Tuyển sinh đại học

THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2021 KHOA NGỮ VĂN - TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI


11-04-2021

Đã có thông tin chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh các ngành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

1). Ngành SP Ngữ văn: tổng 460 (185 xét tuyển thẳng 2 + 275 xét theo điểm thi TNTHPT bao gồm 185 khối C + 90 khối D)

2). Ngành Văn học: tổng 100 (10 xét tuyển thẳng 2 + 90 xét theo điểm thi TNTHPT bao gồm 55 khối C + 35 khối D)

Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệt liệt đón chào các em học sinh định hướng trở thành sinh viên Khoá 71 của Khoa!

Post by: admin
11-04-2021