Lịch công tác tuần

Kế hoạch tuần từ 15/01/2024 đến 21/01/2024
17/01/2024 02:39:40 Khoa Ngữ văn 0 601
...
Kế hoạch tuần từ 08/01/2024 đến 14/01/2024
08/01/2024 05:06:04 Khoa Ngữ văn 0 503
...
Kế hoạch tuần từ 18/12/2023 đến 24/12/2023
19/12/2023 04:39:28 Khoa Ngữ văn 0 1139
...
Kế hoạch tuần từ 27/11/2023 đến 03/12/2023
28/11/2023 05:04:41 Khoa Ngữ văn 0 1243
...
Kế hoạch tuần từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
14/11/2023 09:13:27 Khoa Ngữ văn 0 1248
...
Kế hoạch tuần từ 06/11/2023 đến 12/11/2023
07/11/2023 06:56:19 Khoa Ngữ văn 0 1035
...
Kế hoạch tuần từ 30/10/2023 đến 05/11/2023
31/10/2023 11:03:52 Khoa Ngữ văn 0 1383
...
Kế hoạch tuần từ 23/10/2023 đến 29/10/2023
23/10/2023 10:37:11 Khoa Ngữ văn 0 1354
...
Kế hoạch tuần từ 09/10/2023 đến 15/10/2023
09/10/2023 02:30:03 Khoa Ngữ văn 0 1390
...
Kế hoạch tuần từ 02/10/2023 đến 08/10/2023
04/10/2023 09:20:55 Khoa Ngữ văn 0 1450
...