Tiện ích


Thống kê truy cập
Thư mời viết bài tham gia hội thảo KÍ HIỆU HỌC

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng nhu cầu đổi mới bức thiết của khoa học và môn học ngữ văn, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa và Trường, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951-2016) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia:“Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn”.

Publish:18/03/2016
Hội thảo ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM

Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2016, trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Ngữ văn tổ chức Hội thảo “Đổi mới nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong nhà trường sư phạm” hướng tới mục tiêu nhận diện những xu hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trên thế giới, thực trạng dạy học ở các trường Sư phạm Việt Nam, từ đó đặt ra những giải pháp đổi mới nghiên cứu và dạy học ngữ văn phù hợp với yêu cầu mới của xã hội.

Publish:15/01/2016
Hội thảo khoa học ĐỖ HỮU CHÂU - HÀNH TRÌNH VÀ TIẾP NỐI

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ văn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Đỗ Hữu Châu - Hành trình và tiếp nối. Hội thảo được tổ chức để tưởng nhớ Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Đỗ Hữu Châu vào dịp 10 năm ngày mất của ông (9/1/2006 - 9/1/2016) và thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu ngôn ngữ học vào công cuộc đổi mới dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay.

Publish:10/01/2016
Phim tài liệu tưởng nhớ GS. TS. NGUT ĐỖ HỮU CHÂU - 10 năm ngày mất

Bộ phim là một nén tâm hương thành kính của thế hệ sinh viên 9x – Sư phạm Ngữ văn, lớp con cháu, dành cho vị sứ giả lớn của ngành Việt ngữ học, người đầu tiên đặt nền móng khai sinh lí thuyết Ngữ dụng học, và đưa lí thuyết đó vào giảng dạy ở trường đại học.

Publish:10/01/2016
Thơ chúc mừng 20-11

Publish:19/11/2015
Hội thảo “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”

(ĐCSVN) - Ngày 3/10, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”.

Publish:26/10/2015
Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại

Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại (còn gọi là Văn học Việt Nam II) là 1 trong 7 bộ môn của khoa Ngữ văn, Trường ĐHSPHN. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo về Văn học Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỉ XX đến nay cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh tại Khoa Ngữ văn trường ĐHSPHN, đồng thời nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên môn nói trên.

Publish:07/10/2015
12...78910111213141516
ankara escort