Sách

Quản lý lich tuan

STT Tiêu đề Tác giả Người hướng dẫn Năm Mã thư viện Tạp chí
1 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3399
2 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3398
3 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3397
4 Truyện đường rừng: Tác phẩm và chuyên khảo Lan Khai 2004 S 3188
5 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3400
6 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3396
7 Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX, T1: Tranh luận về Quốc học, Truyện Kiều, Duy tâm hay duy vật Nguyễn Ngọc Thiện bs, st 2002 S 5259
8 Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX, T1: Tranh luận về Quốc học, Truyện Kiều, Duy tâm hay duy vật Nguyễn Ngọc Thiện bs, st 2002 S 5258
9 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3395
10 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3394
11 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3393
12 Trương Hán Siêu – Dục Thuý sơn 2004 S 3392
13 Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX, T1: Tranh luận về Quốc học, Truyện Kiều, Duy tâm hay duy vật Nguyễn Ngọc Thiện bs, st 2002 S 5257
14 Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX, T1: Tranh luận về Quốc học, Truyện Kiều, Duy tâm hay duy vật Nguyễn Ngọc Thiện bs, st 2002 S 5256
15 Trang sách trong đời Nguyễn Gia Nùng 2002 S 4297
16 Trần Tế Xương về tác gia và tác phẩm Vũ Văn Sỹ 2003 S 3782
17 Tổng mục 40 năm tạp chí văn học (1960-1999) 1999 S 5348
18 Tô Hoài - Đời văn và tác phẩm Hà Minh Đức 2007 S 5607
19 Tính cách Việt Nam trong thơ Nôm luật Đường Lê Chí Dũng 2001 S 2375
20 Tìm nguyên tác Truyện Kiều Vũ Văn Kính 1998 S 3103
21 Tìm hiểu văn học cổ điển Việt Nam thế kỉ XIX, P2: Nửa đẩu thế kỉ XIX Võ Đại Mau, Võ Thị Diễm Phương bs 2003 S 4101
22 Tìm hiểu văn học cổ điển Việt Nam thế kỉ XIX, P1 2002 S 3955
23 Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều Phan Ngọc 2001 S 2578
24 Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều Phan Ngọc 2001 S 2577
25 Tìm hiểu điển tích Truyện Kiều Phạm Đan Quế 2001 S 2837

Trang hiện tại: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10