Tiện ích


Thống kê truy cập
THƯ CẢM ƠN

Publish:06/10/2016
Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên cho tân sinh viên khóa 66 (2016 - 2020)

Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2016 - 2017, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường 11-10, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” cho tân sinh viên khóa 66 (2016 - 2020).

Publish:09/09/2016
Thư mời viết bài tham gia hội thảo KÍ HIỆU HỌC

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng nhu cầu đổi mới bức thiết của khoa học và môn học ngữ văn, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa và Trường, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951-2016) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia:“Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn”.

Publish:18/03/2016
1234567891011