Tiện ích


Thống kê truy cập
Hồi ức của vợ chồng tiến sĩ Đặng Anh Đào

“Nhớ và quên” là cuốn hồi ký chân dung của vợ chồng Trung tướng Phạm Hồng Sơn và Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Anh Đào. Nhân vật chính là Trung tướng và những sự kiện lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 mà ông chứng kiến và trải nghiệm.

Publish:27/03/2011
12...56789