Đào tạo sau đại học

Seminar khoa học online: "Phương pháp luận nghiên cứu văn học"


29-06-2021

Seminar khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu văn học

8h30ph ngày 26 tháng 6 năm 2021, Bộ môn Lí luận văn học đã chủ trì seminar khoa học online (qua Free Conference Call) chuyên đề Phương pháp luận nghiên cứu văn học cho nghiên cứu sinh và hơn 100 học viên cao học khóa 30 thuộc các chuyên ngành Lí luận văn học, Văn học dân gian, Văn học Việt Nam (trung đại, hiện đại), Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt, ngoài ra còn có sự tham gia của các giảng viên trong khoa, những người quan tâm khác.

Đây là hoạt động khoa học thường niên của khoa Ngữ Văn dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học. Mỗi khóa học, học viên cao học sẽ tham gia ít nhất 14 seminar khoa học. Học viên sẽ là chủ thể của những cuộc trao đổi học thuật sôi nổi và giàu giá trị khoa học đó. Về seminar chuyên đề “Phương pháp luận nghiên cứu văn học”, tuy đây là hoạt động thường niên, nhưng vấn đề được đặt ra luôn mới mẻ, gắn với thực tiễn học tập, công tác của học viên và những vận động mới nhất của nghiên cứu văn học nước nhà. Học viên của mỗi chuyên ngành sẽ tìm thấy trong buổi seminar những thông tin bổ ích cho bản thân.

Seminar Phương pháp luận nghiên cứu văn học năm nay có hơn 100 báo cáo về các chủ đề khác nhau, như: Phê bình nữ quyền, Phê bình sinh thái, Phê bình hậu thực dân, Phê bình phân tâm học, Lí thuyết diễn ngôn, Phê bình Mác xít phương Tây, Mĩ học tiếp nhận, Chủ nghĩa cấu trúc, Phê bình mới, Văn học so sánh… Có học viên nghiên cứu thuần túy lí thuyết, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của từng lí thuyết, có học viên vận dụng lí thuyết vào nghiên cứu các hiện tượng văn học cụ thể, có học viên vận dụng lí thuyết vào dạy học văn trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Do thời lượng có hạn, nên buổi seminar chỉ có 5 báo cáo được trình bày, nhưng trao đổi, tranh luận sôi nổi, đến hơn 12h mới kết thúc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi seminar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post by: admin
29-06-2021