Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Văn học viết về chiến tranh từ điểm nhìn sau 1975 - những kế thừa, thuận lợi và khó khăn
17/01/2023 09:06:44 Khoa Ngữ văn 0 584

Khi nghĩ về văn học Việt Nam đương đại, với đề tài chiến tranh cách mạng...

“Đỉnh núi” cô đơn của Phong trào Thơ Mới
23/12/2022 02:16:12 Khoa Ngữ văn 0 1203

Hàn Mặc Tử là một “ca” đau đầu cho các nhà...

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC HÁN VĂN VÀ SỰ TIẾP NHẬN NHO GIÁO Ở NHẬT BẢN
20/01/2023 11:08:40 Khoa Ngữ văn 0 673

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC HÁN VĂN...

VỀ KÝ HIỆU HỌC CÁC KHÁI NIỆM “XẤU HỔ” VÀ “SỢ HÃI” TRONG CƠ CHẾ VĂN HÓA
05/12/2022 04:16:27 Khoa Ngữ văn 0 865

Tác giả: J.M. Lotman - Người dịch: Lã Nguyên