Tiện ích


Thống kê truy cập

PHỔ BIẾN NGUYÊN TẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CHO NGƯỜI DẠY VÀ HỌC TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG

Cập nhật: 01/03/2020

Thực hiện nhiệm vụ BGH giao, phòng CTCT-HSSV kính gửi quí thầy cô thông tin hướng dẫn phòng chống Covid 19.
Kính nhờ thầy cô chuyển thông tin này tới toàn thể giảng viên trong khoa.
Các thầy cô giảng viên sẽ dành 15 phút đầu giờ học để thông báo và hướng dẫn sinh viên thực hiện các biện pháp phòng dịch như trong tờ thông tin.
Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi vào giờ học đối với tất cả các lớp, đặc biệt là những lớp vào sáng và chiều mai (02/3/2020) khi sinh viên bắt đầu trở lại học.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Cập nhật: 01/03/2020 - Lượt xem: 312