Công đoàn Khoa Ngữ văn


05-01-2021

A. Chủ tịch Công đoàn qua các thời kì:

Trần Văn Mười
Quách Hy Dong
Hồ Văn Nho
Nguyễn Ngọc Ảnh
Đào Nguyên Tụ
Đinh Việt Anh
Nguyễn Hải Hà
Đỗ Bình Trị
Thành Thế Thái Bình
Đoàn Trọng Huy

Hoàng Dung
Phùng Văn Tửu
Đặng Thị Lanh
Tôn Gia Các
Phạm Đăng Dư
Đinh Văn Thiện
Phạm Thu Yến
Trần Mạnh Tiến
Đinh Thị Khang
Trần Hạnh Mai
Nguyễn Thị Mai Chanh
Dương Tuấn Anh

B. Ban chấp hành Công đoàn đương nhiệm:

Chủ tịch: PGS TS Dương Tuấn Anh

Phó chủ tịch: PGS,TS Thành Đức Hồng Hà

Ủy Viên:

1. PGS TS Lê Thị Lan Anh

2. PGS TS Lê Trà My

3. TS Phạm Đặng Xuân Hương

Post by: admin
05-01-2021

Tin mới nhất

Hệ thống email