Đào tạo Sau đại học

Hợp tác quốc tế

Lớp Lưỡng quốc cử nhân K10 Hàn Quốc tốt nghiệp
22/10/2020 12:00:00 SuperUser Account 0 2653
Mối quan hệ hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh giữa trường ĐHSPHN và ĐH Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc hơn mười năm nay đã được nhà trường hai bên duy trì đều đặn, có hiệu quả.

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác quốc tế

Lớp Lưỡng quốc cử nhân K10 Hàn Quốc tốt nghiệp
22/10/2020 12:00:00 SuperUser Account 0 2653
Mối quan hệ hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh giữa trường ĐHSPHN và ĐH Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc hơn mười năm nay đã được nhà trường hai bên duy trì đều đặn, có hiệu quả.

Hợp tác và đào tạo quốc tế

Hợp tác quốc tế

Lớp Lưỡng quốc cử nhân K10 Hàn Quốc tốt nghiệp
22/10/2020 12:00:00 SuperUser Account 0 2653
Mối quan hệ hợp tác đào tạo, trao đổi học sinh giữa trường ĐHSPHN và ĐH Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc hơn mười năm nay đã được nhà trường hai bên duy trì đều đặn, có hiệu quả.

Video nổi bật

Liên kết website