Hán nôm

Ngữ văn Hán Nôm

CHỮ NÔM TRONG “THIÊN NAM NGỮ LỤC”
19/06/2022 02:58:21 admin 0 24
Chữ Nôm là thứ chữ viết xưa nhất của người Việt còn lại đến nay. Hầu như trong mỗi thời kỳ phát...
GIỚI THIỆU TRUYỆN THƠ NÔM TÀY LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ CỔ TRUYỆN
26/05/2022 11:36:37 admin 0 53
Khi nói đến Lưu Bình - Dương Lễ, chúng ta dễ dàng hình dung ra hai nhân vật chính trong truyện...
TỪ THIỀN TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐẾN TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC CỦA PHÁP LOA – VÀI SUY NGHĨ VỀ “VÔ VỊ CHÂN NHÂN” NHỊ TỔ
06/03/2022 03:55:57 admin 0 247
Pháp Loa là nhân vật đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm....
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN DU TẠI TRUNG QUỐC ĐẦU THẾ KỈ XXI
14/02/2022 08:39:28 admin 0 231
Trước năm 2000, giới nghiên cứu Trung Quốc đã dành mối quan tâm không nhỏ, nghiên cứu nhiều vấn đề...
KHỔNG TỬ DẠY KINH THI VÀ NHỮNG BÀI HỌC GỢI Ý CHO DẠY HỌC NGỮ VĂN HIỆN NAY
03/01/2022 06:00:19 admin 0 364
Kinh Thi là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo mà ở một số thời kì, thậm chí còn được...
KHẢO LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ
19/12/2021 02:03:36 admin 0 324
Nguyễn Công Trứ là danh nhân có nhiều ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam thời trung đại. Các bài nghiên...

Tiện ích

Hệ thống email