Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học

Đồng Đức Bốn - Thơ và những nẻo kiếm tìm
03/03/2021 08:09:06 admin 0 14
Thực vậy, thế hệ  những nhà thơ trước Đồng Đức Bốn không bị vướng mắc vào sự tìm kiếm những giá...
Vận mệnh của chủ nghĩa hiện thực tại Trung Quốc
23/02/2021 11:20:23 admin 0 20
     Sau khi Tạc Liệt chí của Diêm Liên Khoa ra mắt đã tạo nên làn sóng tranh luận. Nó không...
Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
24/02/2021 09:21:50 admin 0 46
Experiential learning has been studied by theoretical and practical scientists to demonstrate the...
M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học
23/02/2021 11:12:53 admin 0 17
Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học...
Đi tìm ẩn ngữ thơ Hoàng Cầm
16/02/2021 10:23:16 admin 0 30
Tôi gặp Hoàng Cầm lần đầu tiên vào những năm bảy mươi. Tập thơ Về Kinh Bắc bấy giờ còn là bản...
CÓ HAY KHÔNG YẾU TỐ NỮ TRONG BÀI TỪ ĐIỆU NGUYỄN LANG QUY CỦA KHUÔNG VIỆT ĐẠI SƯ?
04/02/2021 11:39:07 admin 0 33
Bài viết khảo sát dấu ấn của yếu tố nữ tính trong bài từ theo điệu "Nguyễn Lang quy" của Khuông...

Hệ thống email