Tiện ích


Thống kê truy cập
Lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội

Ngày 18-10-2012, được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho PGS.TS Đặng Xuân Thư, PGS.TS Đỗ Việt Hùng và PGS.TS Nguyễn Văn Trào.

Publish:18/10/2012
12...78910111213