Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

NHẬN DIỆN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THƠ CHỮ HÁN PHẠM NGUYỄN DU
09/02/2024 09:21:11 Khoa Ngữ văn 0 1043

Bài viết này hướng tới việc trình bày những đặc điểm cơ bản của thơ...

Vai trò thể loại trong khoa học văn học dân gian và vấn đề phân tích tác phẩm văn học dân gian từ góc nhìn thể loại
30/01/2024 02:15:42 Khoa Ngữ văn 0 791

Tóm tắt: Trong khoa học văn học, văn học dân gian là...