Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch thi HK2 năm học 2012- 2013.

Cập nhật: 19/05/2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội                                                   LỊCH THI HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2012- 2013

                   Khoa Ngữ văn           

TT

Thứ

Ngày – Giờ

K60

(Sư phạm)

K60

(CLC)

K60

(Cử nhân)

K61

(Sư phạm)

K61

(CLC)

K61

(Cử nhân)

K62

(Sư phạm)

K62

(CLC)

K62

(Cử nhân)

1

Ba

7h30 – 21/05

 

 

 

Văn học Phương  Tây 1

 

 

 

9h30 – 21/05

Văn học Phương  Tây 2

 

 

 

 

 

 

2

7h30 – 22/05

 

 

 

 

 

 

 

HĐGT&

THVBTV

ĐC ngôn ngữ &TV

9h30 – 22/05

 

 

 

 

 

 

Hán Nôm 1

 

 

3

Sáu

7h30 – 24/05

 

 

 

Phương pháp NCKH

 

 

 

9h30 – 24/05

Tiến trình văn học

 

 

 

 

 

 

4

 Ba

7h30 – 28/05

LL&PPDH Văn

 

 

 

 

 

9h30 – 28/05

 

VHVN 45-75

 

 

 

Văn học Châu Á

PPLNCVH

5

8h00 – 29/05

 

 

 

Văn học – Nhà văn – Bạn đọc

 

 

 

6

Sáu

8h00 – 31/05

VHVN sau 1975

VH Nga

 

 

 

 

7

Hai

7h15 – 03/06

 

N.ngữ học XH

Ngữ dụng học

 

 

 

 

 

 

9h15 – 03/06

 

 

 

Từ vựng

NN

 

Từ vựng NN

Từ vựng NN

 

Từ vựng NN

14h – 03/06

 

 

 

 

Từ vựng NN

 

 

Từ vựng NN

 

8

7h30 – 05/06

 

VB Nôm

 

 

 

ĐC Nghệ thuật học

9h30 – 05/06

Phong cách học

 

 

 

 

 

9

Năm

8h00 – 06/06

 

 

 

VHVN hiện đại 1

 

10

Hai

8h00 – 10/06

 

 

 

 

 

 

Văn học VN trung đại 1

 

 

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, không có thẻ sinh viên không được dự thi.

- Sinh viên có nguyện vọng thi nâng điểm môn chuyên ngành phải đăng ký trên cổng thông tin Đăng ký tín chỉ http://daotao.hnue.edu.vn từ 22/04 đến 26/04/2013, sau đó nộp tiền thi nâng điểm tại P Giáo vụ khoa

vào các ngày 14,15/05/2013. Đăng kí thi nâng điểm nhưng không dự thi sẽ bị điểm 0.

Cập nhật: 09/05/2013 - Lượt xem: 7132