Lý luận văn học

Lý luận văn học

VỀ KÝ HIỆU HỌC CÁC KHÁI NIỆM “XẤU HỔ” VÀ “SỢ HÃI” TRONG CƠ CHẾ VĂN HÓA
05/12/2022 04:16:27 Khoa Ngữ văn 0 865

Tác giả: J.M. Lotman - Người dịch: Lã Nguyên

TÁC GIẢ, HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ VÀ KIỂU TÁC GIẢ TRONG VĂN HỌC
05/12/2022 03:57:52 Khoa Ngữ văn 0 677

Tác giả: Trần Đình Sử

Biểu tượng văn học dưới cái nhìn tự sự học theo lí thuyết của Iu. M. Lotman
05/12/2022 03:57:13 Khoa Ngữ văn 0 747

Tác giả: Lê Lưu Oanh – Nguyễn Thị Châm

TRUYỆN CỰC NGẮN PHƯƠNG TÂY VÀ NHỮNG TƯƠNG GIAO THỂ LOẠI
25/05/2022 10:13:27 admin 0 1202
Người viết: Lê Minh Kha
Chủ nghĩa Hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết)
24/02/2021 12:06:19 admin 0 594
Để chọn một lý thuyết triết học và mỹ học được du nhập và có ảnh hưởng rộng rãi nhất trong lý luận...
Chủ nghĩa hiện sinh - Sự hình thành, diện mạo và ảnh hưởng
24/02/2021 12:03:13 admin 0 3771
Thuật ngữ “Existentialism”(Chủ nghĩa hiện sinh), có gốc từ “Existence”có nghĩa là sự tồn tại hay...