Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học

LƯỢC THUẬT VỀ THI HỌC CỔ VIỆT NAM
21/07/2021 10:04:46 admin 0 44
Tóm tắt: Thi học cổ Việt Nam là vọng âm của các trào lưu thi học trên thi đàn Trung Quốc. Thi học...
Tích hợp ngôn ngữ học và văn hóa học trong phân tích văn bản nghệ thuật
20/06/2021 10:56:53 admin 0 15
Trong lí thuyết ngôn ngữ học hiện đại, văn bản nghệ thuật là một diễn ngôn và được đặc trưng...
DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
12/03/2021 09:29:57 admin 0 23
Trải nghiệm là một trong những hình thức tổ chức dạy học không mới nhưng khá có ưu thế trong giai...
DẠY HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
04/07/2021 07:04:20 admin 0 74
Việc dạy học theo quan điểm và phương pháp tích hợp đã được thể hiện trong Chương trình, sách giáo...
Tìm hiểu lại danh xưng “Lạc” vương và “Hùng” vương
20/06/2021 10:53:55 admin 0 16
   Theo truyền thống người Việt Nam, danh xưng “Hùng vương” bao đời nay đã được lưu truyền qua...
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐẶT CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
05/06/2021 11:24:37 admin 0 78
Bài viết nghiên cứu về khả năng và cách thức vận dụng chiến lược tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc...
DẠY HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP
04/07/2021 07:03:06 admin 0 174
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh
ĐÔI DÒNG TƯỞNG NIỆM TẾ HANH - NGƯỜI VÀ VĂN
02/07/2021 08:36:58 admin 0 29
Tế Hanh tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20/6/1921 tại thôn Đông Yên, Xã Bình Dương, huyện Bình...

Hệ thống email