Tiện ích


Thống kê truy cập

Nội dung ôn tập, kiểm tra các môn học: LL&PPDH Ngữ văn; LL&PPDH Tiếng Việt

Cập nhật: 01/12/2013

A. NỘI DUNG ÔN TẬP, KIỂM TRA MÔN LL&PPDHNV

1. NỘI DUNG LÍ THUYẾT

1.1. Đặc trưng của bộ môn Ngữ văn

1.2. Các nhân tố trong cơ chế dạy học Ngữ văn: Vai trò của từng nhân tố, những yêu cầu, cách thức để các nhân tố đảm nhiệm được vai trò đó (đặc biệt chú trọng đến nhân tố học sinh trong cơ chế)

1.3. Các phương pháp, biện pháp cơ bản trong dạy học Ngữ văn

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1. Sử dụng các phương tiện trực quan trong dạy học Ngữ văn

2.2. Thiết kế bài dạy học Ngữ văn

2.3. Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của HS

 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP, KIỂM TRA MÔN LL&PPDHTV

1. Các phương pháp dạy học TV thường sử dụng: phương pháp phân tích ngôn ngữ, phương pháp dạy học theo mẫu, phương pháp giao tiếp, phương pháp thông báo – giải thích (Bản chất, sự thể hiện, quy trình, ưu – nhược điểm)

2. Các bài học TV trong chương trình SGK Ngữ văn lớp 11 (ban cơ bản)

Cập nhật: 01/12/2013 - Lượt xem: 8086