Đảng uỷ Khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Bí thư Đảng ủy:     PGS.TS Hà Văn Minh

2. Phó bí thư:            PGS.TS Dương Tuấn Anh

3. Đảng ủy viên:        PGS.TS Trịnh Thị Lan

4. Đảng ủy viên:        PGS.TS Nguyễn Việt Hùng

5. Đảng ủy viên:        TS. Lương Thị Hiền