Tiện ích


Thống kê truy cập

Câu đối mừng Khoa xuân Đinh Dậu của GS.TS Lã Nhâm Thìn

Cập nhật: 05/02/2017

Năm trước hội khoa, hội anh tài, bằng hữu, khắc ghi truyền thống lớn,


                          thế mới biết khoa Ngữ văn: tri thức, nghĩa tình duy chữ ĐẠI


Tân niên gặp mặt, gặp sư biểu, đồng môn, viết tiếp trang sử mới,


                         sẽ còn hay khoa Ngữ văn: tài trí, nhân tâm một chữ HÙNG


Cập nhật: 05/02/2017 - Lượt xem: 1214