Danh sách cán bộ - giảng viên đương nhiệm

 

tt

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh/ chức vụ

Ghi chú

Bộ môn VH Việt Nam 1

1

Lã Nhâm Thìn

05-12-1952

GS. TS

 

2

Trần Hoa Lê

18-03-1968

PGS.TS – Trưởng BM

 

3

Nguyễn Thị Nương

18-12-1966

TS

 

4

Nguyễn Việt Hùng

08-09-1979

PGS.TS – Phó BM, BTCB

 

5

Nguyễn Thanh Tùng

03-10-1981

PGS.TS

 

6

Phạm Đặng Xuân Hương

03-06-1981

TS

 

7

Đỗ Thị Mỹ Phương

29-09-1982

TS

 

8

Nguyễn Thị Hường

27-06-1986

ThS

 

 

 

 

 

 

Bộ môn VH Việt Nam 2

1

Trần Đăng Xuyền

 

GS. TS

 

2

Trần Văn Toàn

02-02-1973

PGS.TS

 

3

Đặng Thu Thủy

11-08-1977

PGS.TS – Trưởng BM

 

4

Đinh Minh Hằng

07-12-1986

TS

 

5

Nguyễn Thị Minh Thương

25-08-1986

TS

 

6

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

02-10-1980

TS

 

7

     

 

8

     

 

Bộ môn Lí luận văn học

1

Trần Mạnh Tiến

05-01-1957

PGS. TS

 

2

Trần Ngọc Hiếu

24-12-1979

TS

 

3

Nguyễn Hải Phương

03-06-1979

TS – Ph BM

 

4

Đỗ Văn Hiểu

03-01-1979

TS - Trưởng BM

 

5

Lê Trà My

23-11-1969

PGS.TS

 

6

Nguyễn Ngọc Minh

05-09-1981

TS

 

Bộ môn Ngôn ngữ

1

Đỗ Việt Hùng

02-01-1966

GS.TS – CT Hội đồng Trường, Bí thư ĐU Trường

 

2

Đặng Hảo Tâm

30-07-1965

PGS. TS – Trưởng BM

 

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

25-05-1973

PGS.TS

 

4

Đặng Thị Thu Hiền

03-07-1981

TS

 

5

Nguyễn Thị Hồng Ngân

08-07-1977

TS

 

6

Lương Thị Hiền

27-06-1982

TS

 

7

Trần Kim Phượng

28-11-1970

PGS.TS – Ph BM

 

8

Lê Thị Lan Anh

25-03-1973

PGS.TS

 

9

Tạ Thành Tấn

 

ThS

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

1

Phan Hồng Xuân

15-06-1962

PGS.TS

 

2

Phạm Thị Thu Hương

17-09-1976

PGS.TS – Trưởng BM

 

3

Trịnh Thị Lan

30-08-1976

PGS.TS

 

4

Lê Thị Minh Nguyệt

04-11-1982

TS

 

5

Đoàn Thị Thanh Huyền

27-03-1983

TS

 

6

Trần Hoài Phương

24-10-1986

TS

 

7

Nguyễn Thế Hưng

14-11-1994

ThS

 

Bộ môn VH nước ngoài

1

Đỗ Hải Phong

23-10-1967

PGS. TS – Tr khoa, BTĐU

 

2

Nguyễn Linh Chi

23-12-1970

PGS.TS

 

3

Nguyễn Mai Liên

02-01-1970

PGS.TS – Trưởng BM

 

4

Thành Đức Hồng Hà

09-03-1972

PGS.TS – Phó BM, PCT CĐ

 

5

Nguyễn Thị Mai Chanh

06-12-1968

PGS.TS

 

6

Nguyễn Thị Diệu Linh

14-07-1979

TS

 

7

Trần Thị Thu Hương

30-05-1979

TS

 

Bộ môn Hán Nôm

1

Dương Tuấn Anh

06-05-1975

PGS.TS – Ph Khoa; CTCĐ

 

2

Hà Văn Minh

01-01-1973

PGS.TS – Ph Khoa

 

3

Nguyễn Thị Thanh Chung

30-11-1978

PGS.TS – Phụ trách BM

 

4

Nguyễn Thị Tú Mai

11-09-1977

TS

 

5

Đỗ Thị Thu Hà

20-01-1981

ThS

 

6

Phùng Diệu Linh

06-05-1983

TS

 

 

 

 

 

 

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Chí Trung

 

ThS

 

2

Nguyễn Thủy Nguyên

 

CN