Lịch công tác tuần

Kế hoạch tuần từ 30/01/2023 đến 05/02/2023
31/01/2023 09:43:30 Khoa Ngữ văn 0 8
...
Kế hoạch tuần từ 09/01/2023 đến 15/01/2023
09/01/2023 05:16:24 Khoa Ngữ văn 0 737
...
Kế hoạch tuần từ 02/01/2023 đến 08/01/2023
03/01/2023 10:40:32 Khoa Ngữ văn 0 489
...
Kế hoạch tuần từ 26/12/2022 đến 01/01/2023
27/12/2022 09:55:28 Khoa Ngữ văn 0 1099
...
Kế hoạch tuần từ 19/12/2022 đến 25/12/2022
19/12/2022 02:20:51 Khoa Ngữ văn 0 743
...
Kế hoạch tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
12/12/2022 09:28:44 Khoa Ngữ văn 0 796
...
Kế hoạch tuần từ 05/12/2022 đến 11/12/2022
06/12/2022 11:32:43 Khoa Ngữ văn 0 972
...
Kế hoạch tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
29/11/2022 04:06:35 Khoa Ngữ văn 0 967
...
Kế hoạch tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
22/11/2022 02:11:32 Khoa Ngữ văn 0 1438
...
Kế hoạch tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
14/11/2022 09:44:27 Khoa Ngữ văn 0 819
...