆN KIỀU
09/04/2022 10:51:18 admin 0 469
CẢM NGHĨ VỀ THƠ TRẦN NHÂN TÔNG
18/02/2022 06:38:36 admin 0 557
Tư liệu mới về cuộc đời Nguyễn Công Trứ
04/01/2022 12:50:49 admin 0 1311
Bài viết công bố một số tư liệu và thông tin mới liên quan đến việc Nguyễn Công Trứ bị nghi ngờ có...
CÂU HỎI TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU: BỨC CHÂN DUNG MỘT THẾ GIỚI NHIỀU BẤT ỔN
15/10/2021 11:11:17 admin 0 720
Câu hỏi là một trong những kiểu loại câu thơ hiện diện khá nhiều ở ba tập thơ chữ Hán của Nguyễn...
NGUYỄN DU VỚI GIA ĐỊNH TAM GIA
15/10/2021 11:08:27 admin 0 515
Bài viết đặt vấn đề tìm hiểu mối quan hệ giữa Đại thi hào Nguyễn Du với Gia Định tam gia cuối thế...