Đảng uỷ Khoa nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Bí thư Đảng ủy:     PGS.TS Đỗ Hải Phong

2. Phó bí thư:            PGS.TS Hà Văn Minh

3. Đảng ủy viên:        PGS.TS Dương Tuấn Anh

4. Đảng ủy viên:        PGS.TS Trịnh Thị Lan

5. Đảng ủy viên:        PGS.TS Nguyễn Việt Hùng