Đào tạo sau đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021


15-06-2021

KHOA NGỮ VĂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

I. Chỉ tiêu:

1. Hán Nôm: 12

2. Ngôn ngữ học: 25

3. Lí luận và PPDH Văn và Tiếng Việt: 49

4. Lí luận văn học: 22

5. Văn học dân gian: 10

6. Văn học nước ngoài: 25

7. Văn học Việt Nam: 40

II. Hình thức đào tạo:

  • Chính quy tập trung (18 - 24 tháng)
  • Các lớp học chuyên đề các chuyên ngành Ngữ văn học vào các cuối tuần (Thứ 7 + Chủ nhật)

III. Môn thi:

  • Môn Ngoại ngữ (điều kiện) (làm bài thi 120 phút)
  • Môn cơ bản: Văn học Việt Nam  (thi tự luận 180 phút)
  • Môn cơ sở: Tiếng Việt (thi tự luận 180 phút)

IV. Thời gian:

  • ĐĂNG KÝ ONLINE từ 25/05/2021 đến 25/06/2021 http://tsonline.hnue.edu.vn
  • Từ 1/7/2021, xem danh sách, lịch học bổ sung kiến thức (chuyển đổi ngành gần từ 03/7/2021) và ôn tập chuẩn bị thi (từ 12/07/2021) tại: http://sdh.hnue.edu.vn
  • Thời gian thi dự kiến: 21/08/2021 đến 22/08/2021

 

(Nhóm PV HPT)

(Thiết kế poster: Đinh Minh Tuấn)

https://b-f13-zpc.zdn.vn/7500586450106109921/0c8baea25bdeaf80f6cf.jpg

 

 

Post by: admin
15-06-2021