Tạp chí

Quản lý lich tuan

STT Tiêu đề Tác giả Người hướng dẫn Năm Mã thư viện
1 Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tạp và Phó tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc P.V 2015
2 Phát huy sức mạnh nền văn hóa – Yếu tố quan trọng trong đấu tranh với Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông Ngô Hồng Điệp – Phạm Hồng Kiên 2015
3 Đối chiếu âm Hán Việt trong thành ngữ 4 yếu tố tiếng Việt và tiếng Hán Phan Thị Thùy An – Nguyễn Thị Hoài Thu 2015
4 An ninh quốc gia sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc Vũ Quý Sơn 2015
5 Vài nét về hệ thống kênh mương với đời sống của dân tộc Hà Nhì Vân Nam Trung Quốc Dương Lục Kim 2015
6 Một vài suy nghĩ về việc tổ chức quản lí biển đảo vùng Đông Á thế kỷ XV - XIX Nguyễn Thừa Hỷ 2015
7 Hoạt động thương mại trong lĩnh vực nông, thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam với Trung Quốc: Cơ hội, thách thức và giải pháp Nguyễn Văn Sánh 2015
8 Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung Lê Kim Sa 2015
9 Xây dựng lòng tin góp phần làm giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đông trong bối cảnh khu vực hiện nay Hoài Sa – Nguyễn Thanh Minh 2015
10 Vấn đề an ninh Biển Đông trong cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ Nguyễn Đình Liêm 2015
11 Góp phần tìm hiểu người Hoa qua văn bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Hường 2015
12 Thơ du tiên từ thời Tiên Trần đến thời Đường Nguyễn Thị Tuyết 2015
13 Tìm hiểu cương lĩnh cận đại hóa của Trung Quốc trong phong trào Dương Vụ (1861-1894) Đào Duy Đạt 2015
14 Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cẩn Bình Phương Nguyễn 2015
15 Quan hệ chính trị - an ninh giữa Nhật Bản và Trung Quốc hiện nay: Tác động khu vực và Việt Nam Trần Hoàng Long 2015
16 Những kinh nghiệm đảm bảo an ninh con người của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam Đặng Xuân Thanh – Hoàng Thế Anh – Nguyễn Thị Thu Hiền 2015
17 Hội nghị trung ương 5 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc và định hướn gphát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 Nhóm chuyên đề 2015
18 Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc P.V 2015
19 Luật lưỡng thuế - Chế độ thu thuế vạch thời đại của triều Đường P.V 2015
20 Từ sự đảm bảo “độc lập danh nghĩa” đến “cân bằng quyền lợi” trong quá trình phân chia Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nguyễn Phương Mai 2015
21 Một số vấn đề liên quan đến hợp tác thăm dò chung giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ Bành Quốc Tuấn 2015
22 Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa của Trung Quốc Chử Bích Thu 2015
23 Lại bàn về Trung Quốc và Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương Vũ Dương Huân 2015
24 Hợp tác xây dựng Khu kinh tế qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc: Cơ hội và thách thức Phạm Hồng Yến 2015
25 Quan hệ Trung Quốc – Malaysia: Vấn đề và triển vọng Nguyễn Mạnh Hùng 2015

Trang hiện tại: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10