Tiện ích


Thống kê truy cập

Thư mời Hội thảo khoa học về GS Bùi Văn Nguyên

Cập nhật: 18/05/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

“GIÁO SƯ BÙI VĂN NGUYÊN VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

 

Kính gửi: .......................................................................................

 

Năm 2013 là năm kỷ niệm 95 năm năm sinh và 10 năm ngày mất của GS Bùi Văn Nguyên (1918 – 2003). GS Bùi Văn Nguyên là nhà giáo, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn học - văn hoá, nhà quản lí khoa học, đã có nhiều đóng góp cho đất nước, đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc kế cận, là thế hệ giảng viên đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người sáng lập Tổ Văn học Việt Nam 1 (Văn học Dân gian và văn học Trung đại) của Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ Văn và Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “GS Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học” vào cuối tháng 03 năm 2013.

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà giáo, các quý vị có quan tâm viết bài và gửi bài tham dự Hội thảo theo những nội dung sau:

-GS Bùi Văn Nguyên với tư cách nhà giáo, nhà giáo dục.

-GS Bùi Văn Nguyên với tư cách nhà nghiên cứu văn học, văn hóa

-GS Bùi Văn Nguyên với tư cách nhà sáng tác.

-Những kỷ niệm về GS Bùi Văn Nguyên: Về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách,…

-Những khuynh hướng nghiên cứu và đóng góp của GS Bùi Văn Nguyên với các khoa học chuyên ngành (Văn học - Văn hoá dân gian, Văn học Trung đại, Hán Nôm…).

Bài viết có thể viết về một lĩnh vực, hoặc tất cả các lĩnh vực trên.

Tham luận cần được chế bản trên phần mềm Microsoft Word, font Times New Roman, cỡ chữ 14.

Bài tham luận hội thảo xin gửi đến địa chỉ: Bộ môn Văn học Việt Nam 1 - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136, Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội) - Bài tham dự Hội thảo về GS Bùi Văn Nguyên.

Ngoài bản in bài viết, đề nghị quý vị gửi cho Ban Tổ chức 1 văn bản tham luận dưới dạng file vi tính theo địa chỉ e-mail: tuan.v.a.sphn@gmail.com hoặc viethungsphn@yahoo.com.

Thời hạn nhận tham luận: trước 30/03 năm 2013.

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vũ Anh Tuấn, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136, đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐTDĐ: 0912668358.

Rất mong sự cộng tác của quí vị!

 

 

TRƯỞNG KHOA NGỮ VĂN

PGS.TS Đỗ Hải Phong

Cập nhật: 18/03/2013 - Lượt xem: 2070