Tiện ích


Thống kê truy cập

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN HỌC DO DỊCH BỆNH

Cập nhật: 06/02/2020

Thời gian sinh viên, học viên ĐHSP Hà Nội trở lại trường học tập là thứ hai ngày 17/02/2020.

Kính báo các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên, học viên hiện tại của Khoa Ngữ văn - ĐHSP Hà Nội.

Không có mô tả ảnh.

Cập nhật: 06/02/2020 - Lượt xem: 174