Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học

CHỮ NÔM TRONG “THIÊN NAM NGỮ LỤC”
19/06/2022 02:58:21 admin 0 24
Chữ Nôm là thứ chữ viết xưa nhất của người Việt còn lại đến nay. Hầu như trong mỗi thời kỳ phát...
Văn học tuổi mới lớn ở Việt Nam
10/06/2022 10:53:53 admin 0 30
Sự thành công của văn học tuổi mới lớn ở cả Việt Nam và thế giới trong giai đoạn cuối thế kỷ XX và...
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU VĂN BẢN TÂN SAN CHINH PHỤ NGÂM TỪ KHÚC
08/06/2022 09:20:59 admin 0 85
Bản diễn Nôm hiện hành (thường được gọi là “bản A” theo cách đặt tên của Hoàng Xuân Hãn) là bản...
TRUYỆN CỰC NGẮN PHƯƠNG TÂY VÀ NHỮNG TƯƠNG GIAO THỂ LOẠI
25/05/2022 10:13:27 admin 0 120
Người viết: Lê Minh Kha
GIỚI THIỆU TRUYỆN THƠ NÔM TÀY LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ CỔ TRUYỆN
26/05/2022 11:36:37 admin 0 53
Khi nói đến Lưu Bình - Dương Lễ, chúng ta dễ dàng hình dung ra hai nhân vật chính trong truyện...

Hệ thống email