Tiện ích


Thống kê truy cập

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KÌ I - MÔN Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn

Cập nhật: 13/12/2017

- Lý thuyết về chủ đề dạy học trong dạy học Ngữ văn; quan niệm về chủ đề dạy học, quy trình xây dựng và triển khai chủ đề dạy học, các điều kiện thực hiện.
- Thực hành xây dựng chủ đề dạy học trong môn Ngữ văn (THCS và THPT)
(90 phút, sinh viên không sử dụng tài liệu)
Cập nhật: 13/12/2017 - Lượt xem: 741